Premeny mesačníka Film.sk a slovenskej kinematografie


ROK 2000

FILM.SK
► Film.sk vychádza ako čiernobiely časopis vo formáte 100 x 200 mm, spočiatku v rozsahu 32 strán, od čísla 7 na 40 stranách. Stojí 10 Sk. Vydaných bolo 12 čísel. 
► Časopis obsahuje rubriky Kalendárium, Nové filmy, Rozhovor, Niečo z VŠMU, Téma, Programy, Z filmového diania, Novinky, Recenzia, Profil, Rebríčky a jubileá, Ohlasy, Filmotéka alebo Názor mesiaca, Hodnotenie Film.sk – hodnotenie kvality bratislavských kín. 

► Šéfredaktorkou je Simona Nôtová, ktorá je jedinou stálou členkou redakcie.SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry v slovenských kinách: 135 titulov 

► návštevnosť slovenských kín: 2 645 640 divákov 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: Krajinka, 
Sokoliar Tomáš; minoritné koprodukcie: Správa o putovaní 
študentov Petra a Jakuba
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 4 tituly 

► najnavštevovanejší film: Šiesty zmysel (137 892 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film (a jeho pozícia v ročnom rebríčku): 20. Sokoliar Tomáš (44 957 
divákov) 

► grantová podpora: MK SR poskytlo prostriedky na projekty z oblasti kinematografie a audiovízie vo výške 56 120 000 Sk (podľa publikácie Slovenský film 1999 – 2002 z roku 2002) 

► v novembri otvorili prvý slovenský multiplex (8 sál) so sídlom v bratislavskom nákupnom centre Polus 

► počet kín: 279 ROK 2001 


FILM.SK 

► Rozsah časopisu sa zväčšuje, pohybuje sa v rozmedzí od 36 do 44 strán, cena zostáva 10 Sk. 

► Vydaných bolo 11 štandardných čísel, v auguste vyšlo zvláštne vydanie k letnému filmovému semináru 4 živly 

► Od tohto roku má časopis aj svoju internetovú stránku www.filmsk.sk. 

► Novou rubrikou časopisu sa stal Film na internete. 

► Stálou členkou redakcie sa okrem Simony Nôtovej stáva Dáša Čiripová ako tajomníčka redakcie.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA
► premiéry: 160 titulov

► návštevnosť slovenských kín: 2 847 567 divákov
► produkcia slovenských celovečerných filmov: Hana a jej bratia, Vadí nevadí
► kinopremiéry celovečerných slovenských a koprodukčných filmov: 2 tituly 

► najnavštevovanejší film: Pearl Harbor (178 869 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský alebo koprodukčný film: 
36. Vadí nevadí (21 952 divákov). 

► počet kín: 276 

► grantová podpora: MK SR poskytlo prostredníctvom programu Pro Slovakia a účelových transferov celkovo 53 674 000 Sk (podľa publikácie Slovenský film 1999 – 2002) ROK 2002 


FILM.SK 

► Rozsah časopisu naďalej narastá, má 48 strán. Vychádza 11 čísel (v lete vyšlo dvojčíslo). 

► Do časopisu pribúdajú rubriky Plus/mínus mesiaca, Ako ďalej, absolvent?, Programy pre filmárov, Digitálna kinematografia, Aktuálne. 

► Internetová stránka www.filmsk.sk je sprístupnená v novej grafickej podobe a s novými funkciami, z ktorých najpodstatnejšou je systém vyhľadávania. 

► Distribúcia Film.sk sa rozšírila do Českej republiky – predaj v kine Aero Praha.SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 177 titulov 

► návštevnosť slovenských kín: 3 167 844 divákov 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: Dážď padá na naše duše, Kruté radosti, Quartétto, Sila ľudskosti – Nicholas Winton, Útek do Budína; minoritné koprodukcie: Výlet
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných 
filmov: 5 titulov 

► v máji 2002 začal premietať druhý slovenský multiplex 
(12 sál) so sídlom v bratislavskom nákupnom centre 
Aupark, v októbri 2002 otvorili v Bratislave kino IMAX 

► najnavštevovanejší film: Harry Potter a kameň mudrcov (253 294 divákov)
► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 35. Kruté radosti (20 195 divákov). 

► počet kín: 283 

► grantová podpora: MK SR celkovo podporilo projekty z oblasti kinematografie a audiovízie sumou 121 009 000 Sk 
(z toho 65 000 000 Sk poskytlo na Jánošíka)

► snímka Sila ľudskosti – Nicholas Winton získala International Emmy Award v kategórii dokumentárnych filmov ROK 2003 


FILM.SK 

► Film.sk má oproti minulosti farebnú obálku, jeho cena sa mení z 10 na 12 Sk. 

► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie venované prehliadke Projekt 100. 

► Pribúdajú rubriky Soundtracky, Stalo sa za 30 dní. Súčasťou letného dvojčísla je Glosa a na pokračovanie vychádza anketa k 40. výročiu SFÚ.SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 180 titulov 

► návštevnosť: 2 968 162 divákov 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: 66 sezón, Jesenná (zato) silná láska, Kráľ zlodejov, Zostane to medzi nami; minoritné koprodukcie: Čert vie prečo, Lesní chodci, Neverné hry, Želary
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 4 tituly
► najnavštevovanejší film: Matrix Reloaded (177 189 divákov)
► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 39. Čert vie prečo (18 400 divákov)
► grantová podpora: MK SR poskytlo 39 540 068 Sk
► počet kín: 265 ROK 2004 


FILM.SK 

► Vychádza 11 štandardných čísel časopisu + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100.
► Cena časopisu stúpla na 15 Sk.SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 170 titulov 

► návštevnosť: 2 901 554 divákov (podiel multiplexov: takmer 40 percent) 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: O dve slabiky pozadu; minoritné koprodukcie: Nepochovaný mŕtvy 

► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných 
filmov: 4 tituly 

► najnavštevovanejší film: Harry Potter a väzeň z Azkabanu (194 996 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 
20. Želary (37 416 divákov) 

► MK SR zaviedlo nový podporný program AudioVízia: celková podpora 58 799 770 Sk
► počet kín: 256 

► koprodukčný film Želary získal nomináciu na Oscara za najlepší cudzojazyčný film ROK 2005 


FILM.SK 

► Vychádza 11 štandardných čísel časopisu
+ špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100. 

► Do časopisu pribúdajú nové rubriky: Dr. Divnoláska (odpovede M. Ulmana z AIC SFÚ na otázky čitateľov súvisiace so slovenským filmom), Filmové publikácie, Slovenský film v slovenských televíziách, nepravidelne sa objavujú aj názorové rubriky Postreh, Polemika, Reakcia.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 177 titulov 

► návštevnosť: 2 183 518 divákov 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: Konečná stanica, My zdes, Slnečný štát; minoritné koprodukcie: Piatok alebo iný deň, Príbehy obyčajného šialenstva, Šílení, Zbohom, Harry!
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 7 titulov 

► najnavštevovanejší film: Madagascar (140 521 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 48. Príbehy obyčajného šialenstva (12 573 divákov) 

► grantová podpora: AudioVízia 2005 – 87 995 300 Sk 

► počet kín: 220 ROK 2006 


FILM.SK
► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100. 

► Od čísla 10 vychádza v súvislosti s edičnými aktivitami SFÚ rubrika Slovenský film 80. rokov na DVD.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 177 titulov 

► návštevnosť: 3 395 670 divákov 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: Iné svety; minoritné koprodukcie: Obsluhoval som anglického kráľa, Posledná légia
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 4 tituly 

► najnavštevovanejší film: Doba ľadová 2 (283 933 divákov)
► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 
124. Iné svety (3 475 platiacich divákov)

► grantová podpora: AudioVízia 2006 – pridelených 
166 041 000 Sk (174 941 000 Sk disponibilných)
► počet kín: 219
- kino IMAX v Bratislave bolo zatvorené

► film Iné svety získal Cenu divákov a Zvláštne uznanie 
v kategórii dokumentov nad 30 minút na MFF Karlove Vary ROK 2007

FILM.SK
► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100.
► Film.sk opäť naberá na objeme a pracuje s novými rubrikami: Čo robia, DVD nosiče, Pohľad zvonka. Nepravidelne sa objavujú aj názorové rubriky Glosa a Poznámka.
► Do čísla bola zaradená aj rubrika Slovenský film 70. rokov na DVD.
► Tajomníčkou redakcie sa stáva Eva Michalková.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA
► Počet premiér: 198 titulov
► návštevnosť: 2 772 909 divákov (podiel multiplexov presahuje 38 percent, po zarátaní všetkých viacsálových kín podiel presahuje 62 percent)
► produkcia slovenských celovečerných filmov: Démoni, Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy, Muzika, Návrat bocianov, Polčas rozpadu, Rozhovor s nepriateľom, Tepuy: Cesta do hlbín zeme; minoritné koprodukcie: Jahodové víno, Roming, Tajnosti
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 9 titulov

► najnavštevovanejší film: Harry Potter a Fénixov rád (208 609 divákov)
► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 50. Polčas rozpadu (12 757 divákov)
► grantová podpora MK SR: AudioVízia 2007 – vyčlenených 110 000 000 Sk, reálne rozdelených 115 710 967 Sk
► počet kín: 210
► minoritná koprodukcia Obsluhoval som anglického kráľa získala Cenu FIPRESCI na MFF Berlinale


ROK 2008

FILM.SK
► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k 45. výročiu SFÚ + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100.
► V časopise sa objavujú aj príležitostné rubriky Poznámka, Zaujalo nás..., Polemika.
► Začína sa anketa na pokračovanie, v ktorej sa osobnosti z prostredia slovenskej kinematografie a audiovízie vyjadrujú k otázke novoprijatého zákona o Audiovizuálnom fonde.
► Vychádza rubrika Slovenský film 60. rokov na DVD.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA
► premiéry: 179 titulov
► návštevnosť: 3 361 817 divákov (podiel multiplexov bol tretinový, po prirátaní ďalších viacsálových kín až takmer 71-percentný)
► produkcia slovenských celovečerných filmov: Bathory, Cinka Panna, Malé oslavy, Momentky, Posledná maringotka, Slepé lásky, Veľký rešpekt; minoritné koprodukcie: Anglické jahody, Ježíš je normální, Tobruk, Vojnové hry
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 10 titulov + pásmo stredometrážnych filmov 

► najnavštevovanejší film: Bathory (426 901 divákov) – bol to zároveň najúspešnejší slovenský film 

► podpora MK SR: AudioVízia 2008 – vyčlenených 
117 000 000 Sk/reálne poskytnutých 128 687 000 Sk 

► počet kín: 203 

► po 37 rokoch sa slovenský film dostal na MFF Cannes – Slepé lásky tam získali Cenu medzinárodnej konfederácie artkín (CICAE) Art Cinema Award 

► prijatie zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde 

► ocenenia MFF Karlove Vary za mimoriadny prínos 
svetovej kinematografii pre D. Hanáka a J. Jakubiska ROK 2009 


FILM.SK 

► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100. Cena časopisu je 0,50 eura. 

► Do konceptu pribúda pravidelná rubrika Moje obľúbené slovenské filmy. Pokračuje anketa k zákonu o Audiovizuálnom fonde, k tejto téme vychádza aj rubrika Polemika. 

► Objavuje sa rubrika Študentský film 08/09 – VŠMU a 
Študentský film 08/09 – Akadémia umení Banská 
Bystrica. 

► V letnom dvojčísle je rubrika Zo zákulisia (utajené filmové projekcie V. Dubeckého). 

► Vychádza rubrika Slovenský film 60. rokov na DVD. 

► Prvý raz v histórii Film.sk sa stalo, že v nadväznosti na premiéry domácich filmov boli všetky titulné strany časopisu venované slovenskej kinematografii.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA
► premiéry: 200 titulov 

► návštevnosť: 4 151 935 divákov (podiel multiplexov a 
viacsálových kín bol viac ako 74-percentný) 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: BRATISLAVAfilm, Erotic Nation, Hranica, Malý zúrivý Robinson, Mesiac v nás, Nebo, peklo... zem, Nedodržaný sľub, Osadné, Pokoj v duši, Tango s komármi, Ženy môjho muža; minoritné koprodukcie: 3 sezóny v pekle, Ako sa varia dejiny, Hodinu nevieš, Jánošík. Pravdivá história, Líštičky, Na povale alebo Kto má dnes narodeniny?, Oko ve zdi, T.M.A.
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 17 titulov 

► najnavštevovanejší film: Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov (399 454 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 3. Jánošík. Pravdivá história (151 845 divákov) (5. Pokoj v duši – 116 810) 

► grantová podpora MK SR: AudioVízia 2009 – 4 109 658 eur vyčlenených/4 179 450 eur poskytnutých
► počet kín: 201 (z toho 12 miniplexov a 2 multiplexy) 

► 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon o Audiovizuálnom fonde, na základe ktorého vznikla verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, ktorá začne prideľovať prvé finančné dotácie v roku 2010. Riaditeľom fondu sa stal Martin Šmatlák. 

► film Ako sa varia dejiny získal nomináciu na Európsku filmovú cenu aj Zlatého Huga na MFF Chicago, Osadné získalo cenu pre najlepší dokument nad 30 minút na MFF Karlove Vary, Hranica získala cenu za najlepší dokument strednej a východnej Európy na MFDF Jihlava 

► na Slovensku odštartovala digitalizácia kín, ku koncu roka bolo digitalizovaných 10 kinosál ROK 2010 


FILM.SK 

► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100.
► Prvý raz vychádza Hodnotenie Film.sk – bodovanie slovenských distribučných snímok slovenskými filmovými vedcami a kritikmi. Hodnotilo sa 5 titulov (v čísle 1) 

► Časopis začína pravidelne uvádzať aj informácie spojené s predajňou SFÚ Klapka.sk. 

