Peter Dubecký,
generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu

Už 15 rokov vychádza mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film sk. V ponovembrovej histórii je to spolu s Kino-Ikonom (18 ročníkov) najdlhšie vychádzajúce filmové periodikum. A ja mám z toho naozaj veľkú radosť. Radosť, že som pred 16 rokmi v správnom čase oslovil absolventku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Vysokej školy múzických umení Simonu Nôtovú-Tušerovú na spoluprácu pri vydávaní pravidelného periodika o filme. Ešte predtým som jej našiel na štyri mesiace útočisko a prácu v Asociácii slovenských filmových klubov, kým sa celý koncept nového mesačníka o dianí v slovenskom filme začal vytvárať. Trinásť rokov stála na čele tímu ako šéfredaktorka a ja jej za to úprimne ďakujem. Za jej nasadenie pri tvorbe koncepcie mesačníka, ktorá síce trvala iba niekoľko týždňov, ale dodnes tento koncept funguje, je stále živý a aktuálny. Premiéry, Kalendárium, Výročia, Téma, Rozhovor... – rubriky, ktoré sú dodnes súčasťou každého čísla.

Mne ako zodpovednému vydavateľovi celý ten čas záležalo na tom, aby Film.sk mohol slobodne a nezávisle reflektovať dianie v našej kinematografii. Opierajúc sa o renomovaných a rešpektovaných autorov v protiváhe mladých, začínajúcich prispievateľov. V čase, keď v printových médiách zanikajú možnosti písať o filme, je mesačník Film.sk stále viac a viac vyhľadávaným priestorom na potrebnú reflexiu nášho audiovizuálneho prostredia.

Rád by som poďakoval aj súčasnému šéfredaktorovi Danielovi Bernátovi, celej redakčnej rade, prispievateľom a takisto našim čitateľom. Ďakujem!