FILMOVÉ FESTIVALY A PREHLIADKY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

Festival Azyl – festival minútových a päťminútových filmov
(9. ročník, trvá počas celého roka na http://nadacia.azyl.sk)

Festival je členom Svetovej asociácie minútových filmov. Primárne sa zameriava na minútové filmy, ale má aj sekciu filmov do 5 minút. Novinkou tohto ročníka sú súťažné kategórie videoklipov a tanečných filmov. Filmy je možné prihlasovať od 1. 3. 2015 do 1. 9. 2015.
kontakt: Nadácia Azyl, Panenská 13, 811 03 Bratislava, tel.: +421 2 59305723, e-mail: festival@azyl.sk (Erika Paulinská), http://nadacia.azyl.sk


Scandi – Severská filmová lekcia
(1. ročník, 14. – 18. 1. 2015, Bratislava a ďalšie slovenské mestá)

Ambíciou prehliadky Scandi je predstavenie severských filmových vibrácií. Severské krajiny sú príkladom kreativity, podnikavosti, schopnosti prežiť a umenia premeniť nevýhodu na zaujímavú skúsenosť. Krajiny severu, rovnako ako ich vlajky, tvoria napriek rozdielom vo farbách jeden pocitový a kultúrny celok. Severská kinematografia je toho jednoznačným dôkazom. Dáni, Švédi, Nóri, Fíni a Islanďania ponúkajú viac ako sto filmov ročne, entuziasticky koprodukujú, dokážu zorganizovať fungujúcu sieť škôl, kín, inštitúcií, festivalov. Ich kinematografia má oporu v kvalitnej a na export dobre pripravenej seriálovej televízii. Vitálny severský film sa dokáže moderne komerčne predať, ale i vyhrať ,,staré“ Benátky.
kontakt: Film Europe Media Company, Matúškova 10, 831 01 Bratislava, tel.: +421 2 54650824, e-mail: info@filmeurope.eu (Lucia Gertli), www.filmeurope.sk


Filmový seminár 4 živly
(4. a 17. ročník, 20. – 22. 2. 2015 a 5. – 9. 8. 2015, Banská Štiavnica)

Filmový seminár 4 živly vznikol v roku 1999. Je jedným z mála vzdelávacích podujatí v oblasti audiovízie na Slovensku i jednou z najstarších nesúťažných filmových prehliadok u nás. Je zameraný na kinematografiu, rôznorodosť jej foriem a médií. Seminár prináša celovečerné a krátke filmy, dokumenty, animované a 16 mm filmy, zároveň spoluorganizuje workshopy pre deti a mladých ľudí. Od roku 2012 sa organizuje zimná aj letná verzia seminára.
kontakt: OZ štyri živly, Novackého 2, 841 05 Bratislava, tel.: +421 915 711880, +421 948 733633, e-mail: 4zivly@gmail.com (Daniela Chlapíková), www.4zivly.sk


Crème de la crème – Týždeň francúzskeho filmu
(2. ročník, 12. – 18. 3. 2015, Bratislava a ďalšie slovenské mestá)

Crème de la crème – Týždeň francúzskeho filmu je nová kultúrna akcia, ktorej cieľom je premietnuť počas jedného týždňa zaujímavé francúzske filmy posledného obdobia (víťazné filmy z festivalov, žánrové tituly, experimenty, distribučné premiéry atď.). Táto nesúťažná prehliadka je určená pre bežného diváka, nielen pre cinefilov a klasických festivalových návštevníkov.
kontakt: Film Europe Media Company, Matúškova 10, 831 01 Bratislava, tel.: +421 2 54650824, e-mail: info@filmeurope.eu (Lucia Gertli), www.filmeurope.sk


Febiofest 2015 – medzinárodný filmový festival
(22. ročník, Bratislava: 20. – 26. 3. 2015/Banská Bystrica, Košice, Kežmarok, Martin, Prešov, Trenčín, Prievidza, Trnava, Levice: 27. 3. – 16. 4. 2015)

Program Febiofestu je zameraný predovšetkým na slovenskú kinematografiu a na filmovú tvorbu susedných krajín. Zmyslom festivalu je syntéza progresívnych síl v súčasnej národnej kinematografii a vytvorenie priestoru na dialóg medzi reprezentantmi kinematografií krajín V4. Súčasťou programu je už tretí rok súťažná sekcia krátkych filmov krajín V4. Ďalšie sekcie sú zamerané na najnovšie trendy tohto regiónu a na archívne, profilové, retrospektívne programy či zvláštne uvedenia. Febiofest sa venuje aj detskému divákovi v sekcii Filmový kabinet deťom. Filmy je možné prihlasovať do 30. 1. 2015.
kontakt: Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 54652018, +421 2 54652019, e-mail: asfk@asfk.sk (Silvia Dubecká), www.febiofest.sk


Ekotopfilm – Envirofilm 2015, medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji
(42. ročník, Bratislava, Banská Bystrica: 25. – 29. 5. 2015/Košice, Žilina: október 2015)

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji je svojou 42-ročnou tradíciou najstarším festivalom tohto druhu na svete. Ekotopfilm je súťažný festival, ktorý návštevníkom ponúka najnovšie a najzaujímavejšie dokumentárne filmy z celého sveta pre dospelé publikum, ako i pre deti vo forme Junior festivalu. Svojím posolstvom a zameraním spája verejný, súkromný a tretí sektor. Jeho hlavnými odbornými garantmi je 12 rezortov vlády. Festival sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a pre všetkých divákov ponúka vstup zdarma. V roku 2015 sa Ekotopfilm prvý raz zlúči s Envirofilmom. Toto spojenie si dáva za cieľ vytvoriť silný, profesionálny, úspešný a obohacujúci festival pre všetkých divákov a účastníkov tohto kultúrno-spoločenského podujatia. Filmy je možné prihlasovať do 15. 3. 2015.
kontakt: Ekotopfilm, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, tel.: +421 2 63530333, e-mail: ekotopfilm@ekotopfilm.sk (Jana Kadlečíková), www.ekotopfilm.sk, www.envirofilm.sk


Cineama – celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby
(23. ročník, 5. – 7. 6. 2015, Bratislava)

Amatérska filmová tvorba slovenských autorov rôznych vekových skupín, rôzneho tematického zamerania a rôznych žánrov. Ide o každoročne organizovanú celoštátnu postupovú súťaž, v ktorej autori prihlasujú svoje filmy najprv do základného – okresného kola, potom – ak uspejú – prechádzajú do krajského kola a následne do celoštátneho, ktoré sa uskutoční v júni v Nitre. Nižšie kolá sa konajú po celom Slovensku od marca do apríla. Každoročne je prihlásených viac ako 100 filmov. Súťaž nie je tematicky vymedzená, autori si obsah, tému a zameranie filmu vyberajú sami. Filmy je možné prihlasovať do 20. 4. 2015.
kontakt: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava, tel.: +421 2 20471245, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk (Zuzana Školudová), www.nocka.sk


Animofest – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
(10. ročník, 11. 6. 2015, Bratislava)

Animofest je zameraný na filmy študentov stredných škôl. Zámerom festivalu je snaha poskytnúť študentom SSUŠ animovanej tvorby priestor na konfrontáciu s tvorbou študentov stredných škôl na Slovensku a vo svete, rozširovať povedomie o animovanej tvorbe v tejto vekovej kategórii, podporovať spoluprácu a výmenu skúseností na poli animovanej tvorby v medzinárodnom kontexte. Prezentácia filmov na Animofeste im dáva spätnú väzbu, ktorá je pre rozvoj ich talentu a ďalšej tvorby nevyhnutná. Festival sa koná každoročne. Filmy je možné prihlasovať do 1. 6. 2015.
kontakt: SSUŠ animovanej tvorby, Animofest, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava, tel.: +421 2 62411668, e-mail: uat@uat.sk (Zuzana Štochmalová), www.uat.sk


Medzinárodný festival lokálnych televízií
(21. ročník, 17. – 20. 6. 2015, Košice)

Každoročný Medzinárodný festival lokálnych televízií je jediný svojho druhu v Európe. Festival má niekoľko častí. V sekcii lokálne televízie, produkčné spoločnosti a mladí autori sa odovzdáva hlavná cena Zlatý žobrák. Druhou časťou je Košický filmový festival s výberom najzaujímavejších filmov z celej Európy, ktoré diváci v bežných kinách nenájdu. Napokon sa v rámci festivalu organizujú pracovné stretnutia a sprievodné kultúrne podujatia pod názvom Esencia Košíc. Filmy je možné prihlasovať do 17. 4. 2015.
kontakt: Nadácia City TV, Medzinárodný festival lokálnych televízií, Jesenského 12, 040 01 Košice, tel.: +421 905 966649, e-mail: festival@festival.sk (Eva Dekanovská), www.festival.sk


Medzinárodný filmový festival Art Film Fest
(23. ročník, 19. – 26. 6. 2015, Trenčianske Teplice, Trenčín)

Art Film Fest ponúka mnohostranný priestor na prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho prostredia za ostatný rok. Festival sa bude konať bez prerušenia už 23. rok. Filmy je možné prihlasovať do 31. 3. 2015.
kontakt: Forza/Art Film Fest, budova Omnipolis – 7. posch., Trnavská cesta 100/II, 821 04 Bratislava, tel.: +421 2 20855100, e-mail: info@artfilmfest.sk (Ivana Petríková), www.artfilmfest.sk


Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča
(8. ročník, 24. – 28. 6. 2015, Žilina)

Fest Anča nie je iba klasickou prehliadkou filmov v kinosále, ale multimediálnym open-air podujatím, kde sú filmy dopĺňané živou hudbou, performance, workshopmi, seminármi, koncertmi a výstavou. Alternatívny priestor kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie spoluvytvára nevšednú atmosféru, kde sa prirodzene nadväzujú medzinárodné kontakty a zároveň búrajú múry medzi publikom a profesionálmi. O šiestich hlavných cenách Anča Award, Anča Student Award, Anča Music Video Award, Anča Kids Award, Anča Slovak Award a Anča Di Award rozhodujú trojčlenné medzinárodné poroty. Okrem jedinečného filmového programu sa počas festivalu odohráva aj industry program pre filmových profesionálov a game days – prednášky a diskusie o hernom priemysle. Filmy je možné prihlasovať do 15. 3. 2015.
kontakt: Fest Anča, International Animation Festival, Krížna 10, 811 07 Bratislava, tel.: +421 903 554595, e-mail: jana@festanca.sk (Jana Slezáková), www.festanca.sk


Bažant Kinematograf – letné filmové premietania pod holým nebom
(jún – september 2015, vyše 30 miest na Slovensku)

Bažant Kinematograf je putovná filmová prehliadka, ktorá sa koná od roku 2003. Počas letných mesiacov po celom Slovensku premieta z dvoch „retroautobusov“ vybavených na profesionálne premietanie 35 mm filmov päť slovenských a/alebo českých filmov. Projekcie sa konajú pod holým nebom, prevažne na námestiach v historických centrách väčších miest. Zastávky trvajú 4 až 5 dní a každý večer sa premieta jeden krátky a jeden celovečerný film. Podujatie predstavuje nové a pripomína aj staršie snímky. Vo všetkých prípadoch ide o tituly, ktoré už majú za sebou distribúciu v tradičných kinách. Vstup na všetky projekcie je voľný. Samostatná viactýždňová programová časť letných premietaní sa koná na Magio pláži v Bratislave a v Košiciach.
kontakt: Kinematograf, s. r. o., Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, tel.: +421 905 639429, e-mail: lubica@kinematograf.sk (Ľubica Orechovská), www.kinematograf.sk


HAH (Hraný amatérsky humor) – celoslovenský festival krátkych humorných filmov (do 7 minút) s účasťou českých filmových amatérov
(25. ročník, 24. – 26. 7. 2015, Dolná Strehová)

Festival prezentuje krátke videofilmy zamerané na humor, spoločenskú satiru, paródiu a filmové gagy filmových amatérov zo Slovenska a Česka. Prehliadka filmov je súťažná, súbežne hodnotená divákmi aj porotou. Víťazi získavajú Zlatú, Striebornú a Bronzovú rúru. Počas podujatia bude vymedzený čas na sebarealizáciu amatérov pri tvorbe spoločného filmu. Tento rok sa filmoví amatéri a návštevníci kúpaliska pokúsia o získanie slovenského rekordu v najrýchlejšom nakrútení amatérskeho filmu, ktorý bude zapísaný do Knihy slovenských rekordov. Filmy je možné prihlasovať do 1. 7. 2015.
kontakt: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: +421 47 4831465, e-mail: hios@h-ios.sk, (Ivan Vredík), www.h-ios.sk, www.facebook.com/HAHfestival


Projekt 100 – putovná filmová a edukatívna prehliadka
(21. ročník, september 2015 – február 2016, približne 60 miest na Slovensku)

