Zdeněk Hudec:
Paul Verhoeven a jeho filmy
(Casablanca, Praha, 2020, 296 strán 2020)

Český filmový teoretik Zdeněk Hudec už vydal pôvodné štúdie o režiséroch ako Sam Peckinpah, Miklós Jancsó či Peter Greenaway. Vo svojej najnovšej knihe sa venuje zrejme najslávnejšiemu holandskému filmárovi Paulovi Verhoevenovi. V minulosti už o ňom knižne vydal štúdiu Ježiš, náboženstvo a status reality vo filmoch Paula Verhoevena. Nová kniha sa však na režiséra filmov ako Total Recall (1990) či Čierna kniha (2006) pozerá zo širšej perspektívy. Zároveň má byť prístupnejšia širšiemu okruhu čitateľov. 

V prvej časti knihy sleduje Hudec zákruty Verhoevenovej pozoruhodnej filmárskej kariéry od prvých krokov až po jeho vrcholnú holandskú éru v 70. rokoch, keď natočil divácky najúspešnejší holandský film Turecký med (1973) či výpravného Oranžského vojaka (1977). Ich kritický a medzinárodný ohlas mu pomohol na ceste do Ameriky, kde natočil filmy ako Robocop (1987), Základný inštinkt (1992) aj mnohé ďalšie, a Hudec sleduje aj režisérov návrat do Európy.

Druhá časť je venovaná Verhoevenovým typickým témam, jeho vzťahu k sexu a násiliu, dejinám či realite a fikcii. Vo vydaní nechýba filmografia, bibliografia ani obrazový materiál. 

mak