Do Oberhausenu idú slovenské filmy, do Cannes slovenský producent

V máji sa konajú dva prestížne zahraničné filmové festivaly a Slovensko na nich bude mať zastúpenie. Platí to predovšetkým o 64. ročníku Medzinárodného festivalu krátkeho filmu Oberhausen (3. – 8. 5.), kde sa premietne hneď niekoľko archívnych slovenských filmov. Prezentácia tunajšej kinematografie nebude chýbať ani na 71. MFF Cannes (8. – 19. 5.), hoci bude mať iný charakter.

Výnimočnosť oberhausenského festivalu spočíva v tom, ako svoj program sústreďuje okolo rôznych foriem filmárskeho hľadačstva. V tomto smere si za dlhé obdobie svojho trvania získal výrazné renomé. O to väčším úspechom je, že tentoraz festival prijal aj krátke filmy zo Slovenska. Ide o šesticu titulov z archívnych zbierok Slovenského filmového ústavu. Spolu so SFÚ sa bude v programe prezentovať niekoľko svetových filmových archívov prostredníctvom tvorby, ktorá v sebe nesie prvky experimentovania. V slovenskej kolekcii sa v Oberhausene 6. 5. predstavia snímky Voda a práca (r. Martin Slivka, 1963), Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák, 1966), Fotografovanie obyvateľov domu (r. Dušan Trančík, 1968), Oko (r. Juraj Bindzár, 1968), Lilli Marlen (r. Peter Mihálik, 1970) a Bubeník Červeného kríža (r. Juraj Jakubisko, 1977). „Výber filmov zachytáva najvýraznejšie stopy experimentovania v slovenskej krátkometrážnej tvorbe predovšetkým ,zlatého obdobia‘ 60. rokov, keď sa oslabilo politické zasahovanie do umeleckej tvorby v znárodnenej kinematografii a jej byrokratické riadenie. Prvýkrát od povojnového reštartu slovenského filmu v roku 1945 sa najmä u mladých tvorcov začali prejavovať isté experimentálne tendencie – sledovať sa dajú najmä v dielach Dušana Hanáka, Juraja Jakubiska a Dušana Trančíka. Ale aj tvorcovia staršej generácie (dokumentaristi Vlado Kubenko, Martin Slivka) začali hľadať iné možnosti práce s filmovým obrazom, hudbou či zvukom, začali objavovať možnosti, ako nereprezentovať, nerozprávať (nepoužívať komentár), neilustrovať,“ ozrejmuje šéfredaktor časopisu Kino-Ikon Martin Kaňuch, ktorý zostavoval uvedenú kolekciu a spolupracoval na nej s riaditeľom Národného kinematografického centra SFÚ Rastislavom Sterankom a riaditeľom Národného filmového archívu SFÚ Mariánom Hausnerom. Ako Kaňuch ďalej pokračuje, „k premene uvažovania o filmovom tvare podnecovala tvorcov aj súdobá experimentálna (elektronická) hudba – aj to bolo jedno z kritérií pri výbere filmov... O progresívnosti krátkej epizódy vývoja krátkeho filmu na Slovensku nakoniec svedčí jeho napojenie na festival v Oberhausene, kde sa nielen často hlásil, ale nezriedka aj dosiahol úspech.“

Na festivale v Cannes tento rok nebude mať Slovensko filmové zastúpenie v oficiálnom programe. Na podujatí Producers on the Move, ktoré predstavuje producentské talenty z európskych krajín a zameriava sa na medzinárodný networking medzi profesionálmi z celého sveta, sa však zúčastní Peter Badač. Ako producent sa už podieľal napríklad na vzniku celovečerného filmu Terezy Nvotovej Špina, koprodukoval aj snímku nemeckého režiséra Jana Speckenbacha Sloboda, ktorá sa aktuálne premieta v tunajších kinách, a za sebou má viacero krátkych animovaných titulov.

Na trhovej časti festivalu v Cannes sa predstaví aj pripravovaný česko-slovenský film režiséra Roberta Kirchhoffa Dubček: Všetci ľudia budú bratia. A v rámci Marché du film bude opäť fungovať česko-slovenský pavilón, ktorý za Slovensko zastrešuje SFÚ. Okrem prezentácie tuzemskej audiovizuálnej tvorby bude pavilón slúžiť aj na pracovné stretnutia producentov, distribútorov, zástupcov festivalov či novinárov.

Daniel Bernát