Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2014

3. november 2014


20.00 ► Naši pred bránami, r. Ľ. Filan, 1970, 86 min.

22.00 ► Rozsudok, r. F. Kósa, 1970, 91 min.


10. november 2014


20.00 ► Ľalie poľné, r. E. Havetta, 1972, 78 min.

22.00 ► Organ, r. Š. Uher, 1964, 92 min.


17. november 2014


Špeciálny program, ktorý nie je zostavený zo slovenských filmov.


24. november 2014


20.00 ► Niet inej cesty, r. J. Zachar, 1968, 104 min.

22.00 ► Očovské pastorále, r. J. Zachar, 1973, 80 min.


Zmena programu vyhradená!