Umelci s ľudom

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

VDejinách slovenskej kinematografie1896 – 1969sú posledné roky piatej dekády minulého storočia charakterizované veľmi zhovievavo: „Svojráznym ukazovateľom zvýšenej kvality žurnálov sa stali prázdne bufety, v ktorých si v prvej polovici päťdesiatych rokov svorne krátili dlhý čas čakania na hlavný program propagandou presýtení diváci.“ (s. 377) Ak som predchádzajúce vydanie tejto rubriky nadpísal „Na nové myšlienky ešte nenastal čas“, mienil som túto charakteristiku trocha posunúť v čase.

Povereníkom kultúry bol vtedy Vasil Biľak (!), čo týždenník pripomína v č. 18 i na slávnosti Slovanských dní na Devíne v č. 26. Tam uvádza Biľak Smetanovu Libušu v podaní pražského Národného divadla ako veľkú sviatočnú príležitosť pre celý ľud Československa. Pred „zjazdom socialistickej kultúry“ sa viacerí umelci verejne aktivizovali: manželia Hečkovci besedovali v Závažnej Porube (TvF č. 18), spisovateľ Ladislav Mňačko navštívil Ploštinu, ktorej venoval svoju knihu Smrť sa volá Engelchen, Janko Alexy vystavoval v Elektromontážnych závodoch v Bratislave, kde sa rozprával o svojich obrazoch s robotníkmi (obe č. 20). Herec Jozef Hodorovský pomáhal ochotníkom v trebišovskom závode Potravinár (č. 24).

Na pretrvávajúci nedostatok bytov reagoval týždenník z rôznych pohľadov: propagáciou progresívnych metód výstavby – tzv. liaty betón na dnešnej Račianskej ulici v Bratislave, nových druhov nábytku či kritikou nevkusu v zariaďovaní bytov (č. 17 a 25).

Nechýba ani ďalšia kritika: spravodajcovia opäť navštívili Bánov pri Nových Zámkoch, kde sa síce so zdevastovaným kultúrnym domom nič neudialo, ale zato v rovnakej budove vynovili krčmu (č. 24). Šot o neprístojnom správaní návštevníkov v bratislavskom lesoparku počas víkendu by sa dal rovnako nakrútiť aj dnes...

Znalcov výtvarného umenia môže zaujať šot o tom, „ako Maroško napodobňuje svojho otca“, ktorý zachytáva v ateliéri sochára Alexandra Trizuljaka jeho najstaršieho syna Mareka, dnes známeho maliara, vitrážistu a sklára (č. 21).

Nepodarený výstup francúzskeho astronóma balónom, havária americkej rakety Atlas, pristátie novej Caravelly v Prahe, slávnosť kvetov na ostrove Bali i objav liečivého minerálneho prameňa v Nosiciach sú drobnými atrakciami, vďaka ktorým je marcová kolekcia žurnálov zaujímavejšia.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MAREC 2019
2. 3. – 14.50 hod. – Týždeň vo filme 17/1959 a 18/1959 (repríza 3. 3. o 16.30 hod.)
9. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1959 a 20/1959 (repríza 10. 3. o 16.30 hod.)
16. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1959 a 22/1959 (repríza 17. 3. o 16.30 hod.)
23. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1959 a 24/1959 (repríza 24. 3. o 16.30 hod.)
30. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1959 a 26/1959 (repríza 31. 3. o 16.30 hod.)

Milan Černák