Na tomto mieste zvyčajne upriamujeme vašu pozornosť na najdôležitejšie momenty zachytené na nasledujúcich stranách. Medzi tie patria bez debaty aprílové jubileá dvoch zásadných slovenských režisérov, ktoré sa dotýkajú viacerých rubrík. O svoj pohľad na film a na svoju tvorbu v premenách času sa v rozhovore podelil Juraj Jakubisko, ktorý oslavuje 80. narodeniny. Osemdesiatku má v apríli aj Dušan Hanák a veríme, že rozhovor s ním vám prinesieme v nasledujúcom čísle. Výročie, a to polstoročné, je témou aj v rubrike Novinky, kde píšeme o novom filme Laca Halamu Dubček. Domáce snímky (vrátane minoritných koprodukcií), konkrétne Tlmočník (r. M. Šulík), Backstage (r. A. Sedláčková), Hmyz (r. J. Švankmajer), Sloboda (r. J. Speckenbach) a Kvetinárstvo (r. R. Desiere), obsadili i veľkú časť recenzného bloku. No a Slovenský filmový ústav si tento rok pripomína 55. výročie vzniku (spadá na apríl) a pri tejto príležitosti pripravujeme špeciálne vydanie Film.sk.

V úvodníku však niekedy môžete upriamiť pozornosť aj na to, čo číslo zachytáva len v útržkoch. Mesačná periodicita vždy nepraje dôkladnému zhodnoteniu aktuálneho diania. Nie, ak sa vyvíja prirýchlo a s neočakávanými zákrutami. Do jednej takej pred pár dňami nabehla slovenská kultúra. Jej dlhoročný minister Marek Maďarič pod vplyvom udalostí, ktoré vyvrcholili úkladnou vraždou dvoch mladých ľudí, odstúpil. Jeho pôsobenie na ministerskom poste reflektujeme v čísle prostredníctvom ankety s osobnosťami, ktoré reprezentujú domácu kinematografiu a audiovíziu. Čo sa nám však už nepodarilo náležite zachytiť, je vymenovanie jeho nástupkyne Ľubice Laššákovej, bývalej rozhlasovej redaktorky a regionálnej političky, proti ktorej sa postavili stovky umelcov zo všetkých oblastí. Postupne vyjadrujú svoje názory, v ktorých dominuje obava o budúcnosť slovenskej kultúry a ktoré spochybňujú kompetentnosť pani Laššákovej. Vo výzve Žiadame okamžitý kultúrny reparát! požadujú, aby ministerstvo kultúry viedol človek, ktorý pre nich nie je otáznikom a môžu veriť v jeho odbornosť.

Film.sk si pre slovenské kultúrne prostredie želá takisto rozvoj kreatívneho priemyslu, vytváranie a udržiavanie koncepčných riešení, zlepšovanie postavenia kultúry i žurnalistiky v očiach verejnosti aj vládnych predstaviteľov. Želáme si, aby sa kultúra presunula z chvosta záujmu krajiny na miesto jej chrbtice. Situáciu budeme sledovať a reflektovať.

Za redakciu Film.sk vám prajem podnetné čítanie.

Zuzana Sotáková