Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2014


1. december 2014

20.00 ► Deň, ktorý neumrie, r. M. Ťapák, 1974, 88 min.
22.00 ► Lazy sa pohli, r. P. Bielik, 1952, 80 min.


8. december 2014

20.00 ► Ružové sny, r. D. Hanák, 1976, 81 min.

22.00 ► Citová výchova jednej Daše, r. J. Zeman, 1980, 87 min.


15. december 2014

20.00 ► Pieseň o sivom holubovi, r. S. barabáš, 1961, 98 min.
22.00 ► Uhol pohľadu, r. V. Balco, 1984, 75 min.


22. december 2014

20.00 ► A pobežím až na kraj sveta, r. P. Solan, 1979, 74 min.
22.00 ► Most na tú stranu, r. V. Pavlovič, 1961, 90 min.


29. december 2014

20.00 ► Rodná zem, r. J. Mach, 1953, 102 min

22.00 ► Deň náš každodenný..., r. O. Krivánek, 1969, 88 min.

Zmena programu vyhradená!