Creative Europe Desk Slovensko informuje

Počas februárového Berlinale sa uskutočnilo niekoľko prezentácií zástupcov Európskej komisie a Výkonnej agentúry EACEA v súvislosti s aktuálnym stavom implementácie novej generácie programu Kreatívna Európa. Z prezentácií vyplynulo niekoľko zásadných faktov: schválený návrh nového programu je v Európskom parlamente pripravený na rokovanie a následné prijatie. Malo by sa to stať koncom marca alebo začiatkom apríla na posledných zasadaniach parlamentu. Ďalšie kroky, ako je definitívne schválenie Radou a ďalšími inštitúciami a následná implementácia, budú už záležitosťou novozvoleného Európskeho parlamentu a Komisie v druhej polovici roku 2019. V novom programe sa bude klásť dôraz na hudobný priemysel a mobilitu umelcov v rámci podprogramu Kultúra, na vyšší stupeň spolupráce medzi subjektmi a na prácu s publikum v podprograme MEDIA. Začiatkom marca by zároveň mala byť zverejnená správa komisie ustanovenej na definovanie problémov a možných riešení v otázke „level playing field“, čo znamená vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými krajinami programu a ich audiovizuálnym priemyslom (hlavne medzi veľkými krajinami a krajinami s nízkou audiovizuálnou kapacitou). V oblasti podpory vývoja je stále aktuálnou otázkou, ako riešiť vysokú administratívnu náročnosť schémy podpory vývoja jednotlivých projektov, v rámci schémy podpory festivalov sa bude klásť omnoho väčší dôraz na spoluprácu medzi festivalmi. 

V marci majú uzávierku dve schémy: EACEA/26/2018, Medzinárodné koprodukčné fondy (uzávierka 6. 3.) a EACEA/33/2018, Podpora filmového vzdelávania (uzávierka 7. 3.). V prípade druhej schémy ide hlavne o podporu s nasledujúcimi podmienkami:

Prípustné aktivity

– Cieľom žiadosti je vytvoriť katalóg dôležitých európskych audiovizuálnych diel, ich pedagogického využitia a mechanizmov, ktoré umožnia ich sprístupnenie cieľovej skupine. Katalóg musí obsahovať minimálne 7 hraných filmov, práva na ne musí mať žiadateľ minimálne na obdobie 3 rokov vo všetkých členských štátoch MEDIA. Jazykové verzie všetkých členských štátov (dabing, titulkovanie) musí mať väčšina diel v katalógu. Náklady na práva a rôzne jazykové verzie sú prípustnými nákladmi projektu. 

– Cieľová skupina: deti/mladí ľudia od 11 do 18 rokov, predovšetkým žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl.

Oprávnení žiadatelia

Konzorcium spoločností, ktoré majú nástroje a kapacitu na realizáciu projektu. Konzorcium musí mať najmenej 3 členov (žiadateľ plus ďalšie dve spoločnosti) z 3 rôznych krajín MEDIA. Prípustné organizácie: súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, iniciatívy zamerané na filmové vzdelávanie a mediálnu gramotnosť vrátane filmových inštitútov, inštitúcií filmového dedičstva, festivalov, filmových klubov a iných organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti filmového vzdelávania.

Financovanie – maximálne 80 % z celkových oprávnených nákladov na projekt. 

vs

Štyri dni plné animácie

Už po tretí raz sa v dňoch 12. až 15. 3. uskutoční na FTF VŠMU v Bratislave masterclass pre študentov a filmových profesionálov Animation: Actor In Focus. Témami budú pokročilé aspekty tvorby v technike 3D CGI a práca s hercami, ktorú musí animátor ovládať pri animovaní pohybu postáv, takisto realizácia celovečerných animovaných filmov a práca animátorov vo veľkých zahraničných štúdiách a produkčných spoločnostiach. Masterclass sa skladá z odborných prednášok, ale ponúka aj možnosť konzultovať vlastné projekty s lektormi a absolvovať workshop (pre vybraný počet účastníkov – v tomto prípade 10 študentov a 5 profesionálov). Prednášať na vybrané témy budú manažérka produkcie Urszula Łuczak, herec Ed Hooks, režisér Keith Lango a spoluzakladateľ programu Anomalia David Toušek. Poslední dvaja budú viesť aj praktický workshop o koncepčných základoch a organizácii prípravy 3D animovaného filmu. Asistovať im bude pedagóg ateliéru animovanej tvorby Marián Villaris. Podujatie organizuje Asociácia producentov animovaných filmov (APAF), FTF VŠMU, Fest Anča a CEE Animation v spolupráci s programom Anomalia. Masterclass je plánovaný dvojfázovo. Jeho druhá fáza sa skutoční v júni na Fest Anči v Žiline. Viac informácií nájdete na www.apaf.sk.

