Jiří Voráč
Vojtěch Jasný.  Filmový básník v exilu
(Host, Brno, 2020, viaz., 600 strán)

Cestu etablovaného filmára, ktorý musí po odchode do exilu začínať akoby odznova, adaptovať sa na nové pravidlá a nájsť kompromis medzi umením a zákazkou, mapuje kniha Vojtěch Jasný . Filmový básník v exilu. Vďaka pôvodnému archívnemu výskumu v zahraničí i vďaka prístupu do Jasného osobného archívu pracuje autor s málo známymi materiálmi a snaží sa o „problematizáciu legendy“ a plastický pohľad na Jasného život a dielo, ktoré sa v exile výrazne tematicky i formálne rozširovalo. Filmový historik Jiří Voráč sa českým exilovým filmárom venuje dlhodobo. Po knihe Český film v exilu (2004) a monografii Ivana Passera (2008) prišla Jasného monografia, ktorá vznikala v rôznej intenzite takmer 20 rokov. Voráč čerpal z osobných rozhovorov s režisérom, ale preskúmal aj zhruba 50-tisíc strán dokumentov vrátane osobných a pracovných denníkov, ktoré si Jasný viedol od 60. rokov a poskytol ich autorovi monografie. Takisto Voráč vychádzal aj z rukopisu Jasného pamätí. Ich úsek venovaný exilu tvorí gro druhej časti knihy, v ktorej nechýbajú archívne dokumenty, fotografie, filmografia. Mozaiku dotvára pohľad režisérovej manželky Květy a Jasného vysnívaný, ale nerealizovaný scenár Kominíček a korouhvičky.

mak