RTVS chystá vianočné premiéry domácich titulov

Na obrazovky verejnoprávnej televízie sa počas vianočných sviatkov dostane výpravná dvojdielna historická snímka Mária Terézia aj animovaný večerníčkový seriál Websterovci.

Po diváckom úspechu večerníčkov Mimi & Líza prichádzajú jeho tvorcovia s novým projektom. Seriál Websterovci zoznámi detských divákov primárne vo veku 5 až 8 rokov s modernou pavúčou rodinou. Jeho autorka námetu, režisérka a producentka Katarína Kerekesová našla inšpiráciu pri neustálych domácich zápasoch s pavúkmi. „Splietali pavučiny s takou vytrvalosťou, že som začala rozmýšľať o vzťahoch medzi nimi, čiže o pavúčej spoločnosti. A vzápätí som si uvedomila jej podobnosť s tou našou. Ich sieť je metaforou medziľudských vzťahov, teda rodiny a priateľov,“ uviedla Kerekesová. Hrdinami tejto rodiny pavúkov, pre ktoré sú charakteristické štyri oči a modrá pleť, sú šesťročná Lili, jej adolescentný brat Hugo, sklerotická babka, dedko vynálezca, otec pracujúci v distribučnom centre muších konzerv a mama s vášňou pre zdravý životný štýl. Websterovci sú prvým animovaným seriálom na Slovensku vytvoreným 3D technológiou. Seriál produkovala spoločnosť Fool Moon, RTVS a Studio Miniatur Filmowych s podporou Audiovizuálneho fondu aj európskeho programu MEDIA. Pripravených je zatiaľ šesť 11-minútových epizód.

Druhou vianočnou vlajkovou loďou RTVS je dvojdielny film o rakúsko-uhorskej panovníčke Márii Terézii, ktorý vznikol vo veľkej koprodukcii Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska pri príležitosti 300. výročia jej narodenia. „Prípravy projektu trvali viac ako dva roky, posledná klapka padla v júni tohto roku po 46 filmovacích dňoch. RTVS vstúpila do tejto koprodukcie s celkovým vkladom takmer milión eur. V tejto hodnote je priamy finančný vklad RTVS a vecný vklad vo forme poskytnutia priestorov na uskladnenie kostýmov, maskovania hercov a komparzu počas nakrúcania v Bratislave, zapožičania kostýmov a parochní,“ priblížila pre Film.sk PR manažérka RTVS Tatiana Zábojníková Pavleová. Na Slovensku sa nakrúcalo v bratislavskom Dóme sv. Martina, kde vznikala jedna z najnáročnejších scén – korunovácia mladej panovníčky. Realizoval ju 200-členný medzinárodný štáb za účasti 220 komparzistov. „Dej filmu sa odvíja od dvoch zásadných okamihov v živote mladej panovníčky. Je to jej detská láska a neskôr aj manželstvo s Františkom Štefanom Lotrinským a jej nástup na trón a získanie uhorskej koruny. Osudy cisárovnej, ktorá vládla viac ako 40 rokov, sú ukázané hlavne na vzťahoch vnútri rodiny Habsburgovcov. Zachytené sú, samozrejme, aj vzťahy s jej najsilnejšími domácimi odporcami – popredným uhorským rodom Esterháziovcov, ktorý si na konci nášho príbehu dokázala podmaniť nielen obratnými politickými ťahmi, ale i svojím ženským šarmom,“ dodala Zábojníková Pavleová. Režisérom projektu je Robert Dornhelm, hlavnej úlohy sa zhostila rakúska herečka Marie Luise Stockinger. Zo slovenských hercov sa predstavia Táňa Pauhofová, Zuzana Mauréry, Alexander Bárta, Milan Ondrík či Rebeka Poláková. Za slovenskú stranu pracoval na Márii Terézii aj kameraman Tomáš Juríček.

Na základe tradície z posledných rokov uvedie RTVS počas sviatkov aj vianočnú rozprávku, ktorú koprodukovala. Tento rok to bude film Anjel Pána 2 (r. J. Strach), ktorý vznikol v spolupráci s Českou televíziou a premietal sa aj v kinách.

Zuzana Sotáková
FOTO: Fool Moon

Úpravy v podpore Audiovizuálneho fondu

Vo Film.sk 11/2017 sme už informovali, že rada Audiovizuálneho fondu (AVF) schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje niekoľko zmien. Priblížili sme úpravy v podpore návštevnosti slovenských kinematografických diel, pozrime sa teraz na ďalšie.

