Smer Česko aj v sprievode Kronera

odporúča filmový historik Vladimír Mlčoušek 

Kino Lumière v marci predstaví filmový repertoár herca Jozefa Kronera, ktorý by sa tento mesiac dožil 95. narodenín. Dramaturgom kina slúži ku cti, že túto populárnu hereckú osobnosť pripomínajú výberom jej najkvalitnejších filmov, že zámerne nechávajú bokom obohraté televízne adaptácie slovenskej ľudovej klasiky, často inklinujúce k zjednodušujúcemu interpretačnému stereotypu, a dávajú prednosť dramatickým príbehom, v ktorých mohol naplno a v širokom typologickom rozpätí vyniknúť Kronerov mimoriadny talent. Vrcholom je, samozrejme, jeho strhujúca kreácia v oscarovom filme Jána Kadára a Elmara Klosa Obchod na korze (1965) či herecká účasť na kľúčových dielach slovenskej kinematografie Kosenie Jastrabej lúky (1981) a Tisícročná včela (1983). Ale nezabudnuteľnú figúru starého múdreho klauna, ktorý cez svoje bohaté životné skúsenosti ovplyvňuje a poznamenáva osudy viacerých zúčastnených postáv, vytvoril aj vo filme Martina Friča Lidé z maringotek (1966). Prekvapením bude na Slovensku takmer neznáma absurdná komédia spolupútnika českej novej vlny Jana Moravca Muž, který stouplv ceně (1967). Nazdávam sa, že svižne rozihraná historka plná nečakaných situácií a až surrealistickej nadsádzky, nakrútená v duchu poetiky Juráčkových a Němcových filmov 60. rokov, dodnes poteší svojím suchým humorom a mrazivou atmosférou zdanlivo bezvýchodiskovej existencie...

Som presvedčený, že potešia aj dva ďalšie tituly českej proveniencie: veselohry Tři přání (1958) a Kdo chce zabítJessii? (1966). Prvú z nich nakrútili režiséri Kadár a Klos ako modernú rozprávku zo súčasnosti (50. rokov) s takou spoločenskokritickou otvorenosťou a odvahou, že film skončil po zdrvujúcom straníckom odsúdení na niekoľko rokov v trezore, jeho autori dostali tvorivý dištanc a mohli sa na Barrandov vrátiť až po piatich rokoch. Popri nesporných scenáristických kvalitách a hereckých výkonoch má film schopnosť zaujať dnešného diváka aj ako pomerne autentické svedectvo doby, spôsobov života, strastí aj radostí vtedajších členov spoločnosti, ktorá sa pozvoľna začínala emancipovať a uvedomovať si svoje reálne pozície. A Jessie, uvádzaná ako spomienka na nedávno zosnulého režiséra Václava Vorlíčka? To je dieťa „bezstarostnej tvorivej mladosti“, spontánny, vtipný, nespútaný gejzír dômyselných nápadov a originálnych gagov, svieža paródia na zahraničné komiksové seriály s vynikajúcim hereckým obsadením so sexidolom 60. rokov Olinkou Schoberovou a slovenským kulturistom Jurajom Višným na čele. Žiaľ, pre jeho emigráciu po roku 1968 sa film nesmel istý čas vôbec premietať...