Projekt 100 je najväčšia putovná edukatívna prehliadka na Slovensku. Termín konania jej 21. ročníka sa oproti ostatným rokom predĺži o dva mesiace. Projekt 100 predstavuje divákom po celom Slovensku výber desiatich výnimočných filmových diel svetovej kinematografie, obohatený o krátke slovenské diela či špeciálne uvedenia. Podstatou prehliadky je prezentácia mimoriadnych filmov zo Zlatého fondu svetovej kinematografie v konfrontácii s najnovšími dielami tvorcov (vrátane slovenských), ktorí získavajú ocenenia na najprestížnejších filmových festivaloch, ako sú MFF Cannes, MFF Benátky, Berlinale a podobne.
kontakt: Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 54652018, e-mail: asfk@asfk.sk (Silvia Dubecká), www.asfk.sk


Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
(10. ročník, 10. – 15. 9. 2015, Piešťany)

MFF Cinematik Piešťany je etablované podujatie, ktoré svojím významom presahuje hranice Slovenska. Festival ponúka dve súťažné sekcie s medzinárodnými porotami a množstvo informatívnych sekcií, medzinárodné semináre, masterclassy a sprievodný program. Cinematik predstavuje medzinárodnú platformu na prezentáciu a propagáciu slovenského filmu, predovšetkým dokumentárneho. Od roku 2011 je členom prestížnej medzinárodnej siete festivalov a distribútorov Eye on Films, ktorá združuje 80 partnerov z celého sveta. Aktuálne patrí Cinematik medzi tri najväčšie festivaly na Slovensku. Filmy je možné prihlasovať do 15. 7. 2015.
kontakt: Cinematik, s. r. o., Bitúnková 1453/23, 900 31 Stupava, tel.: +421 948 445565, e-mail: info@cinematik.sk (Tomáš Klenovský), www.cinematik.sk


Medzinárodná súťažná prehliadka amatérskej videotvorby VideoAma Martin – Memoriál Jula Šprocha
(23. ročník, 11. – 12. 9. 2015, Martin)

Medzinárodná súťažná prehliadka amatérskej videotvorby sa koná každoročne. Víťazné snímky postupujú na Európsku súťaž CIMES (www.soundhunters.com), ktorá sa bude tento rok konať od 15. do 19. októbra v Banbury vo Veľkej Británii. Filmy je možné prihlasovať do 15. 8. 2015.
kontakt: Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, tel.: +421 905 521989, e-mail: skse@skse.sk (Miro Kohút), www.skse.sk


Agrofilm – medzinárodný filmový festival s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
(31. ročník, 28. 9. – 2. 10. 2015, Lužianky)

Medzinárodný odborný filmový festival Agrofilm šíri poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, lesného a vodného hospodárstva, ekológie a kvality života obyvateľstva. Uskutočňuje sa každoročne od roku 1984, s výnimkou roka 2012. Filmy je možné prihlasovať do 31. 7. 2015.
kontakt: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, tel.: +421 37 6546122, e-mail: huba@vuzv.sk, (Ján Huba), www.nppc.sk, www.agrofilm.sk


Be2Can – Veľké filmové festivalové echo
(2. ročník, 7. – 14. 10. 2015, Bratislava a ďalšie slovenské a české mestá)

Be2Can je prehliadka, ktorá prináša na Slovensko výber filmov z troch najvýznamnejších svetových filmových festivalov Berlinale, Benátky a Cannes. Be2Can predstavuje autorské, najmä európske filmy, reflektuje trendy súčasnej svetovej kinematografie a zároveň predpovedá jej ďalšie smerovanie. Zámerom podujatia je priniesť na Slovensko zmysluplnú, koncepčnú, modernú a divácky príťažlivú filmovú prehliadku. Hodnota troch A festivalov nespočíva iba vo filmoch, ale aj v makrodramaturgii festivalových sekcií. Ambíciou Be2Can je upozorniť aj na festivalovú politiku a preniknúť hlbšie do štruktúry dramaturgie týchto festivalov.
kontakt: Film Europe Media Company, Matúškova 10, 831 01 Bratislava, tel.: +421 2 54650824, email: info@filmeurope.eu (Lucia Gertli), www.filmeurope.sk


Festival Áčko – celoslovenská súťažná prehliadka študentských filmov
(19. ročník, 14. – 17. 10. 2015, Bratislava)

