Severská filmová lekcia Scandi 
(5. ročník, 16. – 20. 1. 2019, BANSKÁ ŠTIAVNICA, BRATISLAVA, DUBNICA NAD VÁHOM, KOŠICE, KREMNICA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, MODRA, NITRA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, NOVÉ ZÁMKY, POPRAD, PRIEVIDZA, SEREĎ, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, TRENČÍN, TRNAVA, ŽILINA) 
Reprezentatívna prehliadka súčasnej severskej kinematografie každoročne prináša výber najnovších filmov z Dánska, zo Švédska, z Nórska a z Fínska. Piaty ročník sa uskutočnil od 16. do 20. januára v Bratislave a počas januára a februára sa koná aj v ďalších sedemnástich mestách na Slovensku. Program tvoria 4 sekcie – Premiéry, Scandi proti xenofóbii, Best of Scandi a Scandi deti. 
► Film Europe, Matúškova 10, 831 01 Bratislava
tel.: +421 905 248 932, e-mail: dagmar.krepopova@filmeurope.eu (Dagmar Krepopová)
www.scandi.filmeurope.eu


Zimný filmový festival 4 živly
(8. ročník, 22. – 24. 2. 2019, BANSKÁ ŠTIAVNICA)
Témou zimnej časti 4 živlov bude nula. Festival ponúkne hrané, dokumentárne a animované filmy, ale aj experimentálne projekty na pomedzí filmu, animácie a výtvarného umenia v národnej súťaži Iné vízie. Do Banskej Štiavnice zavíta viacero zaujímavých hostí, napríklad dokumentarista Tomáš Krupa uvedie v predpremiére svoj celovečerný film Dobrá smrť, ktorý príde do kín v marci. Chýbať nebudú obľúbené sprievodné podujatia – filmový kvíz, výstava výtvarného umenia, koncert zoskupenia Teatro Fatal či večerné párty. 
► OZ štyri živly, Legionárska 15, 831 04 Bratislava 
tel.: +421 915 711 880, e-mailpr@4zivly.sk (štatutárni zástupcovia: Ondrej Starinský, Peter Gašparík)
www.4zivly.sk


Crème de la Crème – Týždeň francúzskeho filmu
(6. ročník, 6. – 12. 3. 2019, BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, DUBNICA NAD VÁHOM, KOŠICE, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, NITRA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, NOVÉ ZÁMKY, PIEŠŤANY, POPRAD, PRIEVIDZA, RUŽOMBEROK, SEREĎ, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, TRNAVA, TRENČÍN, ŽILINA)
V mesiaci frankofónie sa už tradične koná prehliadka, ktorú pripravuje spoločnosť Film Europe v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku. Aj tentoraz sa môžu milovníci francúzskej kinematografie tešiť na novinky, ktoré predstavujú kvalitnú, žánrovo pestrú a divácky atraktívnu tvorbu z tohto teritória. Plánované sú sekcie Premiéry, Crème Crime, Best of Crème, Crème deti a Príbehy slávnych. 
► Film Europe, Matúškova 10, 831 01 Bratislava
tel.: +421 905 248 932, e-mail: dagmar.krepopova@filmeurope.eu (Dagmar Krepopová)
www.cremedelacreme.filmeurope.eu


PAFFPezinský alternatívny filmový festival
(15. ročník, 15. – 16. 3. 2019, PEZINOK)
PAFF je festival krátkych nezávislých, študentských či amatérskych filmov bez žánrového ohraničenia, dôležité je zaujať a pobaviť diváka. Okrem nesúťažnej prehliadky sú na festivale dve súťažné pásma Najlepší film festivalu (hlas ľudu) a Najlepší mikrofilm (na 15. ročníku musí filmár vtesnať svoju výpoveď do 15 sekúnd). Udeľuje sa aj cena odbornej poroty. Filmový program dopĺňa atraktívny sprievodný program (výstavy obrazov, objektov, digitálne inštalácie, workshopy filmového charakteru, diskusie, ukážky filmového maskovania, kresličské paintbattle, filmový kvíz a pod.) a slovenská hudobná produkcia.
► OZ Priatelia divadla a filmu, Jamnických 6252/17, 902 01 Pezinok
tel.: +421 903 801 364 , e-mail: info@festivalpaff.sk (Jakub Šteinecker) 
www.festivalpaff.sk


Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 
(26. ročník, 20. – 26. 3. 2019, BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV, BANSKÁ BYSTRICA, LEVICE, TRNAVA, TRENČÍN, PRIEVIDZA, KEŽMAROK, POPRAD, MODRA, NOVÉ ZÁMKY, DUBNICA NAD VÁHOM, LUČENEC)
Dramaturgicky sa MFFK Febiofest od začiatku sústreďoval prednostne na novinky česko-slovenského audiovizuálneho prostredia. V posledných rokoch sa však začína zameriavať na klubový, autorský film všeobecne, a to nielen na súčasný, ale aj archívny. Veľký priestor dostávajú navyše filmy z krajín V4, pretože cieľom festivalu je zamerať sa na domácu tvorbu a porovnať ju s filmami susedných krajín. Mnohé z titulov majú diváci možnosť vidieť v slovenskej distribučnej predpremiére, veľa z nich je dokonca uvedených exkluzívne. Festival sa venuje aj detskému divákovi v sekcii Filmový kabinet deťom. Program dopĺňajú sprievodné podujatia, ako je napríklad industry program Works in Progress.
► Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava
tel.: +421 2 5465 2018, e-mail: dubecky@asfk.sk (Peter Dubecký)
www.febiofest.sk


Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto
(20. ročník, 27. – 31. 3. 2019, BRATISLAVA)
Hory a mesto je medzinárodná súťažná prehliadka horského filmu spojená s prezentáciou zahraničných a slovenských hostí z outdoorového, environmentálneho a cestovateľského prostredia. Súčasťou festivalu sú aj vzdelávacie semináre a workshopy pre filmárov či premietania pre školy a bohatý sprievodný program pre Bratislavčanov (fotosúťaž, tematické fotovýstavy, cestovateľské kluby, lanové atrakcie, lezecké preteky, outdoorový veľtrh a iné). Festival sprostredkuje návštevníkom alternatívnu filmovú tvorbu, krásy prírody a inšpiruje ich k zdravému a aktívnemu spôsobu života. 
► OZ Hory a mesto, Fedákova 24, 841 02 Bratislava
e-mail: ivana@horyamesto.sk (Ivana Sidorová, štatutárna zástupkyňa)
www.horyamesto.sk  


Týždeň slovenského filmu
(5. ročník, 6. – 12. 4. 2019, BRATISLAVA A VYBRANÉ KINÁ PO CELOM SLOVENSKU)
Týždeň slovenského filmu je bilančná prehliadka domácej kinematografie, ktorá každoročne prináša do Bratislavy i do regiónov Slovenska aktuálne filmy a s nimi súvisiace sprievodné podujatia. Diváci budú mať možnosť vidieť v zhutnenej podobe to najlepšie, čo sa nakrútilo v domácej kinematografii v roku 2018, pozrieť si hrané, dokumentárne i animované filmy ocenené na filmových festivaloch, ale i tie, ktoré im v bežnej distribúcii unikli. Cieľom prehliadky je zvyšovať záujem o domácu produkciu, prezentovať jej žánrovú pestrosť a predstaviť ju ako tému celospoločenských diskusií. Jej súčasťou sú aj masterclassy domácich tvorcov a verejne prístupné diskusie venované reflexii minuloročnej slovenskej filmovej tvorby. Partnermi podujatia sú RTVS, SFÚ, Nadácia Tatrabanky, LITA. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.
► Slovenská filmová a televízna akadémia, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
tel.: +421 948 052 800, e-mail: sfta@sfta.sk (Silvia Dydňanská, kancelária SFTA)
tel.: +421 902 570 690, e-mail: stupakjjj@gmail.com (Jozef Štupák, koordinátor Týždňa slovenského filmu) 
www.tyzdenfilmu.sk


Minifestival európskeho filmu 7 x 7
(13. ročník, máj – jún 2019, BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, POPRAD, PREŠOV, TRENČÍN, ŽILINA)
Premietanie siedmich európskych filmov podporených z programu Kreatívna Európa – MEDIA v siedmich slovenských mestách. Hlavným organizátorom je Úrad vlády SR, spoluorganizátormi sú Zastúpenie Európskej komisie v SR a Creative Europe Desk Slovensko.
Creative Europe Desk Slovensko, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
tel.: +421 2 5263 6935, e-mail: vladimir.stric@cedslovakia.eu (Vladimír Štric, vedúci kancelárie)
www.cedslovakia.eu