Novinkou je okrem iného to, že fond bude podľa príslušných ustanovení zákona uplatňovať v zmluvách s niektorými žiadateľmi svoj podiel z príjmov podporeného projektu. Zástupcovia AVF o tejto téme od minulého roka diskutovali s predstaviteľmi producentského prostredia aj s distribútormi a výsledkom je dohoda, že fond uplatní tento nástroj pri žiadostiach podávaných v roku 2018. Bude sa to týkať programov 1 – Tvorba a realizácia audiovizuálnych diel, 2 – Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti a podprogramu 4.4 – Rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel. V prípade programu 1 si bude fond nárokovať podiel z príjmov v prípade, ak poskytol žiadateľovi dotáciu viac ako 30 000 eur. Podiel sa bude rátať na základe toho, aké percento celkových nákladov na projekt tvorila dotácia z AVF. Ak fond poskytol na výrobu diela napríklad 30 percent z celkových nákladov, bude si bez ohľadu na konkrétnu výšku poskytnutej sumy nárokovať 30 percent z príjmov, ktoré prijímateľ dotácie dostane z obchodného využitia podporeného projektu, a to až do výšky 90 percent poskytnutej dotácie. Desatina z nej totiž zostáva vždy žiadateľovi. „Do príjmov sa ráta všetko, čo patrí producentovi – teda podiel z domácej distribúcie diela, z jeho zahraničnej distribúcie, z TV šírenia, VoD šírenia, z festivalov, DVD distribúcie a tak ďalej. Prijímateľ podpory nám bude každoročne predkladať vyúčtovanie, najdlhšie však v období piatich rokov,“ hovorí Martin Šmatlák. „Sprievodným efektom takého systému bude aj to, že nám prijímateľ dotácie bude musieť deklarovať skutočné náklady na jeho projekt.“

V prípade programu 2 bude fond postupovať na základe návštevnosti diela, ktorého distribúciu podporil. Ak bude jeho návštevnosť nižšia ako 20 000 divákov, fond si nenárokuje žiadny podiel z príjmov, ak bude v rozmedzí od 20 000 do 100 000, nárokuje si 50 percent z poskytnutej dotácie, a ak presiahne 100 000 divákov, bude to 90 percent z poskytnutej dotácie. Táto návratnosť sa bude vyúčtovávať iba raz po ukončení distribúcie diela.

Pri podprograme 4.4 sa uplatní rovnaký princíp ako pri programe 1 – úspešný žiadateľ teda vráti fondu taký percentuálny podiel z príjmov, aký tvorí dotácia z AVF na celkových nákladoch projektu, resp. opäť len 90 percent z dotácie. „Štatistiky hovoria, že takýto nástroj netvorí zásadný zdroj príjmov fondu, ale myslím si, že je dôležitý zo systémového hľadiska. Aby sa aj prijímatelia finančných prostriedkov z fondu podieľali nejakým spôsobom na vytváraní jeho zdrojov obchodným zhodnocovaním projektov, ktoré sa zrealizovali aj vďaka investícii z AVF,“ zdôvodňuje zavedenie tohto nástroja Martin Šmatlák a prízvukuje, že jeho nastavenie vzniklo v diskusii so zástupcami prostredia.

V podpornej štruktúre na rok 2018 došlo aj k úprave podmienok v podpore televíznych projektov, kde bude fond vyžadovať záväzné deklarovanie vysielateľa aj v prípade žiadosti na vývoj TV projektu, nielen na jeho produkciu.

Fond upravil aj kritériá pre majoritné a minoritné koprodukcie, v tomto prípade najmä v diskusii s českým Štátnym fondom kinematografie. Výsledkom je dohoda, že pokiaľ pôjde o projekt dvoch koprodukčných strán a jedna z nich bude mať koprodukčný podiel 40 percent, resp. pri viacstranných koprodukciách 30 percent, bude sa môcť prihlásiť do výziev oboch fondov ako majoritná koprodukcia. „Koproducenti sa však musia dohodnúť na tzv. delegovanom producentovi, ktorý požiada ako prvý o podporu fond vo svojej krajine. Až na základe toho, či tam podporu získa, alebo nie, požiada jeho koproducent o podporu zase vo svojej krajine,“ dodáva riaditeľ AVF Martin Šmatlák.

