O minulosti, prítomnosti aj budúcnosti Film.sk

Pätnásť rokov je v živote časopisu dosť dlhý čas. Zvlášť ak ide o časopis, ktorý informuje o filmovom dianí na Slovensku a vznikol v dobe, ktorá slovenskej kinematografii nepriala. Zaujímalo nás, čo si o tomto mesačníku myslia filmoví publicisti, tvorcovia a ďalšie osobnosti z oblasti audiovízie. Položili sme im anketovú otázku: Ako ste vnímali vznik Film.sk v roku 2000, ako vidíte jeho súčasné postavenie a privítali by ste v časopise nejaké úpravy?


Richard Blech,
filmový historik a publicista, bývalý šéfredaktor Filmovej revue

Film.sk vznikol po vákuu, ktoré nastalo v slovenskom filme po roku 1989, odkedy len Martin Šulík a Slovenský filmový ústav niesli štafetu kontinuity. Európskemu ponímaniu bolo cudzie primárne zaraďovanie filmu do sféry šoubiznisu, vždy bol viac-menej priraďovaný najmä do sféry umeleckých druhov. V tomto duchu niesol štafetu aj Martin Šulík a svoju všestrannú činnosť rozvíjal Slovenský filmový ústav, ktorý vydáva aj tento mesačník. Po vákuu predchádzajúceho obdobia nastáva v slovenskom filme rozmach – nové filmy, nové mená, nové generácie. Už aj to cunami žien, ktoré vtrhlo do všetkých odvetví filmového života (čo nemá obdobu v žiadnom európskom filme), by si zaslúžilo iný formát časopisu, väčší priestor, väčšiu mediálnu pozornosť. Tak teda želám väčší formát a častejšiu periodicitu. To ostatné sa vyvrbí.“


Zuzana Mojžišová,
filmová teoretička a publicistka, šéfredaktorka časopisu Frame

„Priznám sa hneď na začiatku, že hoci patrím k prispievateľkám do Film.sk, nepatrím k jeho pravidelným a podrobným čitateľkám. Náš premiér tvrdí, že si nevšimol november ‘89, ja som si v inkriminovanom čase nevšimla zrodenie Film.sk. Nič z toho mi však (na rozdiel od Fica) spätne ani v danom okamihu nebráni uctiť si prácu, ktorá bola a je vykonávaná. Z vlastnej skúsenosti viem, že mesiac čo mesiac dávať dokopy časopis s toľkými informáciami, článkami či rozhovormi vôbec, ale vôbec nie je sranda. Klobúk dolu.“


Eva Križková,

filmová publicistka, šéfredaktorka časopisu Kinečko

„Pravdupovediac, 15. výročie Film.sk ma tak trochu zaskočilo, pretože som nejako podvedome vnímala tento filmový mesačník akoby odjakživa a pätnásť rokov mi pripadá vlastne dosť málo na časopis, ktorý má z môjho pohľadu vybudovanú tradíciu aj profil. Film.sk je teda vlastne rovnako starý ako moja (povedzme) kariéra filmovej vedkyne – pred 15 rokmi som začala študovať filmovú vedu na FTF VŠMU. O filmoch som v tom čase okrem odbornej literatúry čítala predovšetkým v denníku Sme a v týždenníkoch Domino fórum a Kultúrny život. Film.sk som v tom čase nevnímala ako novovzniknutý mesačník o filme, ale skôr ako brožúrku, ktorá bývala nahádzaná pri vrátnici školy, prípadne v niektorých filmových kluboch alebo na MFF Bratislava. Zo sladkého študentského bezvedomia ma prebral až fakt, že po škole okrem Film.sk viac-menej neexistoval priestor, kde by som ako absolventka filmovej vedy a potenciálna filmová kritička mohla pravidelne publikovať. Vďaka príležitosti, ktorú mi v tom čase Film.sk poskytol, sa mi podarilo toto obdobie preklenúť a zostať pôsobiť vo vyštudovanom obore. Film.sk odvtedy, samozrejme, zostal súčasťou môjho profesionálneho života, a to predovšetkým ako spoľahlivý a najsystematickejší zdroj informácií o slovenskom audiovizuálnom prostredí.“


