The Emergence of Film Culture. Knowledge Production, Institution Building and the Fate of the Avant-Garde in Europe 1919–1945
Malte Hagener (Ed.)

(Berghahn, New York, Oxford 2014, 380 strán)

Kniha z edície Film Europa, predstavujúcej nemeckú kinematografiu v medzinárodnom kontexte, je súborom textov, ktorých zostavovateľom je Malte Hagener, odborník na európsku medzivojnovú avantgardu a autor publikácie Moving Forward, Looking Back? The European Avant-Garde and the Invention of Film Culture, 1919–1939. Obe knižky spája posun od národného k medzinárodnému kontextu vnímania avantgárd, ktoré sú prezentované ako globálny fenomén, presahujúci národné a jazykové hranice, a sústredenie sa na čulé kontakty medzi jednotlivými školami a voľný pohyb jednotlivcov a myšlienok, ktoré zanechali svoju stopu vo filmových kultúrach mnohých európskych krajín, nielen najčastejšie spomínaných centier filmových avantgárd, ako boli Nemecko, Francúzsko či Sovietsky zväz.

Walter Ruttmann and the Cinema of Multiplicity. Avant-garde – Advertising – Modernity
Michael Cowan

(Amsterdam University Press, Amsterdam 2014, 259 strán)

Walter Ruttmann bol jednou z najvýraznejších osobností európskej medzivojnovej avantgardy, a to hneď v rámci dvoch odlišných filmových druhov: abstraktného animovaného filmu a dokumentu, presnejšie takzvanej symfónie veľkomesta. Jeho všestrannosť však siahala ešte ďalej – okrem čisto experimentálnych snímok vytvoril aj množstvo reklamných a osvetových filmov a na rozdiel od väčšiny svojich spolupútnikov, ktorí sa rozhodli emigrovať, ostal po roku 1933 v Nemecku a vložil svoj talent do služieb nacistickej propagandy. Publikácia Michaela Cowana je zaujímavá práve tým, že Ruttmannovo dielo analyzuje v celej jeho komplexnosti, teda nielen ako jedného z hlavných predstaviteľov weimarského modernizmu, ale aj ako autora takmer dvadsiatich filmov pre nemeckých nacistov a talianskych fašistov.

Jak číst film. Cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků
Thomas C. Foster

(preklad Lucie Chlumská z orig. Reading the Silver Screen: A Film Lover’s Guide to Decoding the Art Form That Moves, Host, Brno, 2017, 360 strán, brož.)

Dve knihy tohto amerického literárneho vedca a profesora už Host v češtine vydal. Aj pri tituloch Jak číst romány jako profesor (2014, pôvodne 2008) a Jak číst literaturu jako profesor: Zábavný průvodce ke čtení mezi řádky (2016, pôvodne 2003) sa autor odhodlal zvyšovať záujemcovi príslušnú „čitateľskú“ kvalifikáciu, sebaistotu a potechu. Tentoraz sa Foster v dvadsiatich kapitolách a so stovkou príkladov klasických aj súčasných diel rôznych žánrov púšťa odhaľovať tajomné komnaty filmu, kde je okrem iného celá sústava vnemov, ktorú možno spracovávať v mysli pri sledovaní filmu. Napríklad v kapitole Svojbytný jazyk dokumentuje magickosť filmového strihu na scéne súboja z filmu Agent bez minulosti. Ako knihomoľ tvrdí: „Film je jediné literární médium, v němž se sám text hýbe.“ Škoda nenápaditého a nevhodného duplikovania titulu predchádzajúceho prekladového názvu slávnej a aj u nás študentmi vyhľadávanej knihy Jamesa Monaca, ktorá vyšla v roku 2006 v Albatrose s podtitulom Svět filmu, médií a multimédií.

Monika Mikušová, Peter Ulman