... a národ oboril sa na národ ...

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Za dvadsaťštyri rokov existencie filmového týždenníka sa stalo prvý raz, že sa v kinách neobjavil včas. V redakcii sme ho síce pripravovali, ale tvrdá realita 21. augusta 1968 všetko zmenila. S týždenným oneskorením sa dostalo do kín dvojčíslo 35/36 a s ním – dnes už kultové – mimoriadne vydanie Čierne dni. Obsahom oboch bola okupácia a mimoriadny zjazd slovenských komunistov.

Nákupnú paniku, pripomínajúcu vojnové časy, i narušenie pravidelného tempa výroby v priemyselných podnikoch (TvF č. 37) mali pomôcť upokojiť výzvy, naznačujúce, že stav sa vracia do normálu (vtedy ešte normál nebol „normalizáciou“). Vo vydaní je aj reportáž z prvého zasadnutia ÚV KSS s úryvkom Husákovho prejavu.

Najvyššie zákonodarné orgány Česka a Slovenska začali rokovať o novom federatívnom štátoprávnom usporiadaní (č. 38). Horehronskú obec Lučatín premenovali (nakrátko) na Dubčekovo. Najpozoruhodnejším šotom v čísle je záznam koláže Hviezdoslavových textov, ktoré pohotovo inscenovali v SND. Verše ako „A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa...“získali neskutočne aktuálny kontext. Na ešte len pracovnú kópiu sa prišli nedočkavo pozrieť viacerí interpreti. Nikdy predtým (ani potom) nebolo v malej projekcii Spravodajského filmu toľko národných a zaslúžilých umelcov...

Na našich západných hraniciach bolo stále rušno (č. 39). Občania, znepokojení neočakávanou situáciou, aj po mesiaci húfne odchádzali do cudziny, mnohí natrvalo. Naopak, na východe vo Vyšnom Nemeckom bolo pusto a v Čiernej nad Tisou sa obe strany vzájomne obviňovali zo sabotáže pri prekládke tovarov. V pokračujúcej rubrike Otvorené slová (ešte mohli byť úprimné) komentuje súčasné problémy novozvolený tajomník ÚV KSS Bohuš Graca (dlho vo funkcii nevydržal).

Politici pražskej jari chodili po republike a masy ich vítali ováciami (č. 40): Smrkovského v severných Čechách, Dubčeka s Černíkom na Ostravsku. Snímka o nespravodlivom odsúdení Vlada Clementisa pripomenula jeho nedožité 66. narodeniny.

Posledné dve ukážky novembrovej série týždenníkov sú akoby „z iného sveta“: veľká časť snímok je skutočne z iného sveta. SNR schválila návrh zákona o federácii. Z dvojice vysnívaných mét – demokracia a federácia – zostala nádej už len na jednu...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – NOVEMBER 2018
3. 11. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 35/36/1968 (repríza 4. 11. o 16.30 hod.)
10. 11. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 37/1968 a 38/1968 (repríza 11. 11. o 16.30 hod.)
17. 11. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 39/1968 a 40/1968 (repríza 18. 11. o 16.30 hod.)
24. 11. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 41/1968 a 42/1968 (repríza 25. 11. o 16.30 hod.)

Milan Černák