Začiatok tohto úvodníka bude patriť záveru. Nie preto, že je koniec roka a nastáva čas rekapitulovania. Na to bude priestor v januárovom čísle Film.sk. A oň tu vlastne ide. Decembrové vydanie Film.sk je totiž rozlúčkou s jeho doterajšou podobou, od januára bude časopis vychádzať v novom formáte, s novou grafikou aj upraveným obsahom. O plánovaných zmenách sa dozviete viac v rubrike Aktuálne. Pripomeňme však, že hoci tu hovoríme o konci, nechceme urobiť za doterajším Film.sk hrubú čiaru a odpojiť sa od jeho zamerania. Naopak, budeme v ňom pokračovať so snahou rozvíjať ho. Záver je v tomto prípade skôr bodkočiarkou.

Čo nájdete v decembrovom čísle? Len nedávno sme písali o filmárskych profesijných združeniach vrátane Asociácie slovenských kameramanov. Tá v novembri zorganizovala podujatie Kamera 2017 s udeľovaním cien a jednu z nich získal aj Martin Žiaran, s ktorým sme urobili rozhovor.

V časopise sú aj dva krátke rozhovory – herecké. Požiadali sme o ne Božidaru Turzonovovú a Jeana-Marca Barra. Oboch ocenil MFF Bratislava, ktorý reflektuje rubrika Ohlasy, podobne ako MFDF Ji.hlava.

Do kín sa dostal detský pesničkový film Spievankovo a má výbornú návštevnosť. V Téme čísla sme sa pokúsili zistiť, čo stojí za týmto úspechom, aké impulzy ponúka Spievankovo detským divákom a čím ich oslovuje. No a vzhľadom na to, že pokiaľ ide o domáce projekty pre najmenších, je na trhu s DVD nosičmi už pomerne živo, pozreli sme sa aspoň na niektoré z nich.

Rubrika Novinky je tentoraz skúpa na slovenské filmy, je v nej len majoritne český titul Tri želania. Medzi recenziami je však slovenský poviedkový film DOGG. A takisto český dokument Zuzany Piussi, ktorý nakrútila s Vítom Janečkom – Sedliacky rozum. Ten vyvoláva otázky, vhodné aj na tému. No to sme už opäť pri januárovom Film.sk.

Za redakciu Film.sk vám želám príjemný december a pokojné sviatky.

Daniel Bernát