Akcia Film.sk sa čoskoro uzavrie

V novembrovom čísle Film.sk sme predstavili akciu, vďaka ktorej získajú pätnásti vyžrebovaní čitatelia predplatné mesačníka na celý rok 2015 zadarmo. Radi by sme pripomenuli, že do akcie sa môžete zapojiť do 10. decembra. Stačí, ak nám pošlete e-mail na adresu filmsk@sfu.sk (do predmetu správy prosíme uviesť 15 Film.sk), alebo môžete využiť kupón, ktorý bol súčasťou Film.sk 11/2014, a vyplnený ho nechať v predajni Klapka.sk na Grösslingovej ulici 43 v Bratislave, prípadne ho zaslať poštou na adresu: Redakcia Film.sk, Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava.

red

Top 10 Slovensko

Od 1. januára do 30. septembra 2014 prišlo do slovenských kín 2 972 758 divákov, ktorí zaplatili vstupné 15 005 043,10 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 to znamená medziročný nárast počtu divákov o 13,54 percenta a hrubých tržieb o 13,07 percenta. Stúpla i priemerná návštevnosť na predstavenie z 28,72 na 29,12 diváka. Rovnako ako v prvom polroku 2013 aj teraz sa cez hranicu 100 000 divákov dostali len tri tituly. Potešiteľné je, že do Top 10 sa dostal aj domáci film. Dokument 38, režijný debut dvojice Daniel Dangl a Lukáš Zednikovič, mal premiéru síce až 11. septembra, ale do 30. 9., teda za necelé tri týždne, ho videlo 97 896 divákov. Vďaka tomu mu patrí 4. priečka a stal sa najnavštevovanejším slovenským dokumentom v ére samostatnosti. So 113 027 divákmi k 19. novembru (všetky výsledky k tomuto termínu sú neoficiálne) je už piatym divácky najúspešnejším slovenským filmom od roku 1993. Umiestnenie ďalších majoritne slovenských premiérových snímok bolo nasledovné: Všetky moje deti (premiéra 13. 2., 42. miesto, 24 408 divákov k 30. septembru/24 413 divákov k 19. novembru), Arcibiskup Bezák Zbohom... (13. 3., 76. miesto, 9 643/12 106), Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom (27. 3., 109., 3 802/3 802), Felvidék – Horná zem (3. 4., 111., 3 669/4 554), Krok do tmy (12. 6., 141., 1 363/1 364), Socialistický Zombi Mord (25. 4., 145., 1 211/1 361), Prvý slovenský horor (24. 6., 163., 862/965), Slovensko 2.0 (10. 4., 161., 918/918), V tichu (18. 9., 182., 516/982), Lyrik (27. 3., 197., 392/392), Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami (27. 3., 207., 297/350), DanubeStory (11. 6., 210., 283/302), Dobrý človek (27. 5., 230., 199/199). Z filmov, ktoré mali premiéru po 30. septembri, sa darilo Láske na vlásku (premiéra 9. 10.), ktorá mala k 19. 11. už 40 582 divákov. Comeback (16. 10.) videlo 2 105 divákov a film Vlna vs. breh (6. 11.) 147 divákov.

Všetkých 57 slovenských a koprodukčných titulov, ktoré sa premietali počas prvých deviatich mesiacov roku 2014, videlo spolu 164 448 divákov, čo tvorí 5,53 percenta celkovej návštevnosti.

Miro Ulman 

Kinami sa preženie animované tornádo

Po nedávnej kinopremiére slovenských animovaných snímok Nina
a Fongopolis, ktoré sa premietajú ako predfilmy v rámci prehliadky Projekt 100, prichádza do slovenských kín ďalší animovaný titul Ako vzniká tornádo od mladej autorky Veroniky Kocourkovej. Zábavné dielo pre deti aj dospelých rozpráva o tom, ako sa z molekúl vzduchu stane tornádo. Tento rok v júni získalo na 7. ročníku medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča v Žiline distribučnú cenu Di Award, vďaka ktorej ho diváci od 4. decembra uvidia v kinách. Uvádzať sa bude ako predfilm celovečernej rodinnej snímky Magické striebro – Hľadanie kúzelného rohu. Okrem toho sa v decembri a januári bude premietať pred každým filmom uvedeným v kine Film Europe na Štefánikovej ulici v Bratislave. „Dostať sa do distribúcie je to najlepšie, čo môže film vyhrať,“ uviedla v júni v Žiline Veronika Kocourková, ktorá sa postarala o námet, scenár, animáciu aj kameru filmu. „Vďaka cene, ktorú udeľujeme v spolupráci s Film Europe Media Company, sa dostane domáca snímka medzi ľudí. Teší ma, že tento rok je to film Veroniky Kocourkovej Ako vzniká tornádo, pretože originálnym spôsobom rozprávania a výtvarným spracovaním nielenže divákov, či už dospelých, alebo detských, pobaví, ale aj niečo nové naučí. A práve to je na ňom výnimočné,“ uviedla riaditeľka Fest Anče Jana Slezáková.

zs
FOTO: Film Europe

DOK.Incubator pozýva na decembrové prednášky

Môže producent umeleckého dokumentu, ktorého hrdinovia nie sú slávni ani dosť kontroverzní na to, aby pritiahli do kín široké publikum, s rozpočtom pokrytým len spolovice pomýšľať na medzinárodnú distribúciu? Kde nájsť zahraničných partnerov, ako osloviť sales agentov či televízie – a kedy? Ako financovať distribúciu a kto v tom môže pomôcť? A čo keď producent partnerov nenájde, ako môže nájsť divákov sám a presvedčiť ich, aby prišli do kina? DOK.Incubator privezie na Slovensko expertov na marketing a distribúciu, okrem iného riaditeľa jednej z najväčších medzinárodných distribučných spoločností Autlook Filmsales Petra Jägera (Rakúsko), producenta renomovanej nemeckej spo- ločnosti Filmtank Thomasa Tielscha, experta na online distribúciu Kobiho Shelyho (Izrael) a špecialistku na outreach kampane Line Halvorsen (Nórsko). Dve z prednášok štvordňového seminára o súčasných trendoch filmovej distribúcie (2. – 5. decembra) budú otvorené verejnosti:

2. decembra od 15. hodiny predstaví Peter Jäger nové trendy v distribúcii a možnosti, ktoré tieto zmeny dokumentárnemu filmu prinášajú.

5. decembra od 9. hodiny sa producenti a režiséri dokumentov budú môcť pýtať na konkrétne praktické kroky, ktoré môžu pre svoje filmy urobiť. Dozvedia sa, ako identifikovať divácky okruh toho-ktorého filmu a ako toto publikum osloviť, naučia sa hľadať pre svoje projekty partnerov mimo filmovej komunity tak, aby snímku otvorili aj divákom, ktorí do kina bežne nechodia. Nie je potrebné zasahovať do obsahu filmu, pokiaľ je dobre zvolená stratégia marketingu a distribúcie.

Prednášky sa budú konať na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení
v Bratislave (Svoradova 2). Workshop organizuje Asociácia nezávislých producentov v spolupráci s DOK.Incubatorom, so Slovenským filmovým ústavom a s FTF VŠMU. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond a Ministerstvo kultúry SR.

anp

Výzva Visegrad Animation Forum

Tvorcovia krátkych animovaných filmov a animovaných televíznych seriálov môžu do 8. februára 2015 prihlásiť svoje projekty na Visegrad Animation Forum, ktoré sa koná pod záštitou festivalu Anifilm v českej Třeboni (6. – 8. mája 2015). Desať vybraných projektov sa bude môcť predstaviť pred potenciálnymi koprodukčnými partnermi, teda pred medzinárodnými expertmi, producentmi a televíznymi dramaturgmi. Najlepší projekt televízneho seriálu získa Cenu Českej televízie – medzinárodného televízneho experta ako tútora projektu. Tvorca najlepšieho projektu krátkeho animovaného filmu získa 2 000 eur na ďalší vývoj projektu. Fórum organizuje Asociácia animovaného filmu (ASAF) v spolupráci s festivalom Anifilm, Asociáciou producentov poľskej animácie (SPPA), Asociáciou producentov animovaných filmov Slovensko (APAF), Slovinskou asociáciou animovaného filmu (DSAF) a MOME Budapešť. Viac informácií získate na stránke www.visegradanimation.com a prihlásiť sa môžete na tomto odkaze: http://vp.eventival.eu/anifilm/2015.

zs

Podporná činnosť AVF v roku 2015

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 28. októbra schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2015. Podporná činnosť fondu sa v budúcom roku sústredí do piatich programov: 1. Tvor- ba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, 2. Distribúcia a iné uvádzanie diel na verejnosti, 3. Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry, 4. Rozvoj audiovizuálnych technológií v SR, 5. Podpora audiovizuálneho priemyslu v SR. Na podpornú činnosť fondu v roku 2015 je predbežne určená suma 6 miliónov eur. Z nej sa vytvorí 10-percentná rezerva na dofinancovanie priorít podpornej činnosti a zvyšných 90 percent sa rozdelí medzi jednotlivé programy a podprogramy nasledovne: 77 percent (4 158 000 eur) na program 1, 15 percent (810 000 eur) na program 2, 3 percentá (162 000 eur) na program 3 a 5 percent (270 000 eur) na program 4. Na podpornú činnosť fondu v programe 5 je určený osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu. V štruktúre podpornej činnosti na budúci rok došlo aj k dvom obsahovým a formálnym rozšíreniam. Prvé sa týka vzniku nového podprogramu v programe 1 – 1.1.4 Produkcia hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie. Druhé rozšírenie zavádza novú formu podpory – kombináciu dotácie a pôžičky aj pre program 1, konkrétne pre podprogramy zamerané na produkciu hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel a európskych koprodukčných kinematografických diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta. Kombináciu dotácie a pôžičky budú môcť využívať aj žiadatelia v podprograme 2.1.1 Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel. Podrobné informácie nájdete na stránke www.avf.sk.