Fest slovenský film 2019
(4. ročník, 16. – 18. 5. 2019, PARTIZÁNSKE)
Filmový festival vznikol v roku 2016 v prvom rade preto, aby priniesol do malého mesta súčasný slovenský film, prezentoval jeho kvalitu a búral mýty o tom, že neexistuje. Počas jedného víkendu uvidia návštevníci prierez domácou filmovou tvorbou uplynulého roka vrátane dokumentov a oceňovaných študentských filmov. Projekcie doplnia diskusie s tvorcami filmov, workshopy a párty.
► Občianske združenie Fabrika umenia, Horská 1314/44, 958 06 Partizánske
tel.: +421 917 905 592, e-mail: damian.hamada@fabrikaumenia.sk (Damián Hamada)
www.fabrikaumenia.skwww.fsf.sk


Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 
(46. ročník, 27. – 31. 5. 2019, BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA)
Súťažný filmový festival každoročne prináša najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta na tému ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Jeho cieľom je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Program bude zahŕňať aj prednášky a diskusie. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je Junior festival, program určený pre žiakov základných a stredných škôl. Vstup na premietania aj sprievodný program je voľný.
► EKOTOPFILM, Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 903 651 987, e-mail: info@ekotopfilm.sk (Tereza Gemeranová, programová riaditeľka)
www.ekotopfilm.sk


CINEAMA – celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
(27. ročník, 7. – 9. 6. 2019, NITRA)
Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby pre deti, mládež i dospelých, ktorá sa koná každý rok. Nie je tematicky zameraná. Účastníci prihlasujú autorské diela s maximálnou dĺžkou 20 minút v kategóriách dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, minútový film, experiment, videoklip. Súťaží sa v troch vekových kategóriách. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR. Hlavným organizátorom 27. ročníka je Krajské osvetové stredisko v Nitre. Ocenené a odbornou porotou odporučené diela budú nominované na Český videosalón v Ústí nad Orlicí a na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA v Holandsku.
► Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel.: +421 911 540 018, e-mail: kosnr@kosnr.sk, zdenka.smreckova@kosnr.sk (Zdenka Smrečková)
www.kosnr.sk


Medzinárodný filmový festival veľmi krátkych filmov Très Court
(21. ročník, predbežne 11. 6. 2019, KOŠICE)
Très Court je súťažný filmový festival zameraný na snímky s dĺžkou maximálne 4 minúty. Zastúpené sú všetky druhy filmov aj klipy či videoblogy, formáty, ktoré expandujú v televízii, ale hlavne na internete. Très Court International Film Festival je cezhraničné podujatie, ktoré počas desiatich dní prebieha v približne stovke miest vo Francúzsku a ďalších tridsiatich krajinách. Hlavným lákadlom je medzinárodný súťažný výber, v ktorom súťaží približne 50 veľmi krátkych filmov, predstavujúcich to najzaujímavejšie z aktuálnej celosvetovej audiovizuálnej produkcie. Každá krajina pošle výsledky vlastného hlasovania a po spočítaní všetkých hlasov sa vyberie jeden medzinárodný víťaz, o ktorom rozhodujú aj Košičania. 
► Francúzska aliancia Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
tel.: +421 905 201 043, e-mail: direction@afke.sk (Katarína Kukučková)
www.afka.sk, www.trescourt.com


Prehliadka panoramatických 70 mm filmov 
(4. ročník, 14. – 15. 6. 2019, BANSKÁ BYSTRICA)
Cieľom prehliadky je ponúknuť filmovým návštevníkom unikátne projekcie z klasického filmového pásu. V digitálnej dobe je to z roka na rok väčšia rarita a vidieť „kráľovský formát“ 70 mm filmu je skoro nemožné. Zachovaných i nových filmových kópií je veľmi málo a funkčnej projekčnej techniky na 70 mm film ešte menej. Prehliadka v Banskej Bystrici je jediná pravidelná prehliadka filmov tohto formátu pod holým nebom vzhľadom na to, že bystrický amfiteáter je posledné letné kino v Európe, ktoré môže premietať a premieta 70 mm panoramatické filmy. Počas dvoch večerov sa uskutočnia dve projekcie na obrovskom panoramatickom plátne 32 x 14 metrov s výhľadom na večernú Banskú Bystricu.
► O. Z. za! amfiteáter, Pražská 1, 960 01 Zvolen
tel.: +421 907 324 341, e-mail: havlik.juraj@gmail.com (Juraj Havlík), +421 905 272 225, e-mail: skoluda@cinema.sk (Ivan Školuda)
www.artne.sk, www.bbamfiteater.sk


