Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2017

6. 2.

22.00 ► V hodine dvanástej ► J. Medveď, A. Lettrich, 1958, 81 min.

13. 2.

22.00 ► V rannej hmle ► J. Zeman, 1990, 104 min.

20. 2.

22.00 ► Muž, ktorý sa nevrátil ► P. Solan, 1959, 85 min.

27. 2.

22.00 ► Pieseň o sivom holubovi ► S. Barabáš, 1961, 99 min.

Zmena programu vyhradená

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz