Creative Europe Slovensko informuje

Rok 2017 bol pre slovenských žiadateľov v programe Kreatívna Európa druhým najúspešnejším od roku 2014. Získali podporu v celkovej výške 1 221 524 eur.

V rámci podprogramu Kultúra bolo podporených šesť projektov sumou 336 615 eur. Úspešnosť slovenských žiadateľov v kategórii Projekty väčšieho rozsahu bola 15,38 % (celková úspešnosť 12,71 %) a v kategórii Projekty menšieho rozsahu 16,67 % (celková úspešnosť 17,04 %). Vybrané projekty sa venujú širokému spektru tém a umeleckých žánrov, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnemu priemyslu.

Ako spoluorganizátori sa budú na európskych projektoch podieľať slovenské subjekty Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Creative Industry Košice, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Haliganda, Machaon International, Annogallery. V priebehu minulého roka pristúpila k už prebiehajúcemu projektu Fakulta architektúry STU.

V rámci podprogramu MEDIA boli v roku 2017 znovu mimoriadne úspešné produkčné spoločnosti, ktoré v schéme Podpora vývoja jednotlivých projektov získali celkovú podporu vo výške 208 000 eur, z toho 183 000 eur získalo päť projektov hraných filmov (z toho jeden ako koprodukčný partner nemeckého žiadateľa) a 25 000 eur jeden projekt dokumentárneho filmu. Tradične najväčšiu podporu získali distribútori – 74 000 eur v rámci Výberovej podpory kinodistribúcie a 376 061 eur v rámci Automatickej podpory kinodistribúcie. Dve slovenské spoločnosti boli súčasťou konzorcií, ktoré získali podporu v schéme Podpora tréningových programov (suma podpory pre slovenskú časť programov bola 61 424 eur). Znovu sme zaznamenali úspech slovenského subjektu aj v rámci Podpory filmových festivalov, a to vo výške 25 000 eur.

Celková podpora pre slovenské subjekty dosiahla 744 485 eur v podprograme MEDIA a spolu s nepriamou podporou v sieti kín Europa Cinemas (140 424 eur) bola celková suma 884 909 eur. Pomer predkladaných a podporených projektov bol 67,05 %, pomer celkovej žiadanej a pridelenej sumy podpory bol 55,21 %. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme.

V marci je jediná uzávierka podprogramu MEDIA: výzva EACEA/24/2017, Podpora vývoja európskych videohier s uzávierkou 8. 3. 2018.

Vladimír Štric

Slovak Film Harvest 2018 v New Yorku a vo Washingtone

V dňoch 24. až 28. 1. sa v amerických mestách New York a Washington uskutočnil 1. ročník prezentácie slovenskej kinematografie Slovak Film Harvest 2018. Išlo o najväčšiu prehliadku slovenského filmu v USA v moderných dejinách Slovenska. Podujatie zabezpečovala organizačne spoločnosť Filmpark production v zastúpení producenta Petra Neveďala a dramaturgicky Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV.

Program prehliadky sa opieral o výber medzinárodne najúspešnejších titulov, ktoré v súčasnosti a v nedávnej minulosti reprezentovali alebo reprezentujú slovenský film na prestížnych zahraničných i domácich festivaloch (Cannes, Toronto, Karlove Vary, Tampere, Art Film Fest, MFFK Febiofest a iné), aj o výber národne najnavštevovanejších filmov. Podujatie Slovak Film Harvest sa začalo 24. 1. v New Yorku v Astoria Soundworks Studios sprievodným podujatím Filming in Slovakia, určeným profesionálom z audiovizuálneho priemyslu. O deň neskôr sa v Bohemian National Hall uskutočnil otvárací ceremoniál, kde mohli pozvaní hostia vidieť celovečerné filmy Červený kapitán (r. Michal Kollár, 2016) a Eva Nová (r. Marko Škop, 2015) a ako predfilmy krátkometrážne snímky z produkcie VŠMU – V kocke (r. Michal Struss, 1998) a Krokodíl sa neserie (r. Matej Kladek, 1996). Obe projekcie boli zaplnené do posledného miesta, medzi divákmi boli aj významní hostia z diplomatických kruhov. Nasledujúci deň, 26. 1., sa na Veľvyslanectve SR vo Washingtone konala pri príležitosti 25. výročia samostatnosti SR špeciálna projekcia filmov Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin Snopek, 2011) a Čiara (r. Peter Bebjak, 2017), rovnako za účasti diplomatov a stovky ďalších hostí.

Celkovo sa počas piatich dní prehliadky uskutočnilo šestnásť samostatných projekcií, program tvorilo pätnásť celovečerných a šestnásť krátkometrážnych filmov. Na projekciách sa zúčastnilo šesťsto divákov a pozvaných hostí. Prehliadka Slovak Film Harvest prebiehala v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v USA a Generálnym konzulátom SR v New Yorku.

Martin Palúch (autor bol členom organizačného tímu prehliadky)

Aktuálne uzávierky

Art Film Fest Košice
Uzávierka: 15. 3. 2018 (krátkometrážne filmy) / 31. 3. 2018 (dlhometrážne filmy)

Festival sa bude konať v dňoch 15. až 23. 6. Prihlášku filmu nájdete na www.artfilmfest.sk.

MFF Locarno
Uzávierka: 26. 3. 2018 (early bird) / 14. 5. 2018 (regular) / 1. 6. 2018 (last minute)

Festival so známkou Oscar Short Film Qualifying Festival prijíma hrané filmy do svojho 71. ročníka, ktorý sa bude konať 1. až 11. 8. v Locarne. Viac informácií je na https://pardo.ch/pardo/festival-del-film-locarno.

Anima Mundi
Uzávierka: 30. 3. 2018

Festival so známkou Oscar Short Film Qualifying Festival prijíma animované filmy do svojho 26. ročníka, ktorý sa bude konať 20. až 29. 7. v Riu de Janeiro a 1. až 5. 8. v Sao Paole. Viac informácií je na www.animamundi.com.br.

East Silver Market
Uzávierka:
31. 3. 2018 (filmy dokončené v roku 2017) / 31. 5. 2018 (filmy dokončené v roku 2018) / 30. 6. 2018 (filmy v hrubom zostrihu)

Hlavným účelom trhu East Silver, ktorý sa uskutoční počas MFDF Ji.hlava (25. – 30. 10.), je propagácia autorských dokumentárnych filmov zo strednej a z východnej Európy a zvyšovanie ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie. Trh je určený pre profesionálov. Viac informácií je na www.dokweb.net.