NOVEMBER 2014

1. 11. 1919 Emília Haľamová – herečka (zomrela 1. 10. 2004)

1. 11. 1929 Martin Slivka – režisér, dokumentarista (zomrel 23. 9. 2002)

1. 11. 1954 Iveta Kožková – herečka

1. 11. 1954 Jarmila Mančušková – dokumentaristka

4. 11. 1924 Žofia Králová – kostymérka (zomrela 20. 2. 2004)

12. 11. 1939 Lucia Poppová – operná speváčka (zomrela 16. 11. 1993)

18. 11. 1909 František Hrabovský – herec (zomrel 1. 3. 1988)

18. 11. 1934 Oľga Potroková – režisérka, animátorka

19. 11. 1929 Jozef Dóczy – herec (zomrel 21. 1. 2013)

20. 11. 1924 Jozef Ružička – kameraman (zomrel 15. 10. 1983)

20. 11. 1934 Žofia Martišová – herečka

24. 11. 1909 Ivan Július Kovačevič – režisér, scenárista (zomrel 17. 2. 1979)

24. 11. 1949 Lena Košická – herečka

25. 11. 1914 František Kabrheľ – herec (zomrel 25. 10. 1982)

25. 11. 1924 Štefan Malíček – riaditeľ Slovenskej filmovej tvorby Bratislava (zomrel 27. 1. 1992)

25. 11. 1929 Jozef Kramár – herec

26. 11. 1949 Vladimír Mlčoušek – filmový historik

27. 11. 1954 Zuzana Jezerská – herečka

30. 11. 1919 Štefan Bujna – režisér, dokumentarista (zomrel 9. 2. 1997)

30. 11. 1919 Karol Skovay – herec (zomrel 3. 2. 1975)

30. 11. 1949 Andrej Hryc – herec

Renáta Šmatláková