Art Film Fest
(27. ročník, 14. – 22. 6. 2019, KOŠICE)
Art Film Fest ponúka rozsiahly priestor na prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami programu sú dve súťažné sekcie – hraných a krátkometrážnych titulov. Obe hodnotia medzinárodné poroty, ktoré udeľujú najvyššie ocenenie Modrého anjela za najlepší film, réžiu, herečku a herca. Nesúťažné sekcie uvádzajú diela etablovaných tvorcov, významné filmy národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie, tematicky zamerané filmové projekty, ale aj profily či retrospektívy oceňovaných umelcov. 
► ART FILM FEST s. r. o., Tomášikova 30C (5. poschodie), 821 01 Bratislava
tel.: +421 2 2085 5100, e-mail: info@artfilmfest.sk
www.artfilmfest.sk


Festival AZYL
(10. ročník, od konca júna do decembra, ONLINE + SPRIEVODNÉ PREMIETANIE BEST OF... PO SLOVENSKU A V KRAJINÁCH V4)
Festival Azyl je medzinárodný online festival 1- a 5-minútových filmov a videoklipov. O celkových víťazoch v troch základných kategóriách rozhodne odborná porota. Vyvrcholením festivalu bude slávnostné premietanie kompilácie nominovaných a víťazných filmov na Art Film Feste v Košiciach. Plánované sú aj ďalšie projekcie vo viacerých slovenských mestách, v krajinách V4 a na partnerských festivaloch.
► AZYL Production, Panenská 13, 811 03 Bratislava
tel.: +421 911 101 416, e-mail: viliam@azyl.sk (Viliam Strelinger)
www.festival.azyl.sk


Animofest, UAT Film 
(14. ročník Animofestu, 4. ročník UAT Filmu, 20. 6. 2019, BRATISLAVA) 
Animofest je medzinárodná súťažná prehliadka stredoškolských animovaných filmov a UAT Film sa zameriava na stredoškolské krátkometrážne dokumenty alebo hrané filmy. Festival poskytuje priestor študentom Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave na konfrontáciu s ostatnými strednými školami na Slovensku, kde sa vyučuje animovaná tvorba alebo film, i s filmovými nadšencami z radov študentov. V súťaži sú navyše zastúpené aj školy a študenti zo zahraničia, napríklad z Česka, Poľska, Japonska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Bulharska, Francúzska, Kanady, USA, Ruska, Egypta. 
► Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 
tel.: +421 2 6241 1668, e-mail: uat@uat.sk (zriaďovateľka a generálna riaditeľka Viera Zavarčíková, riaditeľ Ján Mózer) 
www.uat.sk


Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2019
(12. ročník, 27. – 30. 6. 2019, ŽILINA)
Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Jeho cieľom je prezentovať progresívne súčasné animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru. Festival sa snaží zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať publikum o rôznych podobách animácie. Každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne zamerané filmové sekcie. Počas štyroch dní ponúka prednášky, výstavy, workshopy, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí. Živú a inšpiratívnu letnú atmosféru festivalu dopĺňa stanové mestečko priamo v areáli Stanice Žilina-Záriečie, večerné premietania pod holým nebom a koncerty.
► Fest Anča (o. z. Anča), Štefánikova 16, 811 04 Bratislava 
tel.: +421 903 103 015, e-mail: pr@festanca.sk (Eva Vozárová – PR a marketing festivalu) 
www.festanca.sk


Bažant Kinematograf – letné filmové premietania pod holým nebom
(17. sezóna, 1. 7. – 31. 8. 2019, VYŠE 30 MIEST NA SLOVENSKU)
Bažant Kinematograf je putovná filmová prehliadka, ktorá sa koná od roku 2003 a počas letných mesiacov premieta po celom Slovensku z dvoch „retro autobusov“ vybavených na profesionálne premietanie. Projekcie sa konajú pod holým nebom prevažne na námestiach v historických centrách väčších miest. Zastávky trvajú 4 až 5 dní a každý večer sa premieta jeden krátky a jeden celovečerný film. Podujatie je istou alternatívou ku klasickej kinodistribúcii, nie však jej konkurenciou. Predstavuje nové a pripomína staršie snímky reprezentujúce domácu kinematografiu. Vo všetkých prípadoch ide o tituly, ktoré už majú za sebou distribúciu v tradičných kinách. Vstup na projekcie je voľný. Podujatie má aj svoju stabilnú scénu na Magio pláži v Bratislave, kde sa budú filmy premietať od 16. 7. do 19. 8. 2019.
► Kinematograf, s. r. o., Grösslingová 63, 811 09 Bratislava 
tel.: +421 2 9563 9429, e-mail: lubica@kinematograf.sk (Ľubica Orechovská)
www.kinematograf.sk