Devätnásty ročník študentského festivalu Áčko je súťažná prehliadka študentských audiovizuálnych diel vytvorených po 15. 9. 2015. Prioritou festivalu je zabezpečenie vhodných podmienok na vytvorenie dialógu medzi začínajúcimi tvorcami a poukázanie na kvalitu diel týchto tvorcov. Festival chce vytvoriť program zaujímavý nielen pre študentov filmových škôl a ľudí z audiovizuálneho prostredia, ale aj pre laickú verejnosť. Študenti filmových škôl sa môžu tešiť na workshopy s hosťami z Česka, Rakúska a zo Slovenska. Taktiež by sme chceli predstaviť tvorbu študentov potenciálnym filmovým producentom a distributérom na Slovensku. Premietaním filmov z krajín mimo Európy chceme ukázať aj tvorbu mladých ľudí z rozdielnych kultúrnych prostredí. Filmy je možné prihlasovať do 15. 9. 2015.
kontakt: Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2/A, 811 08, Bratislava, tel.: +421 2 59303586, +421 908 198959, e-mail: ackofestival@gmail.com (Andrea Rakovská), www.ackofestival.sk


Medzinárodný festival horských filmov Poprad
(23. ročník, 14. – 18. 10. 2015, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves)

Poslaním festivalu je každoročná medzinárodná súťažná prehliadka filmových diel orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, prezentácia diel vyzdvihujúcich krásy horskej flóry a fauny, ochranu prírody, životného prostredia a tradičnej kultúry iných národov. Najnovšie horské filmy od profesionálnych aj amatérskych tvorcov z celého sveta sú prezentované počas piatich dní a hodnotené medzinárodnou porotou. Okrem súťažných filmov festival ponúka aj nesúťažné tituly, multimediálne besedy s významnými osobnosťami spoločenského a športového života, fotografické výstavy, školské predstavenia a príležitosti na rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti kultúry a filmu. Filmy je možné prihlasovať do 31. 7. 2015.
kontakt: Horský film Poprad, n. f., Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, tel.: +421 52 7721060, e-mail: horskyfilm@slovanet.sk (Mária Hámorová), www.mfhf.sk


Filmový festival inakosti
(9. ročník, predbežne 21. – 25. 10. 2015, Bratislava)

Filmový festival pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, ich rodičov, deti a priateľov. Je zameraný na prezentáciu svetovej, európskej a domácej kinematografie s tematikou sexuálnych menšín a rôznych aspektov života LGBTI minority. O ocenení Ružový balónik pre najlepší film festivalu rozhodujú diváci. Podujatie nadväzuje na Festival gayských a lesbických filmov, ktorého prvý ročník sa konal v 90. rokoch v Tajove. Celkovo pôjde o štrnásty ročník festivalu tohto druhu na Slovensku, pod názvom Filmový festival inakosti sa uskutoční deviaty raz. Filmy je možné prihlasovať do 1. 8. 2015.
kontakt: Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 841 08 Bratislava, e-mail: info@ffi.sk, www.ffi.sk


Medzinárodný festival potápačských filmov (MFPF)
(30. ročník, 22. – 25. 10. 2015, Pribylina, Podbanské, Vysoké Tatry)

MFPF sa koná každoročne a jeho hlavnými témami sú potápanie, vodné živočíchy, tvorba a ochrana životného prostredia a vody. Filmy je možné prihlasovať do 30. 9. 2015.
kontakt: Potápačský klub Vodnár, Lidická 16, 059 51 Poprad, tel.: +421 903 607025, e-mail: svitanek.p@gmail.com, www.mfpf.eu


Pocity Film Fest – Prešovský filmový festival
(6. ročník, október 2015, Prešov)

Pocity Film Fest 2015 nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky. Svojím charakterom predstavuje alternatívu k bežnej distribúcii a divákom prináša nové, provokatívne, umelecky hodnotné filmové diela. Festival ponúka kolekciu snímok s ambíciou búrať stereotypy a ukázať, že aj „východ“ – často vnímaný ako okrajový – dokáže ponúknuť udalosť nadregionálneho významu podporenú sviežimi ideami. Pocity Film Fest je zameraný na prezentáciu súčasných trendov v oblasti artovej kinematografie aj na predstavenie významných archívnych snímok z dejín svetovej kinematografie.
kontakt: PO.CITY, Royova 2, 080 05, Prešov, tel.: +421 907 227329, email: info@po-city.sk, kinopocity@gmail.com (Nina Šilanová), www.po-city.sk