► V druhej polovici roka publikuje Film.sk pri príležitosti 20. výročia SFÚ ako samostatnej inštitúcie anketu na pokračovanie, ktorá presahuje aj do roku 2011.
► Končia sa rubriky Pohľad zvonka a Dr. Divnoláska. SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 187 titulov 

► návštevnosť: 3 913 326 divákov (podiel multiplexov a 
viacsálových kín na celkovej návštevnosti presahuje 
83 percent) 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: Chránené územie, Legenda o Lietajúcom Cypriánovi, Mongolsko: V tieni Džingischána, Mŕtvola musí zomrieť; minoritné koprodukcie: 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna, Nesvadbovo, Občiansky preukaz, Prežiť svoj život
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 9 titulov 

► najnavštevovanejší film: Avatar (242 375 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 
19. Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (57 120 divákov) 

► podpora AVF: 6 907 530 eur 

► počet kín: 183 (z toho 15 miniplexov a multiplexov) 

► v Bratislave otvorili v marci tretí slovenský multiplex, 
ktorý sídli v nákupnom centre Eurovea a má 9 sál 

► počet digitalizovaných kinosál vzrástol na 35, je však 
medzi nimi len jedno jednosálové kino v Ružomberku 

► bronzový študentský Oscar pre hraný film Obedár, uvedenie krátkeho filmu Ďakujem, dobre v Cannes v sekcii Cinéfondation, Cena za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii pre J. Herza na MFF Karlove Vary


ROK 2011

FILM.SK
► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k Projektu 100. 

► Celkový redizajn čísla, od septembra časopis vychádza vo formáte A5, čiernobiely s farebnou vonkajšou a vnútornou obálkou. (Do letného dvojčísla vychádzal Film.sk vo formáte 100 x 200 mm.) Prechodom na nový formát stúpla cena časopisu z 0,50 na 1 euro. 

► So zväčšením formátu vychádza časopis na 48 stranách (dovtedy to bolo 60). 

► Prvý raz sa objavuje rubrika Tipy mesiaca, ktorá sa viaže na program znovuotvoreného Kina Lumière. 

► V letnom dvojčísle sa objavuje rubrika Reportáž (nakrúcanie filmu Anjeli), v decembrovom čísle je aj rubrika Názory. 

► Vzhľadom na edičné aktivity SFÚ vychádza špeciálny súbor textov DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov. 

► Vychádza anketa, v ktorej filmári hodnotia rok 2011 v slovenskej kinematografii. 

► Hodnotenie Film.sk vyšlo dva razy – v čísle 1 sa bodovali 4 filmy, v čísle 12 to bolo až 10 filmov.SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 198 titulov 

► návštevnosť: 3 603 544 divákov 

► produkcia slovenských celovečerných filmov: Cigán, Čas grimás, Devínsky masaker, eŠteBák, Lóve, Marhuľový ostrov, Nickyho rodina, Viditeľný svet; minoritné koprodukcie: Alois Nebel, Dom, Lidice
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 14 titulov 

► najnavštevovanejší film: Harry Potter a Dary smrti II (212 933 divákov) 

► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 2. Občiansky preukaz (145 927 divákov)
(5. Lóve – 113 000) 

► podpora AVF: 5 811 440 eur (vrátane mimoriadneho príspevku MK SR 310 000 eur na podporu digitalizácie kín) 

► počet kín: 159 (126 jednosálových, 13 miniplexov, 3 multiplexy) - ku koncu roku bolo na Slovensku digitalizovaných 75 sál v 25 kinách (z toho 10 jednosálových), podpora digitalizácie výrazne vzrástla 

► Cigán získal štyri ceny na MFF Karlove Vary (vrátane Zvláštnej ceny poroty a Zvláštneho uznania pre herca Jána Mižigára), krátky hraný film Cagey Tigers uviedli na MFF Cannes v sekcii Cinéfondation ROK 2012