Letný filmový festival 4 živly
(21. ročník, 7. – 11. 8. 2019, BANSKÁ ŠTIAVNICA)
Letná časť 4 živlov ponúkne v 21. ročníku program zložený z hraných, animovaných, dokumentárnych i experimentálnych filmov a jeho témou budú čísla. Projekcie s lektorskými úvodmi doplnia aj diskusie s prizvanými tvorcami, ale aj s odborníkmi z oblastí, ktoré súvisia s témou festivalu. Filmový program bude sprevádzaný koncertmi, párty či výstavami a inštaláciami výtvarného umenia. Pre narastajúce detské publikum budú pripravené popri projekciách aj workshopy a tvorivé dielne. 
► OZ štyri živly, Legionárska 15, 831 04, Bratislava 
tel.: +421 915 711 880, e-mail: pr@4zivly.sk (štatutárni zástupcovia: Ondrej Starinský, Peter Gašparík)
www.4zivly.sk


Kinobus
(16. ročník, 29. 8. – 1. 9. 2019, REGIÓN GEMER)
Len mierne nostalgická jazda po slovenskom vidieku, snorenie po klasických kinosálach a zľahka nevyspytateľná vlastivedná výprava. Východiskom Kinobusu je na jednej strane prítomnosť prepracovanej infraštruktúry kultúrnych domov a kín vybudovaných pred rokom 1989 vo väčšine obcí Slovenska a na strane druhej tamojšia absencia kultúrneho a spoločenského diania v súčasnosti. V prvej fáze vytypujeme na základe terénneho prieskumu tri obce, v ktorých sa festival bude odohrávať. Potom v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a so súčasnými umelcami z rôznych oblastí pripravujeme program, ktorý vychádza zo špecifík miesta, jeho kontextu a problémov. Poslednou fázou projektu je štvordňové podujatie, počas ktorého stovka externých účastníkov cestuje spoločne dvoma autobusmi po vybraných obciach a spolu s miestnymi obyvateľmi sa zapája do programu festivalu.
► Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01 Žilina
tel.: +421 908 938 339, e-mail: martin@stanica.sk (Martin Krištof)
www.kinobus.sk


PROJEKT 100
(25. ročník, od septembra 2019, 90 KÍN V 70 SLOVENSKÝCH MESTÁCH)
Najväčšia edukatívna putovná prehliadka na Slovensku predstavuje divákom po celom Slovensku výber desiatich výnimočných filmových diel svetovej kinematografie obohatený o krátke slovenské tituly či špeciálne uvedenia filmov. Podstatou prehliadky je prezentácia mimoriadnych filmov zo zlatého fondu svetovej kinematografie v konfrontácii s najnovšími dielami tvorcov (vrátane slovenských), ktorí získavajú ocenenia na prestížnych festivaloch v Cannes, Benátkach, Berlíne a inde. Projekt 100 je zameraný na vzdelávanie bežného publika prostredníctvom lektorských úvodov, ktoré organizujú zástupcovia a dramaturgovia filmových klubov. 
► Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava
tel.: +421 2 5465 2018, e-mail: dubecky@asfk.sk (Peter Dubecký)
www.febiofest.sk


Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
(14. ročník, 10. – 15. 9. 2019, PIEŠŤANY)
Cinematik je etablované podujatie, ktoré svojím významom presahuje hranice Slovenska. Festival organizuje dve súťažné sekcie s medzinárodnými porotami a množstvo informatívnych sekcií, ako aj semináre, masterclassy a sprievodný program. Predstavuje medzinárodnú platformu na prezentáciu a propagáciu slovenského filmu, predovšetkým dokumentárneho. Od roku 2011 je Cinematik členom prestížnej medzinárodnej siete festivalov a distribútorov Eye on Films, ktorá združuje 150 partnerov z celého sveta. Filmy sa na festival dajú prihlasovať do 15. 7. 2019.
► Cinematik, s. r. o., Bitúnková 1453/23, 900 31 Stupava
tel.: +421 948 445 565, e-mail: info@cinematik.sk
www.cinematik.sk