dan

Zmeny vo vedení SFTA

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) má od 1. októbra nového prezidenta, ktorým je scenárista a dramaturg Marek Leščák. V tejto pozícii vystriedal Ondreja Šulaja, ktorý sa stal dekanom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. V novembri zároveň pribudli dvaja noví členovia do prezídia SFTA – režisér Martin Šulík a dokumentarista Miro Remo.

dan 

Predvianočný stánok predajne Klapka.sk

Predajňa SFÚ Klapka.sk ponúka svoje tituly za akciové ceny aj v predvianočnom stánku, ktorý nájdete od 1. do 22. decembra pri vstupe do budovy Národného osvetového centra na Námestí SNP v Bratislave. Predvianočný stánok s titulmi SFÚ a NOC bude otvorený denne od 12. do 18. hodiny.

kk

Súčasné slovenské filmy v Budapešti

V Budapešti sa od 17. do 19. októbra uskutočnila už 22. prehliadka slovenských filmov a odborný seminár, no po prvý raz to bolo v štýlovom kine Uránia, čo sa ukázalo ako veľmi dobrá voľba. Prehliadka sa tak otvorila aj pre verejnosť, ktorá sa mohla oboznámiť s výberom slovenských filmov za rok 2014. Za hrané snímky možno spomenúť aspoň Krok do tmy, V tichu, Kandidát, Slovensko 2.0, Babie leto, dokumentárnu tvorbu reprezentovali tituly Felvidék – Horná zem, Zamatoví teroristi, Všetky moje deti. Súčasťou kolekcie bolo aj pásmo filmov poslucháčov VŠMU v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Keďže primárnym publikom boli študenti slovenských škôl, všetky filmy mali lektorský úvod – o úvody sa postarali Peter Dubecký, Peter Michalovič a Ondrej Šulaj. Okrem toho na seminári odzneli aj dve prednášky. Prvú predniesol Ondrej Šulaj a týkala sa VŠMU v Bratislave, druhú prednášku o kondícii slovenského filmu prezentoval generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. Toto podujatie, ktoré spoluorganizuje SFÚ, zohráva dôležitú funkciu kontaktu slovenských študentov v Maďarsku so slovenskou kinematografiou.

Peter Michalovič ( filozof a estetik ) 

V Bruseli diskutovali členovia EFARN

V dňoch 20. a 21. októbra sa v Bruseli uskutočnilo 12. pracovné stretnutie členov EFARN – združenia organizácií zaoberajúcich sa zberom, analýzou a publikovaním dát o filmovom priemysle v Európe. Jeho členom je aj SFÚ. Pre Slovensko bola v súčasnosti okrem prezentácie dosahu daňových stimulov a porovnania systému daňových úľav
v šiestich krajinách EÚ a Kanade mimoriadne zaujímavá debata o definícii pojmu „theatrical release“ (kinodistribúcia). Účastníci dospeli k záveru, že táto definícia v jednotlivých krajinách buď neexistuje, alebo je veľmi odlišná – od aspoň jedného uvedenia filmu v kine, na ktoré sa vyberá vstupné, cez uvedenie počas 7 dní za sebou v jednom kine (Portugalsko, Grécko), vo Fínsku je kritérium 5 dní, v Nemecku zase 7 platených predstavení v kine bez ďalšej špecifikácie. Je teda na každej krajine, ako sa rozhodne a čo uzná za kinematografické dielo, teda čo zahrnie do oficiálnych národných štatistík produkcie a distribúcie.

miro 

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Aktuálne bola publikovaná výzva EACEA 24/2014 – Podpora TV vysielania – s dvomi uzávierkami: 13. januára 2015 a 28. mája 2015. Podmienky sa zásadne nemenili, ide o schému pre nezávislé produkčné spoločnosti a projekty určené primárne na televízne vysielanie. Na projekte musia participovať minimálne tri televízne spoločnosti z troch rôznych členských krajín podprogramu MEDIA, v zmluvách musí byť jasne deklarovaná lehota trvania práv a práva sa musia vrátiť producentovi do siedmich rokov, ak ide iba o zmluvu o vysielaní, alebo do desiatich rokov, ak je televízna spoločnosť aj koproducentom diela. Na podporu je určená suma 11,8 milióna eur. Ak ide o hrané alebo animované diela, podpora predstavuje maximálne 12,5 percenta z celkového rozpočtu (maximum 500 000 eur), ak ide o kreatívny dokument, podpora je maximálne 20 percent z rozpočtu (maximum 300 000 eur). Žiadosti je možné poslať najneskôr v prvý deň nakrúcania a žiadateľ musí preukázať, že má zaistených minimálne 50 percent finančných prostriedkov z celkového rozpočtu.

vs