Juraj Jakubisko

(30. 4. 1938 – 24. 2. 2023) 

Keď sme začiatkom roka 2022 zverejnili výsledky našej ankety Film.sk – slovenský film storočia, Juraj Jakubisko bol jediný režisér, ktorý sa v Top 20 najlepších slovenských filmov v histórii umiestnil hneď s tromi svojimi snímkami.

Do rebríčka sa dostali jeho filmy zo 60. rokov. Debutové Kristove roky (1967), ktoré, ako nedávno písala pre Film.sk Eva Filová, „sú na hony vzdialené slovenskému i českému filmu toho obdobia, nemajú nič spoločné ani s ťažkotonážnym slovenským intelektualizmom a úmorným hľadačstvom pravdy, ani s formanovskou roztomilou trápnosťou či menzelovsko-hrabalovským ,pábitelstvom‘. Existenciálna a formálna ľahkosť (...), autorská odvaha a drzosť vyvierajú z celkom iného inšpiračného zdroja, ktorým prekračujú lokálnu malosť smerom von, do sveta. Tým zdrojom je francúzska nová vlna.“

V novej vlne našiel Jakubisko inšpiračný zdroj, ktorý umožnil, aby na plátne explodoval jeho svet plný silnej autorskej imaginácie a vizuálnej originality, bláznov, alegórií, spontaneity, anarchie, asociácií. Tak ako vo Vtáčkoch, sirotách a bláznoch (1969) o trojici mladých ľudí na bratislavskej Vydrici. „Tým, že tento film nakrútili, navždy zachovali pre ďalšie generácie správu o svete, ktorý bol fascinujúci, a predsa bol od začiatku odsúdený na zánik. Našťastie po ňom zostal filmový príbeh,“ napísal vo februári pre Film.sk Peter Michalovič.

Treťou snímkou v našej Top 20 boli Zbehovia a pútnici (1968), ktorými v slovenskom filme vyvrcholilo obdobie prehodnocovania postoja k druhej svetovej vojne; podľa Jany Dudkovej tento film „spomedzi ostatných trezorových filmov istým spôsobom vyčleňuje veľmi neobvyklá, vizuálne bohato nasýtená forma, ako aj spôsob, akým ideologicky uchopuje tému“. Podľa nej patrí „medzi najucelenejšie a významovo najvyváženejšie diela Juraja Jakubiska, ako aj celej slovenskej kinematografie“.

A to sú len tri filmy z nášho rebríčka. Okrem nich je tu Perinbaba (1985), ktorá formovala obrazotvornosť niekoľkých generácií detí, sú tu jeho najdiváckejšie hity, ako Tisícročná včela (1983), komediálna televízna miniséria Nevera po slovensky (1979) či Bathory (2008), ktorá patrí k najvýpravnejším slovenským snímkam a dlho kraľovala rebríčku návštevnosti ponovembrových slovenských diel. Je tu aj film Sedím na konári a je mi dobre (1989), Nejasná správa o konci sveta (1997), ďalšie hrané filmy, ale i dokumenty a v neposlednom rade pokračovanie Perinbaby, ktoré bude mať premiéru až po smrti režiséra.

Zomrel Juraj Jakubisko. Odišiel výnimočný slovenský filmár, ktorý nakrúcal svetové diela. Viac sa mu budeme venovať v aprílovom čísle Film.sk.

mak
foto: Miro Nôta