Medzinárodný filmový festival Agrofilm 
(35. ročník, 30. 9. – 5. 10. 2019, NITRA-LUŽIANKY, BRATISLAVA, ZVOLEN, BREZNO, KOŠICE)
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov s témou poľnohospodárstva, vedy a výskumu v tomto odbore sa venuje aj filmom o potravinách, živote na vidieku a trvalo udržateľných zdrojoch. Okrem klasických dokumentov prezentuje aj celovečerné hrané filmy s touto tematikou a venuje sa aj novým elektronickým médiám. Projekcie dopĺňajú vernisáže, prednášky vedeckých pracovníkov, diskusie aj ochutnávky potravín a nápojov.
► Ján Škorňa, Nová č. 19, 974 04 Banská Bystrica 
tel.: +421 905 743 581, e-mail: jano.skorna@gmail.com (Ján Škorňa)
www.agrofilm.sk


POCITY FILM: Prešovský filmový festival
(10. ročník, 8. – 13. 10. 2019, PREŠOV)
Festival predstavuje jediné podujatie svojho druhu v Prešove a okolí. Prináša vyváženú dramaturgiu s dôrazom na umelecký a kultúrny potenciál filmových diel zo slovenskej a z európskej kinematografie a je funkčnou alternatívou k bežnej distribúcii multiplexových kín. Cieľom festivalu je priniesť divákom kvalitné filmové diela s dôrazom na slovenskú kinematografiu a slovenských tvorcov, ako aj poskytnúť priestor na prezentáciu filmovej tvorby mladých umelcov (profesionálov i amatérov) z celého Slovenska v samostatnej sekcii Pocity v kraťasoch, ktorá bude tento rok prvýkrát súťažná. 
► Pocity Film 2019 / PO.CITY, Royova 2, 080 05 Prešov 
tel.: +421 907 227 329, e-mail: info@po-city.sk (Nina Šilanová)
www.pocityfilm.sk


Medzinárodný festival horských filmov Poprad
(27. ročník, 9. – 13. 10. 2019, POPRAD, KEŽMAROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
Festival ponúka medzinárodnú súťažnú prehliadku filmových diel orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, diel vyzdvihujúcich krásy horskej flóry a fauny, ochranu prírody, životného prostredia a tradičnej kultúry iných národov. Najnovšie horské filmy od profesionálnych aj amatérskych tvorcov z celého sveta sa prezentujú počas piatich dní a hodnotí ich medzinárodná porota. Festival ponúka aj multimediálne besedy s významnými osobnosťami spoločenského a športového života, fotografické výstavy, projekcie pre školy a poskytuje množstvo príležitostí na zaujímavé stretnutia.
► Horský film Poprad, n. f., Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: +421 52 7721 060, e-mail: horskyfilm@slovanet.skhorskyfilmpoprad@gmail.com (Mária Hámor, riaditeľka festivalu)
www.mfhf.sk


Medzinárodný filmový festival Jeden svet
(20. ročník, 10. – 13. 10. 2019, BRATISLAVA A NESKÔR ĎALŠIE SLOVENSKÉ MESTÁ)
Festival Jeden svet sa prioritne venuje téme ľudských práv, ochrany životného prostredia a technologickým, spoločenským a geopolitickým výzvam. Tento rok sa celý projekt skladá z Jedného sveta v Bratislave, Jedného sveta v regiónoch, Jedného sveta na školách a akcie Premietaj aj ty. Program hlavného festivalu v Bratislave bude plný filmov, diskusií, workshopov, masterclassov, čítačiek a predstavení. Po Bratislave festival poputuje do Košíc a odtiaľ do regiónov po celej krajine. Jubilejný ročník Jedného sveta a zároveň 30. výročie Nežnej revolúcie si žiada venovať sa téme budúcnosti pri reflexii minulosti. Program sa preto bude zaoberať tým, ako nás formovala a formuje história, kam sa chceme posunúť, ako bude vyzerať život na Zemi v budúcnosti a čo treba urobiť, aby bol (jeden) svet lepším miestom na život.  
► Človek v ohrození, Baštová 5, 811 03  Bratislava
tel.: +421 907 723 244 (Diana Fabiánová)
www.clovekvohrozeni.skwww.jedensvet.sk


