Myslet filmem 
(Jiří Anger, Sandra Baborovská (eds.)
GHMP, Praha, 2023, 192 strán)

Do 18. 2. prebieha v Galerii hlavního města Prahy výstava Myslet filmem a pri tejto príležitosti vyšla aj rovnomenná knižná publikácia editorov Jiřího Angera a Sandry Baborovskej. Tá je zároveň aj kurátorkou výstavy a autorkou úvodného textu Žít filem, myslet montáží, v ktorom píše, že „(v)ýstavný projekt Myslet filmem má ambíciu skrz montáž v priestore posúvať možnosti filmu ako média. Dimenzionalita pohyblivého obrazu nie je nikdy uzavretá – fyzická prítomnosť návštevníka ju posilňuje, bez nej by film na výstave nevznikol. Vytvára sa v jeho mysli, v závislosti na individuálnej percepcii. V kine si divák skladá časti konkrétnych obrazov a zvukov, vníma realitu determinovanú autorským zámerom režiséra či tvorivého tímu. Návštevníkovi – divákovi v galérii dávame vo výstavnom priestore slobodu konštruovať si svoju jedinečnú realitu. Stáva sa pozorovateľom, ktorému výstava aj táto publikácia môžu pomôcť jeho pohľad zostriť, zaostriť a vďaka novému uchopeniu (zdanlivo) starých princípov filmovej montáže sa zamyslieť nad vlastným vnímaním a pozorovaním okolitého sveta.“ V publikácii sú ďalej – v českej aj anglickej verzii – texty Sergeja Ejzenštejna, filmára Ondřeja Vavrečku, kapitola z knihy francúzskeho historika a filozofa umenia Georgesa Didiho-Hubermana a tiež texty filmového teoretika a redaktora časopisu Iluminace Jiřího Angera a mediálnej teoretičky a kurátorky Noemi Purkrábkovej. 

bar