Boxer a smrť
(Slovenský filmový ústav)

Film Boxer a smrť z roku 1962 patrí k zásadným dielam slovenského filmu zo 60. rokov minulého storočia. Vojnová dráma Petra Solana prináša nový pohľad na tému degradácie človeka v období fašizmu cez tragický osud jednotlivca, ktorého jedinou šancou na záchranu života je prijať pravidlá nerovnej hry. Zachytáva príbeh väzňa v koncentračnom tábore, ktorý si získal privilegované postavenie vďaka svojim boxerským skúsenostiam, keď si ho veliteľ koncentračného tábora vybral ako tréningového partnera. Film už bol súčasťou blu-ray kolekcie Slovenský film 1 a je to jeho druhé vydanie na tomto nosiči. Digitálne reštaurovaný film je s mono zvukom DD 2.0 a voliteľnými slovenskými, anglickými a slovenským titulkami pre nepočujúcich, bez bonusov. Blu-ray Boxer a smrť sa predáva samostatne a spolu so snímkami Kristove rokyObrazy starého svetaOrgan, Pieseň o sivom holubovi a Prípad pre obhajcu bude súčasťou kolekcie 6 blu-ray nosičov k 60. výročiu Slovenského filmového ústavu.


Kristove roky
(Slovenský filmový ústav)

Po niekoľkých vydaniach na DVD doma aj zahraničí vychádza klasický film Juraja Jakubiska, jeho dlhometrážny režijný debut Kristove roky (1967), po prvý raz na blu-ray nosiči. Protagonistom filmu je maliar Juraj, Slovák žijúci v Prahe, ktorý sa po tridsiatke trochu bezradne zamýšľa nad bezcieľnosťou svojho doterajšieho života. Dlho žil nezáväzne a bezstarostne, no nadišiel čas, keď sa konečne musí rozhodnúť – vybrať si medzi dvoma ženami, medzi dedinou a mestom, medzi tvorbou a remeslom. Film získal niekoľko ocenení na 16. medzinárodnom týždni v Mannheime vrátane ceny FIPRESCI a odštartoval režisérovo najúspešnejšie tvorivé obdobie. Digitálne reštaurovaný film je na blu-ray s mono zvukom DD 2.0 a voliteľnými slovenskými, anglickými a slovenským titulkami pre nepočujúcich a slovenským audiokomentárom pre nevidiacich, bez bonusov. Blu-ray Kristove roky sa predáva samostatne a spolu so snímkami Boxer a smrťObrazy starého sveta, Organ, Pieseň o sivom holubovi a Prípad pre obhajcu bude súčasťou kolekcie 6 blu-ray nosičov k 60. výročiu Slovenského filmového ústavu.


Pieseň o sivom holubovi
(Slovenský filmový ústav)

Režijný debut Stanislava Barabáša Pieseň o sivom holubovi z roku 1961 po vydaní na DVD v edícii Slovenský film 60. rokov vychádza po po prvý raz na blu-ray nosiči. Jeho príbeh sa odohráva v horách počas Slovenského národného povstania. Prostredníctvom detských hrdinov pôsobivo vypovedá o hrôzach a nezmyselnosti vojny, nevinnosť detí konfrontuje s ničivou silou, ktorá hlboko zasiahne do ich životov, snov a túžob a vytrhne ich z bezstarostnej hravosti. Režisér rozpráva príbeh prostredníctvom voľného cyklu poviedok a na svoju dobu modernými prostriedkami filmového rozprávania oslovil divákov doma aj v zahraničí. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v roku 1961 získal Zvláštny čestný diplom. Digitálne reštaurovaný film je na blu-ray s mono zvukom DD 2.0 a voliteľnými slovenskými, anglickými a slovenským titulkami pre nepočujúcich a slovenským audiokomentárom pre nevidiacich, bez bonusov. Blu-ray Pieseň o sivom holubovi sa predáva samostatne a spolu so snímkami Boxer a smrťKristove rokyObrazy starého svetaOrgan a Prípad pre obhajcu bude súčasťou kolekcie 6 blu-ray nosičov k 60. výročiu Slovenského filmového ústavu.

an