Peter Nágel,

flmový publicista, bývalý šéfredaktor časopisu Film Fan

„Vydávanie Film.sk som vnímal pozitívne. Nielen preto, že mám s realizáciou filmového periodika vlastné skúsenosti, ale aj z dôvodu absencie takého typu časopisu na Slovensku. Je dôležité a cenné, že práve v období, keď kategória „slovenský film“ bola skôr prehliadanou umeleckou disciplínou, vznikla aspoň čiastočná platforma nielen na informovanosť a propagáciu, ale aj na posilnenie sebavedomia slovenského audiovizuálneho prostredia. Je asi komplikované v čase neuveriteľne narastajúcej internetovej explózie hodnotiť význam relatívne skromného periodika s mesačnou periodicitou. Pre toho, kto sa veľmi neorientuje v domácom kinematografickom prostredí, predstavuje vydávaný titul vhodný informatívny prehľad. Pri danom type formátu i rozsahu by sa, samozrejme, mohlo diskutovať, čo áno a čo nie, ale to je vec redakčnej koncepcie a snáď aj nejakej spätnej čitateľskej väzby. Privítal by som viac polemickejších článkov a reflektovanie zásadnejších tém.“


Jan Lukeš,
filmový historik a publicista

„V mojom archíve sa Film.sk nachádza hneď od roku 2000, takže si nad jednotlivými číslami a ročníkmi časopisu dosť zreteľne vybavujem vývoj svojho názoru naň. Sprvu som ho vzhľadom na jeho formát, rozsah i zameranie považoval skôr len za akýsi vestník Slovenského filmového ústavu a v porovnaní s časopisom Iluminace pražského Národného filmového archivu som naň trochu zazeral. Ako však v Čechách zanikali čitateľské filmové periodiká a písanie o filme sa rozkročilo medzi úžitkové recenzentstvo a odbornícke analýzy, oceňoval som stále viac snahu Film.sk neopúšťať práve ten medzipriestor, v ktorom nájdu svoj záujem milovníci filmu, jeho tvorcovia, kritici i teoretici. Dnes je pre mňa Film.sk každomesačnou prvou informáciou o (nielen) slovenskej kinematografii. Spája vecnú faktografiu s premýšľavou analýzou, prehĺbenou od roku 2011 aj zväčšením formátu a rozsahu. A čo je hlavné: pri všetkej kritickosti cítim z jeho stránok spontánny záujem na spoločnom diele, prajnosť a spolupatričnosť ľudí „od filmu“. Možno sa to zdá len z diaľky, ale i to zdanie je dnes povzbudivé.“


Dušan Trančík,
režisér

„Je dôležité mať časopis, ktorý sa vyslovuje kriticky a zároveň pozitívne k súčasnej audiovizuálnej tvorbe u nás.“


Eduard Grečner,
režisér

„Časopis Film.sk od svojho založenia podnes tvorí dôležitý informačný segment v celku s nadpisom slovenská kinematografia. Jej súčasťou je aj televízia, aj školstvo, aj rozvoj digitálneho veku. To azda netreba dokazovať, ale niekedy stačí konštatovať to, aby to vedomie zarezonovalo. Časopis by mal byť taký, aká je súčasná kinematografia: priebojný, nekonvenčný. Mám hodnotiť? Niekedy je, niekedy nie. Sú tu rezervy inovácie základnej schémy časopisu. Nech sa to stane. Držím palce.“


Mariana Čengel Solčanská,
režisérka

„Existenciu Film.sk som začala vnímať a časopis čítať po mojom prijatí na štúdium réžie v roku 2003. Najprv som si predstavovala, aké by to bolo, keby sa v ňom písalo aj o mojich filmoch. Potom, neskôr, som si predstavovala, aké by to bolo, keby sa v ňom písalo o mojich filmoch niečo pekné. No a potom mi na tom prestalo záležať. Lebo sa mi tak videlo, že mne a Film.sk ide o niečo celkom iné. Ja som chcela točiť filmy pre ľudí, predovšetkým pre divákov, a to divákov slovenských. Všetky moje filmy sú totiž z veľkej časti financované zo slovenských daní. Prajem tomuto útlemu časopisu, aby bol farebnejší a verejnejší a aby si požičal čosi z teplého stisku a prajného úsmevu Mira Ulmana, pre ktorého optimizmus budem vo Film.sk aj naďalej listovať.“