Medzinárodný festival potápačských filmov a fotografie
(34. ročník, 10. – 13. 10. 2019, PODBANSKÉ)
Okrem hlavnej náplne festivalu, prezentácie filmov a fotografií spod vodnej hladiny, bude jeho súčasťou aj akcia Čisté vody. Voľný čas môžu účastníci stráviť na potápačských večeroch a podujatie zároveň otvára priestor pre potápačské kluby na prezentáciu ich činnosti. Festivalová história je spätá s menami známych osobností, ako Jean-Michel Cousteau, André Hartman, Peter Áč, Ľudovít Hanák, Richard Jaroněk, Steve L. Lichtag či Milan Czapay, a v tejto tradícii sa bude pokračovať. Preto aj tento rok v rámci potápačských večerov obohatia festivalové dni zaujímaví hostia.
► Potápačský klub Vodnár Poprad, Námestie sv. Egídia 3/5, 058 01 Poprad
tel.: +421 903 607 025, e-mail: svitanek.p@gmail.com (predseda klubu a organizačného výboru MFPF Pavel Svitánek) 
www.mfpf.eu


Filmový festival inakosti
(13. ročník, 16. – 20. 10. 2019, BRATISLAVA)
Filmový festival inakosti (FFI) je festival pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI menšina), ich rodičov, deti a priateľov. Je to jediné filmové podujatie na Slovensku, ktoré sa cielene venuje LGBTI minorite. Snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti a poskytnúť LGBTI komunite kultúrno-spoločenský rámec na sebapoznávanie. FFI si zároveň kladie za cieľ plnohodnotne dopĺňať programovú ponuku tunajších filmových festivalov uvádzaním oceňovaných filmov, ktoré na Slovensku nemajú zabezpečenú distribúciu. Program tvorí spravidla viac než tridsať filmov, rozdelených do štyroch základných sekcií: Súčasné kino, Classics, Teplé Česko-Slovensko a Queer Ázia. Ozveny festivalu prebiehajú v októbri a novembri v ďalších slovenských mestách.
► Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 811 08 Bratislava 
e-mail: info@ffi.sk (Ján Šajban) 
www.ffi.sk


Festival študentských filmov Áčko 
 (23. ročník, 23. – 26. 10. 2019, BRATISLAVA) 

Áčko je jediný slovenský filmový festival s cieľom prezentovať študentskú tvorbu. Ponúka aktuálnu produkciu študentov filmových škôl na území Slovenska. Chce dostať do povedomia verejnosti najmä dokumentárne, ale aj hrané a animované filmy mladých tvorcov a propagovať tak tunajšiu audiovizuálnu kultúru.
► Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Svoradova 2, 813 01 Bratislava
tel. č.: +421 908 871 737, e-mail: klimenterik@gmail.com (riaditeľ festivalu Erik Kliment), tel. č.: +421 902 360 509, e-mail: viktor.gubka@gmail.com (Viktor Gubka, PR a marketing), tel. č.: +421 948 346 575, e-mail: mtdrgon@gmail.com (Martin Drgoň, PR a marketing)
www.festivalacko.sk, www.ftf.vsmu.sk

 

Be2Can 
(6. ročník, 4. – 10. 11. 2019, BANSKÁ BYSTRICA, BANSKÁ ŠTIAVNICA, BRATISLAVA, DUBNICA NAD VÁHOM, KOŠICE, KREMNICA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, NITRA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, NOVÉ ZÁMKY, PEZINOK, PIEŠŤANY, POPRAD, PREŠOV, PRIEVIDZA, RIMAVSKÁ SOBOTA, RUŽOMBEROK, SEREĎ, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, TRENČÍN, TRNAVA, TRSTENÁ, ŽILINA)
Najlepšie filmy z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes na tematickej prehliadke v kinách, na DVD, VoD a v televízii, to je ústredná koncepcia viacúrovňovej platformy Be2Can Distribution.Be2Can je projekt, ktorý vznikol v roku 2014 s úmyslom presadiť do slovenskej a českej distribúcie filmy z hlavných súťaží najvýznamnejších európskych festivalov, vytvoriť pre ne dôstojné prostredie na prezentáciu a zoznámiť divákov s fascinujúcim svetom „áčkových“ festivalov. V šiestom ročníku podujatia plánujeme sekcie Premiéry, Best of..., Profil Rubena Östlunda a ďalšie. Okrem projekcií filmov sa uskutoční aj sprievodný program. 
► Film Europe, Matúškova 10, 831 01 Bratislava
tel.: +421 905 248 932, e-mail: dagmar.krepopova@filmeurope.eu (Dagmar Krepopová)
www.be2can.eu


