Československo sa dočkalo svojej miss

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Historická pamäť býva voči žurnalistom bez ohľadu na médiá, v ktorých pôsobia, krutá. Väčšinu z nich vymazáva z pamäti. Aj medzi filmovými spravodajcami boli takí, o ktorých aj v rozsiahlych Dejinách slovenskej kinematografie nájdete zmienku iba ak v hromadnom výpočte kolektívu tvorcov.

Čitatelia tejto rubriky sa už stretli s menami Štefan Ondrkal, Štefan Orth či Ladislav Kudelka, ktorí od päťdesiatych rokov minulého storočia patrili ku kmeňovým tvorcom filmového žurnálu. Do rovnakého obdobia patrí aj tvorba Michala Rábeka (1926 – 2008). Tento rodák od Nitry prišiel pracovať do Spravodajského filmu, lebo ako syn dedinského krajčíra, ktorý šil aj farárovi reverendu (!), nemohol ísť študovať na vysokú školu. V žurnále si poctivo odrobil takmer dve desaťročia, bol autorom stoviek šotov a desiatok týždenníkov. Najbližšie mu boli témy z poľnohospodárstva a priemyslu. Popritom napokon vyštudoval diaľkovo právo a filmu dal zbohom – ďalšiu časť produktívneho života strávil ako podnikový právnik.

Rábekov týždenník č. 31 sa nevymyká z priemeru: lietadlo s vertikálnym vzletom na leteckom dni v Moskve, reportážny fejtón z nedeľného trhu v Bruseli a pohľadnica z Brnčalovej chaty v Tatrách v rámci 1 000 (už) letných kilometrov. Rubrika sa stala natoľko obľúbenou, že sa redakcia rozhodla jarné kilometre predĺžiť aj cez leto. Tak sa kamera pozrela na letnú Sĺňavu (TvF 29) a poprechádzala sa v Slovenskom krase (33).

Dnes sa úprimne zasmejeme dovolenkovým snom, ktorými boli pred rokmi „exotické“ strediská ako rumunská Mamaia, bulharské Zlaté Piesky či maďarský Balaton (27). Zaujímavé je nasledujúce vydanie (28): okrem reportáže z exportne úspešných sklární v Lednických Rovniach prináša voľbu prvej československej missky, ktorou sa stala neskoršia filmová herečka a televízna moderátorka Betka Štrkulová z Košíc, aj pieseň Petr a Lucie v podaní Hany Hegerovej.

Bratislavčanov zaujme týždenník č. 30. Začal sa archeologický prieskum miest pod stavbou nového mosta a medzinárodná porota architektov udelila ceny „za nové, netradičné riešenie sídliska pre stotisíc obyvateľov“. Išlo o Petržalku – ale nič z tých riešení sa napokon nerealizovalo. Škoda!

Športovo naladených divákov zaujme rozhovor s hokejovou legendou Stanom Mikitom (32).

Týždenník č. 34 je protialkoholický. Pozerajte ho s pohárom mlieka v ruke – uvidíte prečo...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – APRÍL 2018
7. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 27/1967 a 28/1967 (repríza 8. 4. o 16.30 hod.)
14. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 29/1967 a 30/1967 (repríza 15. 4. o 16.30 hod.)
21. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 31/1967 a 32/1967 (repríza 22. 4. o 16.30 hod.)
28. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 33/1967 a 34/1967 (repríza 29. 4. o 16.30 hod.)

text: Milan Černák