Eurotour Piešťany – medzinárodná prehliadka hraných a dokumentárnych filmov
(11. ročník, 10. – 12. 11. 2015, Piešťany)

Každoročná medzinárodná prehliadka hraných a dokumentárnych filmov o cestovaní, krajine a človeku obsahuje súťažnú sekciu amatérskych krátkych filmov z dovolenky alebo cesty pod názvom Moment. Filmy do nej je možné prihlásiť do 31. 10. 2015.
kontakt: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Ul. A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany, tel.: +421 33 7718990, e-mail: kino@fontana-piestany.sk (Jozef Valachovič), www.eurotourpiestany.sk, www.fontana-piestany.sk


Festival dobrodružných filmov HoryZonty
(10. ročník, 12. – 14. 11. 2015, Trenčín)

Festival HoryZonty je prehliadkou svetových filmov s dobrodružnou tematikou a súťažným festivalom pre slovenských a českých neprofesionálnych tvorcov. Okrem filmov podujatie ponúka multimediálne vystúpenia domácich i zahraničných hostí – umelcov a osobností outdoorového sveta, workshopy, výstavy, umelecké a športové súťaže a podujatia určené pre širokú verejnosť. Filmy je možné prihlasovať do 14. 9. 2015.
kontakt: HoryZonty, o. z., Radlinského 9, 911 01 Trenčín, tel.: +421 903 770896, e-mail: info@horyzonty.sk (Mária Dutková), www.horyzonty.sk


Medzinárodný filmový festival Bratislava
(17. ročník, 13. – 20. 11. 2015, Bratislava)

Najvýznamnejší filmový festival v hlavnom meste Slovenska každoročne prináša prehliadku viac ako 100 filmov a návštevníkom ponúka bohatý sprievodný program. Medzi programovými sekciami dominujú medzinárodné súťaže – súťaž prvých a druhých hraných filmov, súťaž dokumentárnych a krátkych filmov z celého sveta, ktoré hodnotia medzinárodné poroty, zložené z odborníkov rôznych filmárskych profesií, ako aj porota FIPRESCI (zložená z členov Svetovej federácie filmových kritikov) a študentská porota. Ďalšími programovými sekciami sú napríklad Panoráma (venovaná oceňovaným a majstrovsky nakrúteným snímkam), Proti prúdu (nezávislé filmy), Profil alebo Pocta významnej osobnosti, Antidepresíva (sekcia zameraná na pozitívne zobrazenie sveta), Príbehy (najzaujímavejšie a najdiskutovanejšie príbehy súčasného filmu) či Made in Slovakia (súčasná slovenská kinematografia). Filmy je možné prihlasovať do 30. 8. 2015.
kontakt: Partners Productions, spol. s. r. o., Lovinského 18, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 54410673, e-mail: iffbratislava@iffbratislava.sk (Vladimír Krajniak), www.iffbratislava.sk


Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
(16. ročník, 26. 11. – 1. 12. 2015, Bratislava a „festival tour“ v ďalších 20 mestách na Slovensku)

Festival Jeden svet je najnavštevovanejším festivalom svojho druhu na Slovensku. Prináša kvalitné dokumentárne filmy zahraničnej a domácej produkcie, týkajúce sa problematiky ľudských práv, globálnej a multikultúrnej spoločnosti. Je zároveň kultúrnym podujatím so silným vzdelávacím aspektom (filmy, diskusie, školské projekcie a workshopy). Cieľom festivalu je prostredníctvom projekcií dokumentárnych filmov a následných diskusií vychovávať širokú verejnosť k otvorenej, tolerantnej, empatickej a medzikultúrnej komunikácii a spoločnosti. Filmy je možné prihlasovať do 30. 9. 2015.
kontakt: Človek v ohrození, Pražská 11, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 55422254, e-mail: info@clovekvohrozeni.sk (Nora Beňáková), www.jedensvet.sk

Early Melons (medzinárodný festival študentských filmov), Etnofilm Čadca, MAFF (Music And Film Festival), BAB (Bienále animácie Bratislava), DOCsk (festival dokumentárnych filmov Košice) sa v roku 2015 neuskutočnia.

Ivana Petríková