Daniel Bernát

V novom roku nové Film.sk

Ak držíte v rukách tlačenú verziu decembrového Film.sk, je to posledné číslo časopisu v podobe, akú poznáte od roku 2011, keď sa jeho formát zväčšil na A5. V januári 2018 dôjde k ďalšiemu zväčšeniu a nebude to jediná zmena Film.sk. Skôr než ho uvidíte, priblížime vám tie najvýraznejšie úpravy. A ak ste naň zvedaví, môžete sa zapojiť do našej súťaže o predplatné časopisu na celý rok 2018.

Film.sk vychádza už osemnásty rok a počas tohto obdobia prešiel niekoľkými zmenami. Spočiatku bol čiernobiely a mal takmer vreckový formát (100 x 200 mm), v roku 2003 získal farebnú obálku a o osem rokov neskôr vyrástol na A5. Zrodil sa v krízovom období slovenskej kinematografie a pod vedením šéfredaktorky Simony Nôtovej upozorňoval okrem iného na to, že ak aj chýbajú nové slovenské filmy, neznamená to, že tunajšia kinematografia neexistuje. Keď časopis prešiel na formát A5, už to s domácou tvorbou nebolo také zlé. Prostredie sa spamätávalo, nové impulzy prišli zo strany Audiovizuálneho fondu, neskôr sa začala čoraz výraznejšie zapájať aj verejnoprávna televízia, produkcia filmov naberala na objeme, tvorcovia získavali medzinárodné skúsenosti... A zvyšuje sa už aj záujem divákov o slovenský film. Štandardizácia tunajšieho audiovizuálneho prostredia motivovala naše rozhodnutie reflektovať ho na väčšom priestore a podporiť tento trend modernejším Film.sk. Čo presne to znamená?

Úpravy Film.sk sa týkajú troch oblastí: jeho formátu, grafickej podoby a čiastočne aj obsahovej štruktúry. K tým najviditeľnejším zmenám patrí zväčšenie časopisu z formátu A5 na rozmer 200 x 270 mm, a kým v súčasnosti vychádza mesačník s farebnými obálkami a čiernobielym vnútrom, od januára 2018 bude mať farebné aj vnútorné strany. Veríme, že zväčšenie formátu odbúra problém konfliktného vzťahu textu a jeho obrazového sprievodu, ku ktorému občas dochádzalo. Neplánujeme výraznejšie zvýšenie textových rozsahov na jednu stranu, pretože chceme, aby boli textové a obrazové materiály efektívnejšie i efektnejšie kombinované a aby strany získali väčšiu prehľadnosť aj atraktívnosť. S farbou sa budeme snažiť pracovať kreatívne: niektoré strany budú riešené len s doplnkovou farbou a nebudeme sa vyhýbať ani používaniu čiernobielych fotografií, čo platí napríklad pre rozhovory s fotografiami nášho spolupracovníka Mira Nôtu. Zvolili sme aj nový a veríme, že príjemný typ papiera.

Čo sa týka obsahu nového Film.sk, našou ambíciou je rozšíriť priestor pre reflexívne, názorové, hodnotiace texty a kontaktné rubriky. Z toho dôvodu chceme z časopisu presunúť rubriky Kalendárium a Premiéry v ich doterajšej podobe na internetovú stránku www.filmsk.sk, kde ich budeme môcť priebežne aktualizovať, a v tlačenej verzii budeme k informáciám tohto druhu pristupovať selektívne. Získaný priestor plánujeme využiť na zvýšenie rozsahu rubrík Rozhovor, Téma, Recenzia, pričom k štandardným recenziám pribudnú aj kratšie kritické reflexie filmov a dvojrecenzie. Väčšina známych rubrík zostane v novom Film.sk zachovaná, niektoré budú modifikované, no a od januára 2018 vás chceme prekvapiť aj niektorými novými rubrikami. Prirodzene, Film.sk si zachová svoju doterajšiu identitu a bude informovať primárne o filmovom dianí na Slovensku, no nájdete v ňom aj viac prienikov s medzinárodným prostredím. Štandardný rozsah časopisu v jeho novej podobe bude 52 strán. Vzhľadom na plánované úpravy sa zvýši jeho cena na 2,50 eura.

Veríme, že vás nový Film.sk zaujme a že mu zostanete verní. A budeme radi, keď sa podarí rozširovať jeho čitateľskú základňu. Na úvod vyhlasujeme súťaž o predplatné Film.sk na rok 2018, do ktorej sa môžete zapojiť prostredníctvom vloženého letáka alebo e-mailom.

Daniel Bernát