Silvestrovská bilancia, ktorá veľmi nevyšla

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Prehliadka týždenníkov sa začína budovateľským nadšením mládeže (TvF č. 43) a končí sarkastickým bilancovaním roka. Prvá päťročnica sa skončila v roku 1953, no druhá sa začala až o dva roky neskôr, pretože centrálne plánované hospodárstvo nebolo reálne schopné naplniť vytýčené ciele. Preto mládež vyzývala na splnenie plánu aspoň o dva týždne skôr... V týždenníku je aj exkluzívna reportáž o nových jesenných modeloch – vrátane pánskeho fraku – z bratislavských Zákazkových závodov Vkus (nesebakriticky priznávam, že som s obľubou nosil obleky z tejto dielne majstrov krajčírskeho umenia pánov Hantabala a Husára).

František Dibarbora sa „vtelil“ do úlohy kapra (č. 44) a vyžaloval sa z predvianočného výlovu. Kaprom to nepomohlo, ocitli sa na vianočných tanieroch tak či tak. Futbalových fanúšikov môže aj dnes zaujať porovnanie, ako sme hrali futbal v tridsiatych a päťdesiatych rokoch – a môžu to konfrontovať so súčasnosťou...

K 28. októbru otvorili v Bratislave výstavu o stáročia trvajúcej družbe slovenského a českého národa (č. 45) s historickými dokladmi o spoločnom štáte už v 9. storočí. Ďalšou historickou poučkou bolo konštatovanie, že Československá republika vznikla v roku 1918 pod vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.

V č. 46 sú zaznamenané dve zaujímavé jubileá: piate výročie Slovenskej akadémie vied a jej úspechy najmä v oblasti chémie a endokrinológie a 150. narodeniny Azerbajdžanca Ejvazova, najstaršieho človeka sveta, ktorý ešte pracuje v záhradke a jazdí na koni.

Stosedemnásť filmových tvorcov a kritikov sa v rámci EXPO Brusel rozhodlo vyhlásiť Ejzenštejnov Krížnik Potemkin za najlepší film všetkých čias (č. 48). Po Dibarborovi si v žurnále „zahral“ ďalší herec Ľudovít Kroner ako majster nepodarkov vo fejtóne o nedostatkoch strojárskej výroby v Považskej Bystrici.

V roku 1958 študovalo na moskovskej univerzite sto študentov z Československa, prevažne na fakulte jadrovej fyziky. (Odbory, ktoré tam vyštudovali súčasní slovenskí multimilionári, prišli do módy až o 30 rokov neskôr.)

V č. 50 sa konštatuje, že v rámci tzv. ľudových kurzov ruštiny sa tento cudzí jazyk učí 40 000 pracujúcich.

Na Silvestra sa robievajú „záverečné účty“. Urobili ich aj filmoví spravodajcovia (č. 52) formou sarkastickej, z dnešného pohľadu naivnej štatistickej bilancie a hranou formou. Zosmiešnenie Západu v nej nemohlo chýbať.

 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – DECEMBER 2017
2. 12. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 43/1958 a 44/1958 (repríza 3. 12. o 16.30 hod.)
9. 12. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 45/1958 a 46/1958 (repríza 10. 12. o 16.30 hod.)
16. 12. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 47/1958 a 48/1958 (repríza 17. 12. o 16.30 hod.)
23. 12. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 49/1958 a 50/1958 (repríza 24. 12. o 16.30 hod.)
30. 12. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 51/1958 a 52/1958 (repríza 31. 12. o 16.30 hod.)

Milan Černák