Hľadanie strateného – zmyslu

Pod rovnou polovicou týždenníkov premietaných v marcovej kolekcii je podpísaný autor tohto textu. (Druhú polovicu režíroval český, presnejšie moravský kolega Miroslav Barta.) Aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že spomienky na to, čo bolo pred šesťdesiatimi rokmi, nemusia byť celkom dôveryhodné, pri konfrontácii so záznamom prameňov sú uveriteľnejšie...

Už viackrát sme na tomto mieste spomenuli komplikované vzťahy, ktoré sprevádzali filmový týždenník na začiatku siedmej dekády minulého storočia. Otvorene povedané: žurnál bol v kríze. Centralizácia brzdila akúkoľvek tvorivú iniciatívu, nepretržitý rast pokrytia územia televíznym signálom minimalizoval informačné poslanie predtým jediného prístupného audiovizuálneho média. A nové ciele alebo aspoň nový formálny postup pri ich hľadaní si tvorcovia filmového týždenníka zatiaľ nenašli. (Na rozdiel od experimentálnych výbojov v dokumentárnom filme, všeobecne označovaných za „novú vlnu“.)

Nuž, nečudo, keď sa divákovi ponúkali bezkonfliktné „zaujímavosti z domova a zo sveta“, ako ich ten domov a svet prinášal. A tak sa v jednom čísle (22) stretli syntetické diamanty, módna prehliadka, jednomiestny vrtuľník, baranie a kohútie zápasy, škola toreadorov a zábavka amerických študentov, pri ktorej rozbili na verejnosti piano a poskákali po ňom. Informačnú hodnotu tejto zmesi nech zhodnotí čitateľ/divák. (Súdobý divák to dával najavo tým, že do kinosály vstupoval až po premietnutí týždenníka.)

Sem-tam, samozrejme, nájdeme aj záznam trvalejšej hodnoty. Viaceré zaujímavejšie boli zo sféry kultúry a umenia. Šot o „maliarke dunajskej krajiny“ Eve Trizuljakovej, ktorú (nezaslúžene a nechtiac) zatienil jej oveľa známejší manžel sochár (č. 20). V Prahe našli po 95 rokoch – konečne – základný kameň Národného divadla (č. 24) a vystúpila tam Viedenská filharmónia s dirigentom Herbertom von Karajanom (č. 26). Nuž a z tohto sveta je aj (už tretia) svadba Miloša Kopeckého, na ktorej nechýbali Miroslav Horníček, Ján Roháč ani členovia Orchestra Karla Vlacha.

Pokus o analýzu, prečo hráme (v Československu) zlý futbal (č. 20), bol doložený dokonca využitím filmových trikov.

Netušili sme, že v dohľadnom čase sa začnú zmeny a žurnál „vstane z mŕtvych“.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MAREC 2023
Týždeň vo filme č. 19 – 20/1963 – 4. 3. o 7.30 hod. a 5. 3. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 21 – 22/1963 – 11. 3. o 7.30 hod. a 12. 3. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 23 – 24/1963 – 18. 3. o 7.30 hod. a 19. 3. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 25 – 26/1963 – 25. 3. o 7.30 hod. a 26. 3. o 14.30 hod.

Milan Černák