Čím zaujmú staré filmové žurnály

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

To, že spravodajská televízia už roky uvádza ako programovú stálicu pásmo starých filmových týždenníkov, oprávňuje predpokladať, že majú svoj stabilizovaný okruh divákov.

Aj pred rokom naštartované pravidelné tematické výbery týždenníkov v bratislavskom Kine Lumière so zasväteným úvodným komentárom filmového tvorcu (aj teoretika a historika) Rudolfa Urca majú stále rastúce publikum (upozorňujem aj ďalších záujemcov, ktorí o nich nevedia: konajú sa každý prvý pondelok v mesiaci o 18.15 hod.).

Čím si to vysvetliť? Pomôžem si slovami ďalšej pamätníčky, Marcely Jurovskej-Plítkovej. Filmové reportáže a spravodajské šoty „chceli vyzerať ako život prichytený pri čine. Prostredníctvom filmového žurnálu sa k divákovi dostával skutočný život. A prostredníctvom žurnálu sa zachoval pre budúce generácie.“ (booklet k DVD Týždeň vo filme 1945 – 1990) A tak mnohí z tých budúcich generácií pri pohľade na realitu zaznamenanú filmovými spravodajcami (či len na jej želaný obraz) žasnú, aký život žili ich predkovia, z ktorých zase mnohí – ťažko to nepriznať – na tie časy nostalgicky spomínajú (?!).

Ale vráťme sa k programu. V marcovom výbere sa strieda typ klasickej mozaiky (č. 18, 26) s vydaniami, v ktorých autori aspoň nahrýzajú (riešiť ich bolo nad sily médií) problémy bežného života. Sem patrí reportáž o opatrovaní starých ľudí v Prahe (č. 20) či analýza bratislavských problémov (č. 21): doprava/parkovanie, rozkopávky, zeleň – ba aj nedostatok verejných WC! A pri príležitosti prvomájových osláv sa kameraman sústredil okrem pochodujúcich a mávajúcich aj na rady stojacich: čakajúcich v stánkoch na banány – lebo okrem 1. mája boli iba pred Vianocami (č. 19).

Pravidelná rubrika 1 000 jarných kilometrov zavedie diváka za pamätihodnosťami Spiša (okrem nezabudnuteľného oltára Majstra Pavla z Levoče aj do Múzea J. M. Petzvala, č. 17), na Vranovský zámok a priehradu na južnej Morave (č. 19), prevedie nás neznámymi pamiatkami v Turci (č. 20) i čarokrásnou prírodou v okolí Rožnova pod Radhoštěm (č. 24).

V rovnakom vydaní zaujme 1. výstava chémie, ktorá sa považuje za zakladajúci ročník dodnes trvajúcej tradície Incheby.

Filmári si vymysleli zákon, ktorý mal vysokými pokutami postihovať neslušné správanie na verejnosti, a zisťovali reakcie ľudí naň. Stojí za to si ich vypočuť (Pichliačik v č. 22)!

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MAREC 2018
3. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 17/1967 a 18/1967 (repríza 4. 3. o 16.30 hod.)
10. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1967 a 20/1967 (repríza 11. 3. o 16.30 hod.)
17. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1967 a 22/1967 (repríza 18. 3. o 16.30 hod.)
24. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1967 a 24/1967 (repríza 25. 3. o 16.30 hod.)
31. 3. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1967 a 26/1967  (repríza 1. 4. o 16.30 hod.)

Milan Černák