Na nové myšlienky ešte nenastal čas

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Filmoví spravodajcovia si robili svoju rutinnú prácu. Počet šotov v týždenníku neklesol pod osem, čo prispievalo k ich pestrosti, a každý týždeň sa dostali na rad všetky tematické oblasti. Na začiatku bola „socialistická výstavba“ či reportáže z priemyslu o prekračovaní plánu, nasledovalo poľnohospodárstvo: v sledovanom období bolo treba pripomenúť dôležitosť jarných prác. Svoje miesto mali aj umenie a kultúra a čerešničkou na torte bol šport. Televízia ešte nezaplavila svojím programom všetky domácnosti, takže fanúšikom neuberalo na emotivite zážitkov, keď sa pozerali na týždeň (i viac) staré reportáže. Ak takýto tematický stereotyp osviežil ešte šot zo zahraničia, bol každotýždenný obrazový informačný blok ešte príťažlivejší.

V druhom čísle ponúkaného prehľadu je reportáž z 1. festivalu čs. filmov, ktorý sa konal v Banskej Bystrici. Naoko bežný šot, ale s presahujúcim významom. Mnohí z nás filmárov si ho nadlho zapamätali. V hlavnom prejave minister kultúry František Kahuda (podľa komentátora) „podrobil stav československého filmu hlbokej analýze“. Preložené do slovenčiny (aj češtiny, hoci Kahuda ho prednášal po česky): išlo o nekompromisnú, zdrvujúcu kritiku niektorých filmov a najmä ich autorov, ktorí sa, osmelení vývojom v ZSSR (od prelomového zjazdu KSSZ, na ktorom N. S. Chruščov otvorene odsúdil stalinizmus a kult osobnosti, uplynuli už tri roky), odvážili vnášať do svojej tvorby nové, modernejšie myšlienkové i formálne prvky. Ale chyba! U nás sa to nesmelo, bolo si treba počkať ešte pol desaťročia...

V úvode tohto vydania je informácia inšpirovaná Medzinárodným dňom žien, že za posledných desať rokov sa zamestnalo 150 000 žien z domácností. A o ich deti sa stará štát v jasliach a materských školách.

Na východnom Slovensku šarapatili vlci (TvF č. 12), ale aj Latorica, ktorú bolo treba zdisciplinovať reguláciou brehov (č.16).

Akademický maliar Ján Mudroch sa dožil päťdesiatky (č. 13), Charlie Chaplin sedemdesiatky (č. 15). Ernest Zmeták v improvizovanom ateliéri na zámku Červený Kameň zostavoval mozaiku tympanónu veľkého 27 m2, ktorý zdobí Primaciálny palác v Bratislave dodnes. 

Športoví fanúšikovia uvidia víťazstvo ČSR na MS v hokeji v Bratislave (č. 11) a na svoje si prídu výnimočne aj gurmáni (č. 16), žiaľ, len pohľadom... 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – FEBRUÁR 2019 
2. 2. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 9/1959 a 10/1959 (repríza 3. 2. o 16.30 hod.)
9. 2. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 11/1959 a 12/1959 (repríza 10. 2. o 16.30 hod.)
16. 2. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 13/1959 a 14/1959 (repríza 17. 2. o 16.30 hod.)
23. 2. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 15/1959 a 16/1959 (repríza 24. 2. o 16.30 hod.) 

Milan Černák