Juraj Lehotský,
režisér

Film.sk je tu od momentu, keď som skončil VŠMU. Bol to taký milý časopis do vrecka, vždy nám pripomínal, čo robia kolegovia filmári, čo sa natáča okolo nás. Bolo to zaujímavé čítanie ku kávičke alebo do električky. Dnes je to podobný pocit, milé spestrenie mesiaca, keď ho uvidím v schránke. Rád si ho prečítam a som rád, že je stále tu.“


Martin Šmatlák,
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

„Rozhodnutie SFÚ vydávať časopis Film.sk vnímam pozitívne aj s odstupom 15 rokov. Vznikol totiž potrebný priestor na pravidelnú filmovú kritiku, ktorá sa z iných slovenských periodík takmer vytratila. Časom Film.sk vyrástol z informačnej príručky „do vrecka“ na časopis, ktorý má čoraz zreteľnejšie ambície aj predpoklady byť dôležitou odbornou reflexiou našej audiovízie. Preto som presvedčený, že svoju postupnú premenu z informačného zdroja na názorovú platformu a na skutočne mienkotvorný časopis slovenskej audiovizuálnej kultúry aj priemyslu by mal Film.sk čo najskôr zavŕšiť. V súčasnosti totiž čisto informačný obsah patrí najmä do pravidelne aktualizovanej internetovej verzie aj s prípadnou aplikáciou pre mobilné zariadenia. Od ambiciózneho tlačeného periodika sa v prvom rade očakáva pridaná hodnota, ktorú predstavuje najmä názorovo orientovaná a skutočne odborná reflexia, ktorej nikdy nie je dosť. Do ďalších rokov preto želám Film.sk čo najviac korektne diskutujúcich prispievateľov aj čitateľov.“


Marek Leščák,
scenárista, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

Film.sk bol pri svojom vzniku časopisom, ktorý pripomínal, že Slovensko je krajina s bohatou filmárskou tradíciou a že film bol a je súčasťou jeho kultúrneho života. Bolo to v časoch, keď sa počet filmov dal zrátať na prstoch jednej ruky a nahlas sa hovorilo o odumieraní kinematografie. V súčasnosti je, našťastie, situácia iná a ja by som privítal, keby Film.sk narástol čo do počtu strán, alebo by sa dalo uvažovať o zväčšení formátu tohto mesačníka. Vytvoril by sa tak väčší priestor na širšiu odbornú diskusiu medzi tvorcami a teoretikmi filmu o smerovaní slovenskej kinematografie, o jej rôznych prúdoch v konfrontácii s dianím v európskom filme.“


Štefan Vraštiak,
filmový publicista

„Prvým filmovým časopisom vydávaným v SFÚ boli Kinoinformácie (1969 – 1970), na ktoré nadviazala Kinema (1972 – 1988) – oba boli vydávané cyklostylom pre vnútornú potrebu pracovníkov Slovenského filmu. Celkovo má však vydávanie filmových časopisov na Slovensku vyše storočnú tradíciu. Najdlhšie vychádzalo Film a divadlo. Pred 23 rokmi som založil mesačník Informácie KFN, pred 15 rokmi SFÚ ponúkol Film.sk. Vychádzajú aj ďalšie filmové časopisy, venované animovanému filmu, odbornej verejnosti, a objavili sa i špeciálne webové stránky (Kinema.sk, Filmpress. sk, Moviemania.sk). Myslím si, že na Slovensku je dostatok filmových časopisov – tlačených aj internetových. Film.sk si vážim preto, lebo sa venuje slovenskej kinematografii a audiovizuálnej tvorbe. Občas ma inšpiruje a prekvapí informáciami, ktoré som nepoznal. Potešia ma aj recenzie slovenských a významných zahraničných filmov. Teší má, že redakcia nezanedbáva hlavne českú kinematografiu, lebo bez českej pomoci – koprodukcie – by boli štatistiky o výrobe slovenských filmov chudobnejšie o desiatky titulov. Rád prikladám ruku k dielu ako člen redakčnej rady Film.sk. Blahoželám redakcii k jubileu.“