jj

Slovenské filmy v Austrálii

Od 27. do 31. 3. sa uskutoční 6. ročník Českého a slovenského filmového festivalu v Austrálii, ktorý uvedie v Sydney šesť dlhometrážnych a päť krátkych slovenských a koprodukčných snímok. Prehliadku otvorí titul Jan Palach (r. R. Sedláček) a postupne sa austrálskemu publiku predstavia aj filmy Sloboda (r. J. Speckenbach), Dôverný nepriateľ (r. K. Janák), Keď draka bolí hlava (r. D. Rapoš), Pivnica (r. I. Vološin) a zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ Signum laudis (r. M. Hollý) spolu s krátkou snímkou Len lístok poľnej pošty (r. P. Solan). Z krátkometrážnej tvorby posledných rokov sa premietnu tituly Poetika Anima (r. K. Sagan), Journey (r. M. Jasaň), Žltá (r. I. Šebestová) a Posledný autobus (r. M. Snopek, I. Laučíková).

jj

Spolupráca SFÚ a Audiovizuálneho fondu

Slovenský filmový ústav (Národné kinematografické centrum) a Audiovizuálny fond (Slovenská filmová agentúra) podpísali na začiatku tohto roka rámcovú zmluvu o spolupráci pri podpore a propagácii slovenskej kinematografie a audiovizuálneho priemyslu. Spojili tak svoje sily a skúsenosti, aby formou spoločného zastúpenia SFÚ a AVF na medzinárodných filmových trhoch (EFM Berlín, Marché du film v Cannes) a významných filmových festivaloch (MFF Berlín, MFF Cannes a MFF Karlove Vary) prezentovali slovenskú audiovizuálnu kultúru, priemysel i Slovensko ako krajinu vhodnú na realizáciu audiovizuálnych diel a vytvárali ešte širšiu sieť kontaktov pre tunajší audiovizuálny priestor.

rs

Nominácie na cenu Slnko v sieti

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) predstavila nominácie 9. ročníka národnej ceny Slnko v sieti. Tento rok sa do hlasovania prihlásilo celkovo 29 filmov – 11 hraných, 13 dokumentárnych a 7 animovaných. Do nominácií sa napokon dostalo 14 z nich. Najviac (14) ich získala česko-slovenská snímka režiséra Ondřeja Trojana Toman. O cenu sa bude uchádzať aj v kategórii najlepší hraný film, kde okrem Tomana figurujú aj tituly Tlmočník (r. Martin Šulík), ktorý má celkovo až dvanásť nominácií, Hmyz (r. Jan Švankmajer) s piatimi nomináciami a Jan Palach (r. Robert Sedláček) s celkovo dvomi nomináciami. Snímky TomanTlmočník sú nominované aj v kategóriách scenár, kameramanský výkon, strih, zvuk, hudba, architekt – scénograf, kostýmy, herecké výkony v oboch ženských kategóriách (za hlavnú i vedľajšiu úlohu) a mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Ondřej Trojan a Martin Šulík sa dostali aj do úzkeho výberu kandidátov na Slnko v sieti za réžiu, kde ich dopĺňa tvorca filmu Posledný autoportrét Marek Kuboš.

V kategórii dokumentárnych filmov sú nominované tituly Posledný autoportrétVálek (r. Patrik Lančarič) a Okupácia 1968 (r. Jevdokija Moskvina, Linda Dombrovszky, Maria Elisa Scheidt, Magda Szymków, Stefan Komandarev). O cenu za najlepší animovaný film sa budú uchádzať snímky Fifi Fatale (r. Mária Kralovič), Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla (r. Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová) a Monštrum (r. Martin Snopek).

