Kino-Ikon 1/23
(Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav, Bratislava 2023, 256 strán)

Autobiografický diskurz v slovenskom dokumentárnom filme a stratégie autobiografie, autoportrétu a autofikcie po roku 1989 sleduje štúdia Kataríny Mišíkovej, ktorá otvára aktuálne číslo časopisu. V ďalšom texte rubriky Štúdium sa Jana Dudková venuje ranej tvorbe Viery Čákanyovej a rubriku uzatvára text Lukáša Gregora o smrti v animovaných filmoch pre deti. Petra Hanáková vo svojom texte zaostrila na technické zázemie slovenského filmu a filmové ateliéry v Bratislave v povojnových dokumentoch. Rubrika Prvé storočie (1921 – 2021) prináša aj texty o snímke Petra Solana Prípad Barnabáš Kos (René Bílik), o zdravotníckych filmoch o mlieku (Nina Nováková) či poznámky k nespoľahlivým slovenským filmom (Marek Slovák). V čísle čitatelia nájdu aj diskusiu Petra Michaloviča, Mariana Zervana, Jozefa Haľka, Ivana Geráta a Evy Vžentekovej o filme Štefana UhraOrgan, ktorému je venovaná aj rubrika Dvojdotyk (Marian Zervan, Eva Vženteková). Zosnulého režiséra Stanislava Párnického pripomenie rozhovor, ktorý s ním na tému čo je filmová réžia spravil Martin Šulík. Pasoliniho tvorbu „medzi obrazom a poéziou“ reflektuje Paolo Speranza a aktuálne číslo tradične uzatvárajú filmové a literárne reflexie.

mak