Festival dobrodružných filmov HoryZonty
(14. ročník, 7. – 9. 11. 2019, TRENČÍN)
Festival predstavuje filmy s outdoorovou tematikou, tematikou cestovania, ekológie a ochrany životného prostredia. Jeho súčasťou je súťaž českých a slovenských neprofesionálnych filmov, ale aj besedy, workshopy, tvorivé dielne, výstavy, fotosúťaž, športové súťaže a rôzne sprievodné podujatia. Cieľom festivalu je propagovať zdravší životný štýl, aktívny spôsob trávenia voľného času, ekologické témy a humanistické hodnoty. 
► HoryZonty, občianske združenie, Radlinského 9, 911 05 Trenčín (Mária Dutková)
tel.: +421 903 770 896, e-mail: info@horyzonty.sk
www.horyzonty.sk


Eurotour
(15. ročník, 12. – 14. 11. 2019, PIEŠŤANY)
Medzinárodná prehliadka dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku sa každoročne koná v kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch. Zameriava sa na rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku s dôrazom na propagáciu Slovenska v zahraničí. Súčasťou prehliadky je súťažnásekcia Moment, kde sa prezentujú tunajší amatérski tvorcovia krátkych filmov. Súťaží sa o hlavnú cenu primátora mesta a vyhodnocuje sa aj anketa o cenu divákov. Prehliadku dopĺňajú nesúťažné sekcie a sprievodné podujatia, ako sú výstavy fotografií alebo materiálov na prezentácie.
► Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Beethovenova 1, 921 01 Piešťany
tel.: +421 907 585 002, e-mail: kino@fontana-piestany.sk (Jozef Valachovič, vedúci kina Fontána)
www.fontana-piestany.sk, www.eurotourpiestany.sk, www.eurotour-piestany.sk


MittelCinemaFest – stredoeurópsky festival talianskeho filmu
(17. ročník, 20. – 24. 11. 2019, BRATISLAVA)
MittelCinemaFest sa každoročne koná v Budapešti, Bratislave a Prahe. V Bratislave mu patrí tretí novembrový týždeň, počas ktorého si diváci môžu pozrieť desiatku filmov z najnovšej talianskej produkcie. Festival sa snaží o žánrovo pestrú mozaiku, pozostávajúcu zo snímok známych autorov i mladých, začínajúcich režisérov. Ide o oceňované filmy, ktoré mali premiéru v aktuálnom roku alebo ešte len čakajú na uvedenie do domácej distribúcie. Festival pripravuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave spolu s Istituto Luce Cinecittà v spolupráci s Talianskymi kultúrnymi inštitútmi v Budapešti a Prahe.
► Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 5930 7114, e-mail: iicbratislava@esteri.it (Adriana Šulíková)
www.iicbratislava.esteri.it


Deň krátkeho filmu
(16. – 21. 12. 2019, VIACERO SLOVENSKÝCH MIEST)
Dátum 21. december sa nesie v znamení zimného slnovratu, najkratšieho dňa v roku, preto ho symbolicky vyhlásili za svetový deň krátkeho filmu. V tomto čase sa po celom svete organizujú prehliadky krátkometrážnej tvorby s cieľom predstaviť ju širokej verejnosti. Program slovenského Dňa krátkeho filmu kurátorsky pripravuje tím občianskeho združenia Disco Sailing. Hlavným cieľom združenia je popularizácia, edukácia a distribúcia krátkometrážnej audiovizuálnej tvorby.
► Disco Sailing, o. z., Štefánikova 879/7, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
e-mail: denkratkehofilmu@gmail.com (Alexandra Gabrižová)
www.denkratkehofilmu.sk

Poznámka redakcie:V prílohe informujeme len o festivaloch a prehliadkach, ktoré sa charakterizujú ako filmové. Filmová tvorba býva vo väčšej či menšej miere zastúpená aj na multižánrových podujatiach, o ktorých budeme informovať v čase ich konania v rubrike Kalendárium (www.filmsk.sk), respektíve Kalendárium špeciál (tlačená verzia Film.sk).

spracovala Zuzana Sotáková