V kategórii ženský herecký výkon v hlavnej úlohe sú nominované štyri herečky: Zuzana Bydžovská (Jan Palach), Gabriela Marcinková (Dôverný nepriateľ), Zuzana Mauréry (Tlmočník), Kateřina Winterová (Toman). V obdobnej mužskej kategórii sa do výberu kandidátov na cenu dostali Martin Huba (Hovory s TGM), Jiří Macháček (Toman) a Jiří Menzel s Petrom Simonischekom (Tlmočník).

Členovia SFTA rozhodnú o držiteľoch Slnka v sieti v šestnástich kategóriách. Udeľovať sa však bude aj Divácka cena pre najobľúbenejší film, o ktorej budú môcť rozhodnúť diváci v internetovom hlasovaní od 6. do 31. 3. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien sa uskutoční 5. 4., kde vyhlásia aj laureáta Slnka v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii.

Deň po vyhlásení výsledkov (6. 4.) sa bude konať v sieti kín Cinemax po celom Slovensku Maratón slovenského filmu, na ktorom sa predstavia víťazné diela v kategóriách hraný, dokumentárny a animovaný film. V Bratislave zároveň odštartuje bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu (6. – 12. 4.), ktorá ponúkne projekcietunajších snímok s premiérou v roku 2018 i bohatý sprievodný program vrátane diskusií. Týždeň slovenského filmu organizuje SFTA, spoluorganizátormi sú Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav.

jj

Iné vízie odštartovali svoju púť na 4 živloch

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 22. až 24. 2. uskutočnil 8. ročník Zimného filmového festivalu 4 živly, ktorého súčasťou bolo aj odovzdávanie ceny pre víťazné dielo z oblasti experimentálneho filmu, animácie, performance a video artu v súťaži Iné vízie SK. Festival súťaž organizuje v spolupráci s Prehliadkou filmovej animácie a súčasného umenia PAF v Olomouci a online magazínom Kinečko. Tento rok je jej kurátorom vizuálny umelec András Cséfalvay. Z pätice titulov na pomedzí filmu a výtvarného umenia vyberala víťaza odborná porota zložená z kulturologičky Miriam Lenčovej, dokumentaristu Tomáša Krupu a animátora, filmára a grafického dizajnéra Andreja Kolenčíka. Cenu napokon udelili dielu Michala Žilinského Aula: Areál univerzálnej latencie. Tým sa však tretí ročník Iných vízií SK neskončil. Filmy zo súťaže štartujú svoju púť po slovenských kinách, galériách i ďalších priestoroch, najbližšie ich budú môcť diváci vidieť 6. 3. v Kine inak v Bratislave, 15. – 16. 3. v rámci Pezinského alternatívneho filmového festivalu (PAFF) a 20. – 26. 3. na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest. Okrem víťaza Iných vízií sa budú premietať aj ďalšie diela: Pandy cartoon (r. Vladimír Havrilla), Sen (r. Martina Štammová), Model Situations I. – XIII. The Art of Documentation (r. Katarína Karafová, Michal Huštaty), Moje nanostroje alebo Tajné pravidlá o povahe súkromných úvah (r. Pavlína Fichta Čierna).

jj

Vyšlo anglické číslo Film.sk 2019

Vo februári vyšlo už siedme špeciálne anglické číslo mesačníka Film.sk, ktoré Slovenský filmový ústav prezentoval na 69. Berlinale. Časopis v rozsahu 42 strán informuje o dianí v slovenskej kinematografii v roku 2018, samostatne reflektuje hranú, dokumentárnu a animovanú tvorbu, ako aj distribučné výsledky tunajších filmov. Okrem toho obsahuje recenzie titulov Mimi a Líza – Záhada vianočného svetlaOkupácia 1968 Posledný autoportrét. V článkoch sa venuje aj Slovenskej filmovej agentúre či vlaňajšej zahraničnej prezentácii diel zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ a predstavuje i vybrané slovenské filmy s plánovanou premiérou v roku 2019. Anglický špeciál zároveň informuje o krátkom animovanom filme Šarkan, ktorý v Berlíne uvádzala súťažná sekcia Generation Kplus, a prináša rozhovor s jeho tvorcom Martinom Smatanom. Činnostiam Slovenského filmového ústavu sa venuje prostredníctvom rozhovorov s riaditeľom Národného kinematografického centra SFÚ Rastislavom Sterankom a riaditeľom Národného filmového archívu SFÚ Mariánom Hausnerom, ale aj v prehľade aktuálnych a plánovaných edičných aktivít ústavu. Rubrika Profil približuje tvorbu Petra Solana, ktorý by sa tento rok dožil deväťdesiatky. Okrem toho prináša anglické Film.sk pohľad Jonathana Owena na slovenskú kinematografiu prevažne 60. rokov aj zahraničné ohlasy na DVD/blu-ray titul Panna zázračnica (r. Š. Uher), ktorý vydala britská spoločnosť Second Run.