FILM.SK
► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100.
► Do koncepcie pribúda pravidelná rubrika Svet spravodajského filmu, ktorá sa viaže na filmové týždenníky.
► Vychádza jedno Hodnotenie Film.sk (v letnom dvojčísle), boduje sa 7 filmov.
► V prvom čísle roka prvý raz vychádza trojica štúdií, ktoré samostatne reflektujú hranú, dokumentárnu a animovanú tvorbu slovenských filmárov v uplynulom roku.
► Tajomníčkou redakcie sa stáva Mariana Jaremková.
► V septembri dochádza k zmene šéfredaktora, po Simone Nôtovej nastupuje na túto pozíciu Daniel Bernát.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA

► premiéry: 226 titulov
► návštevnosť: 3 436 269 divákov
► produkcia slovenských celovečerných filmov: Absolventi/ Sloboda nie je zadarmo, Anjeli, Attonitas, Až do mesta Aš, Cigáni idú do volieb, Immortalitas, Krehká identita, Muži revolúcie, Od Fica do Fica, Tak fajn, Tanec medzi črepinami, Tigre v meste, Zlo, Zvonky šťastia; minoritné koprodukcie: 7 dní hříchů, Dont Stop, Dozvuky, Modrý tiger, Najväčšie prianie, Nový život, V tieni
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 22 titulov
► najnavštevovanejší film: 1. Doba ľadová 4: Zem v pohybe (244 567 divákov)
► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film:
39. eŠteBák (25 310 divákov)

► podpora AVF: 5 896 588 eur
► počet kín: 145 (z toho 111 jednosálových,
15 miniplexov, 3 multiplexy, Lumière)
do konca roka bolo digitalizovaných 113 sál v 45 kinách, z toho 27 jednosálových
► koprodukčný Alois Nebel získal Európsku filmovú cenu
za najlepší animovaný film


ROK 2013

FILM.SK
► Vychádza 11 štandardných čísel + špeciálne vydanie
k prehliadke Projekt 100 + v máji vychádza prvý raz anglické číslo Film.sk.
► V anglickom čísle sa používa väčšina textov, ktoré vyšli aj v slovenskom vydaní. Má rozsah 44 strán a skladá sa z časti reflektujúcej slovenskú filmovú tvorbu s kinodistribúciou a časti venovanej SFÚ.
► Novou pravidelnou rubrikou Film.sk sa stáva Myslím si, ktorá nahrádza pôvodné Plus/mínus mesiaca.
► Vyšli tri Hodnotenia Film.sk – v čísle 1 sa bodovalo 5 filmov, v letnom dvojčísle 7/8 to bolo 9 filmov a v čísle 12 zase 5 snímok.
► Vychádza séria textov venovaných 50. výročiu SFÚ 

► Webová stránka www.filmsk.sk prešla kompletnou 
rekonštrukciou, jej nová verzia bola sprístupnená 
v septembri 2013.

► Rozšíril sa rozsah strán na recenzovanie majoritne
slovenských filmov.


SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA 

► premiéry: 271 titulov

► návštevnosť: 3 725 709 divákov

► produkcia slovenských celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: Babie leto, Banícky chlebíček, Ďakujem, dobre, Dobrý človek, Exponáty alebo príbehy z kaštieľa, Intrigy, Kandidát, Kauza Cervanová, Miluj ma alebo odíď, Môj pes Killer, Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami, Všetky moje deti, Zamatoví teroristi, Zázrak; minoritné koprodukcie: Ako nikdy, Colette, Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov, Dočkáme sa Ježiška?, Eugéniové, Klauni, Kovář z Podlesí, Líbánky
► kinopremiéry celovečerných slovenských/koprodukčných filmov: 23 titulov + 5 pásiem (s 27 krátkymi snímkami) 

► najnavštevovanejší film: Šmolkovia 2 3D (140 822 divákov)
► najnavštevovanejší slovenský/koprodukčný film: 11. Kandidát (80 234)
► podpora AVF: 6 507 190 eur

► počet kín: 115 (z toho 75 jednosálových, 16 viacsálových a 3 multiplexy)
- ku koncu roka bolo digitalizovaných 133 sál v 63 kinách (z toho 41 jednosálových)

► AVF otvoril aj podprogram na modernizáciu kín technológiou D-Cinema (podporu získalo 15 žiadostí) 

► Hivos Tiger Award pre film Môj pes Killer na MFF Rotterdam, krátky animovaný titul Pandy získal 3. miesto v súťaži Cinéfondation na MFF Cannes


ROK 2014

► Zatiaľ vyšlo 10 štandardných čísel + špeciálne vydanie k prehliadke Projekt 100 + vo februári anglické číslo Film.sk.
► V letnom dvojčísle 7/8 vyšlo Hodnotenie Film.sk – bodovalo sa 10 snímok.
► Tajomníčkou redakcie sa stala Zuzana Sotáková.