Príležitosť dať o sebe vedieť svetu

Súčasťou filmového festivalu v Les Arcs, ktorého 13. ročník sa konal od 11. do 18. decembra v rovnomennom lyžiarskom stredisku vo Francúzsku, je aj podujatie pre filmových profesionálov Les Arcs Industry Village (11. - 14. december 2021). Jedným z jeho partnerov bol v roku 2021 Slovenský filmový ústav. 

„Festival európskeho filmu v Les Arcs a jeho podujatie pre filmových profesionálov Industry Village je prestížne podujatie, zamerané na európsku kinematografiu, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú dôležití hráči festivalového sveta – zástupcovia filmových festivalov a sales agentov. Celé podujatie je koncentrované do štyroch dní a uzavreté v priestore lyžiarskych stredísk Les Arcs 1950 a Les Arcs 2000, odkiaľ niet úniku. Vytvára tak skvelé podmienky na posilňovanie už existujúcich kontaktov a nadväzovanie nových,“ približuje Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ. „V roku 2021 uzavrel Slovenský filmový ústav spolu so strategickými partnermi v oblasti prezentácie národných kinematografií – s Českým filmovým centrom a so Slovinským filmovým centrom jednoročné partnerstvo s Les Arcs Industry Village. V rámci partnerstva si jednotlivé krajiny priviedli na podujatie svojich zástupcov, ktorí dostali príležitosť nadväzovať nové kontakty. SFÚ vypísal otvorenú výzvu na prihlasovanie a z prihlásených sme spolu so zástupkyňou Industry Village nakoniec vybrali Tomáša Krupu a Jakuba Viktorína, ktorí sa na podujatí zúčastnili.“

Jakub Viktorín zo spoločnosti nutprodukcia aktuálne pracuje na viacerých projektoch, napríklad s Michalom Blaškom (ObeťVinaCowgirl), ale aj s Filipom Pošivačom, s Ivanou Hucíkovou, so Zuzanou Kirchnerovou alebo s Klárou Tasovskou. Tomáš Krupa je producentom aj režisérom dokumentu Dobrá smrť o eutanázii a v slovensko-francúzskej koprodukcii pripravuje dokument o hrozbách klimatickej katastrofy. „Film Musíme prežiť mal potvrdeného francúzskeho koprodukčného partnera aj s francúzskym vysielateľom už pred účasťou v Les Arcs. Z koprodukčnej zmluvy vyplýva, že časť výroby filmu potrebujeme realizovať vo Francúzsku. Napríklad hľadáme francúzskeho skladateľa filmovej hudby a práve v Les Arcs sa filmovej hudbe venuje celý samostatný program. Predstavil viacerých tvorcov filmovej hudby, predovšetkým francúzskych. S viacerými som sa osobne stretol a bližšiu spoluprácu som nadviazal s francúzskou skladateľkou Erellou Atlan. A presne o tom to je – nájdete spolupracovníkov, o ktorých existencii ste nevedeli a pritom pre vás predstavujú ideálne spojenie,“ ozrejmuje režisér a producent Tomáš Krupa.

Jednotlivé časti Les Arcs Industry Village poskytujú podľa riaditeľa NKC SFÚ Rastislava Steranku rôzne možnosti, ako z podujatia vyťažiť. Okrem stretnutí v rámci prezentačnej platformy pre skladateľov filmovej hudby Music Village môžu byť zásadné aj stretnutia so zástupcami projektov v rámci Coproduction Village, ktoré vedú k potenciálnym koprodukciám. „Producenti európskych filmových projektov vo fáze vývoja môžu prihlásiť svoje projekty do Coproduction Village. Európske projekty vo fáze koprodukcie zase prezentujú Works In Progress. Nastupujúce režisérske talenty sa môžu prihlásiť do Talent Village, kde nakoniec osem vybraných režisérov dostane príležitosť prezentovať svoje debuty profesionálom z filmového odvetvia. Tu pôsobí SFÚ ako partner, ,spojka, ktorá robí skauting domácich projektov potenciálne zaujímavých pre Industry Village. Zároveň informuje slovenské prostredie o výzvach na prihlasovanie a aktívne komunikuje s Industry Village. V prípade výberu sú zástupcovia vybraných projektov a/alebo režisérske talenty na podujatie pozvaní. Samozrejme, filmoví profesionáli sa môžu na podujatie akreditovať aj samostatne, zaplatiť si cestu a ubytovanie a do Les Arcs jednoducho prísť,“ vysvetľuje Steranka.

„Pre mňa ako hosťujúceho producenta bolo zaujímavé sledovať prezentácie prísne vybraných projektov vo výrobe a dostať tak presnejší obraz o tom, na aký typ filmových projektov sa toto konkrétne prestížne industry fórum zameriava,“ hovorí Tomáš Krupa. „Rozdielne prístupy, s akými sa jednotlivé vybrané projekty prezentujú, či už ide o koncepty ukážok v programe Works In Progress, alebo o prístupy samotných tvorcov a štýl, akým uchopili svoju prezentáciu, to všetko je prínosné. Mám skúsenosti s prezentáciami na pitchingových fórach, ktoré prinášajú výsledky, aj keď konkurencia medzi projektmi je tu vysoká. Preto oceňujem príležitosť ,bez nasadenia a rizikaodsledovať, ako čo najlepšie pripraviť svoj vlastný projekt na prezentáciu, či už na ďalší ročník Les Arcs Industry Village, alebo na iné, obdobné industry platformy.“ Dôležité podľa Krupu je dať o sebe a o svojich projektoch vedieť vo všetkých fázach života projektu, či už hľadáte spolupracovníkov, partnerov, financie, alebo divákov.

Jaroslava Jelchová