dan

Creative Europe Desk Slovensko informuje - APRÍL 2019

V apríli majú uzávierky dve schémy programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA. Výzva EACEA/30/2018, Podpora online distribúcie, uzávierka 5. 4. 2019. V jej rámci je možné podporiť jeden z troch druhov projektov:

Akcia 1: Podpora propagácie, marketingu, brandingu existujúcich VOD platforiem
Akcie ako digitálna propagácia, marketing, branding, vývoj nových ponúk existujúcimi VOD platformami s cieľom zlepšiť viditeľnosť a rozšírenie celosvetového publika európskych audiovizuálnych diel.

Akcia 2: Podpora vývoja tzv. „On Line Ready“ balíkov
Zostavovanie a dodávanie tzv. digitálnych balíkov (digital packages) európskych audiovizuálnych diel s cieľom zlepšiť ich dostupnosť a vizibilitu, zvlášť vo VoD službách v krajinách, kde tieto diela nie sú dostupné na žiadnej z distribučných platforiem. Činnosti môžu zahŕňať napríklad kódovanie, titulkovanie, zaistenie metadát alebo vývoj marketingových stratégií. Katalóg filmov by sa mal zameriavať na európske audiovizuálne diela (hrané filmy, animované filmy, tvorivé dokumenty, TV filmy a seriály), ktoré už boli predané do kinodistribúcie a televíznej distribúcie v najmenej 5 krajinách podprogramu MEDIA. Katalóg filmov musí obsahovať:
– minimálne 20 európskych audiovizuálnych diel,
– filmy z minimálne 5 krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA (5 jazykov);
– každý film z tohto katalógu by mal byť prístupný na VoD platformách v minimálne 5 krajinách podprogramu MEDIA.

Akcia 3: Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel
Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel so zameraním na vývoj nových obchodných modelov alebo nástrojov s cieľom zvýšiť potenciál publika európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov vrátane celovečerných filmov, TV filmov alebo seriálov).

Výzva EACEA/22/2018, Podpora vývoja jednotlivých projektov, uzávierka 24. 4. 2019. O finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať na fázu vývoja týchto typov projektov:
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
2. hrané filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú primárne určené na TV vysielanie alebo digitálne platformy.

vs

Indický film o Menzlovi aj československej novej vlne - APRÍL 2019

Kino Lumière v Bratislave uvedie 2. 4. sedemhodinový indický dokument CzechMate – Hľadanie Jiřího Menzla (2018). Film je primárne venovaný menovanému držiteľovi Oscara za Ostře sledované vlaky, presahuje však aj do širších súvislostí a charakterizuje pozadie československej novej vlny s jej najvýraznejšími predstaviteľmi v dobových premenách. Za slovenskú stranu sa v dokumente objavia režiséri Dušan Hanák, Eduard Grečner, Juraj Jakubisko, ale i Martin Šulík či spisovateľ a scenárista Dušan Dušek. V súvislosti s neskoršími Menzlovými filmami sa zase vo filme CzechMate vyjadrujú napríklad Marián Labuda, Magda Vášáryová, Martin Huba. V dokumente vystupuje aj viacero zahraničných osobností kinematografie. Rozsiahly projekt nakrútil režisér Shivendra Singh Dungarpur, ktorý na jeho vzniku spolupracoval aj so Slovenským filmovým ústavom a osobne sa zúčastní na aprílovom premietaní v Bratislave. Projekcia snímky sa začne o 14.00 a vzhľadom na jej dĺžku sa podujatie uskutoční s prestávkou.

dan