RICHARD BLECH

(16. 12. 1930 – 3. 11. 2017)

V novembri zomrel vo veku 86 rokov filmový historik, publicista a pedagóg Richard Blech, ktorý prispieval aj do mesačníka Film.sk.

Správa o úmrtí Richarda Blecha mi doslova vyrazila dych. Vedel som, že má problémy s chôdzou, ale na nič iné sa predo mnou nesťažoval. Naopak. Mal plno pracovných plánov a chuť v krátkom čase ich uskutočniť. Po rokoch sa vrátil k svojej kandidátskej práci o Pole Negri, hviezde nemého filmu so slovenskými koreňmi, ktoré mal dôkladne zdokumentované aj vďaka osobným stretnutiam s jej rodinnými príslušníkmi. Mal aktuálny zámer zinventarizovať svoj bohatý fotografický archív, budovaný už od polovice 50. rokov v časoch jeho novinárskeho pôsobenia v Smene a priebežne dopĺňaný aj vlastnými snímkami z najrôznejších domácich i zahraničných filmových festivalov, kam ho často pozývali do medzinárodných porôt. Závidel som jeho študentom na VŠMU, keď im svoj výklad dejín filmu spestroval vzácnymi fotografiami a najmä osobnými zážitkami s dnes už legendárnymi osobnosťami svetovej kinematografie. A pretože sme v podvečer mávali veľakrát súbežné vyučovanie, neraz sme po svojich hodinách zostali vo dvojici sedieť nad vybranými fotografiami a rozprávali sa o spoločných favoritoch strieborného plátna. Mnohí boli jeho blízkymi priateľmi, takže o autentické historky z ich života nebola núdza. A Richard dokázal báječne rozprávať. Navyše mal výbornú pamäť a encyklopedické znalosti, takže na jeho informácie a postrehy sa dalo vždy celkom spoľahnúť. Napokon, tak som ho ešte za svojich pražských štúdií aj spoznal – sprostredkovane, z jeho knižných publikácií. Mal som rád jeho knižku umeleckých portrétov S maskou a bez masky (1962), obdivoval som ním zostavený zborník Svet filmových režisérov (1968), obsahujúci dodnes pozoruhodné úvahy o dvanástich významných protagonistoch svetovej kinematografie predovšetkým 60. rokov, a, samozrejme, veľmi som oceňoval jeho priekopnícke zásluhy na poli filmovej encyklopedistiky. Panoráma svetovej kinematografie (1965), Malá encyklopédia filmu (1974), neskôr Encyklopédia dramatických umení Slovenska (1989) a konečne objemná Encyklopédia filmu (1993), to sú priam gigantické projekty, na ktorých sa ako autor, editor či vedúci autorského kolektívu podieľal.

A práve pri príprave druhej filmovej encyklopédie som sa s ním prostredníctvom Petra Mihálika stretol prvý raz osobne. Od začiatku bol veľmi srdečný, príjemný a ústretový, vždy seriózny a ohľaduplný a takým ostal aj neskôr, keď sme sa stali kolegami na Katedre filmovej vedy FTF VŠMU. K študentom mal až otcovský vzťah, nezištne im radil, pomáhal s odbornou literatúrou, sprostredkúval osobné stretnutia. Starostlivo vyberal filmy na študijné projekcie, iniciatívne sa zapojil do budovania školskej videotéky, na svoje semináre neraz pozýval popredné osobnosti slovenského filmu. A viem, že i keď bol už mimo pedagogického procesu a pohyb mu robil čoraz väčšie ťažkosti, študenti za ním chodili na konzultácie hoc aj domov. Napokon, ja tiež – po odbornú radu, jedinečnú spomienku pamätníka, po dobré slovo. Bude mi to veľmi chýbať...

Vladimír Mlčoušek
FOTO: Miro Nôta