Kino-Ikon č. 2, 2019
(Asociácia slovenských filmových klubov, Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava, 2019, 256 str.)

Recenzovanú rubriku Studium tentoraz tvoria dve výrazné české štúdie, jedna venovaná problematike francúzsko-československých filmových koprodukcií v rokoch 1958 – 1970 (David Čeněk), druhá sa venuje filmom od výtvarníkov, konkrétne tvorbe Miloša Šejna z prelomu 70. a 80. rokov (Martin Blažíček). Téma výtvarného umenia a filmu, uvádzania filmov v galériách, pokračuje aj v ďalších príspevkoch – šéf festivalu v Oberhausene L.-H. Gass píše o skulpturálnosti filmu, Franz Milec sa zameral na tvorbu Ľubomíra Ďurčeka, Jozef Červenka upozornil na výstavný projekt Bélu Tarra vo Viedni a Denisa Jašová sa venovala tvorbe Maye Deren. 

V pravidelnej rubrike Kinematografická filozofia pripravili jej autorky rozhovor s americkým filmovým teoretikom Timothym Corriganom Etika a estetika reálneho; súčasťou rubriky sa stal aj preklad jeho textu Film a pavučina popisu

Číslu dominuje rozsiahla diskusia o filme Juraja Šlauku Punk je hned! a v rámci rubriky filmových a literárnych reflexií sa okrem iného Martin Palúch v dvoch rozsiahlejších príspevkoch zameral na najvýraznejšie slovenské dokumentárne filmy roka 2019.


Petr Kopal (ed.): 
Král Šumavy 
(Academia, Casablanca, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2019, 596 str.)

Pred desiatimi rokmi publikoval Petr Kopal v druhom z doterajších siedmich zborníkov Film a dějiny štúdiu o filme Karla Kachyňu Král Šumavy z roku 1959. Nielen jeho kľúčovo vystupujúcu ideologickú rolu sleduje tentoraz ako editor rozsiahlej kolektívnej monografie, ktorá otvára novú edíciu České kino (nasledovať budú tituly Cesta do pravěku a Atentát). Súbor osemnástich textov je členený do piatich oddielov, venovaných recepcii filmu (jeho pamäťovej úlohe atraktívneho, propagandisticky účelného diela), uplatneniu fenoménu filmovej hviezdy, produkcii, kameramanskej a hudobnej zložke, štylistickým prostriedkom a príslušným historickým kontextom (filmy o pohraničí, vývoj Pohraničnej stráže, fenomén šumavských prevádzačov, obete železnej opony v ČSR v rokoch 1948 až 1950). Rovnomenný román Rudolfa Kalčíka ešte v roku 1988 v desiatom vydaní expedovalo Naše vojsko v náklade 63 000 kusov. V roku 2013 vyšiel v Labyrinte doplnený o kriticky komentujúcu „literárnu reportáž“ Davida Jana Žáka.

mk, Peter Ulman