Matej Sotník

manažér distribučnej spoločnosti Film Expanded a filmový publicista 

Kampaň Idem do kina, ktorá vznikla z iniciatívy Asociácie nezávislých producentov a s podporou Audiovizuálneho fondu a RTVS, bola zásadným prvkom v boji za zachovanie kinokultúry na Slovensku. Tá sa v časoch koronakrízy ocitla v doposiaľ najsilnejšej existenčnej kríze. Idem do kina ako koncept, ktorý prišiel zvnútra kinematografie, nahrádzal agendu štátu v čase, keď v zahraničí vychádzali oficiálne výskumy o tom, že kiná nepatria k miestam nákazy, keďže ľudia v nich sedia v bezpečnej vzdialenosti od seba, v rúšku a v tichosti. Vo svete sa ukazuje, že kiná sa od svojho otvorenia na konci prvej vlny až do ich zavretia na jeseň nestali ohniskami nákazy, čo sa nedá povedať o spoločenských podujatiach. 

Pandémia zvýraznila okrem zdrvujúcej paralýzy sektora distribúcie a kín tiež tendencie, ktoré bolo možné pozorovať už dlhšie pred jej nástupom. Počas karantény si totiž Netflix či inú z populárnych streamovacích služieb predplatili aj všetci tí, ktorí ich doposiaľ nevyužívali. Už predtým viditeľný odliv divákov z kín sa tak posunul do nového kontextu, ktorý prináša nové výzvy vo vývoji distribučných a marketingových stratégií pre distribútorov na celom svete. Prvá vlna podnietila spoločenské scitlivenie vo vzťahu k marginalizovaným aj v našej žitej realite, v medzičase pred druhou a počas očakávanej tretej vlny sa však svet paradoxne stáva cynickejším. V duchu tohto javu som presvedčený, že distribučný sektor má pred sebou aj iné výzvy. Jeho jednotliví aktéri, ktorí sú z povahy našej práce vzájomnou konkurenciou, by mali kooperovať a spoločne uvažovať o potrebe novej osvety inštitúcie kina, ktorá je pre kinematografiu esenciálna. 

Nevieme presne určiť, aký podiel viny má na rekordne nízkych tohtoročných číslach kín expanzia streamovacích služieb, keďže počas leta kiná bežne fungujú v obmedzenej prevádzke a na jeseň začala pandémia opäť eskalovať. Je však zrejmé, že ešte kľúčovejšou bude iná kampaň s cieľom prilákať ľudí späť do kina. Tá, ktorá príde po pandémii, v „bezpečnom“ posttraumatickom svete. Bude stáť veľa a tentoraz by mala vzísť z iniciatívy politických elít. 

Na uplynulom MFDF Ji.hlava som mal česť zastupovať slovenský distribučný sektor na industry paneli distribútorov z krajín V4 na tému Príležitosti, výzvy a inovácie vo filmovej distribúcii. Ako pre zástupcu mladej distribučnej spoločnosti, ktorá sa nazýva aj butiková a jej filozofiou sú inovatívne distribučné stratégie, bolo pre mňa veľmi inšpiratívne diskutovať a načúvať susedným veľkým hráčom v ich krajinách. Prekvapilo ma, že hoci etablované entity,ktorým šéfujú, poskytujú aj VOD služby, nikto z kolegov neartikuloval strategickú víziuradikálne sa v budúcnosti zamerať na internetovú distribúciu. Všetci totiž veľmi dobre vedia, že tak ako divadlá nezanikli nástupom kinematografie a digitalizácia nespôsobila zánik kín, tak nezaniknú ani vplyvom pandémie. Musíme však začať vychovávať nové publikum a ponúkať mu obsah novými spôsobmi, pričom je potrebné myslieť na to, že v boji za zachovanie kín sme spolu a že by v tom s nami malo byť aj ministerstvo kultúry.