Pamätám si, že keď som ako začínajúci reportér chodil na festival v Benátkach, prial som si, aby medzi uvádzanými titulmi, ktoré sa tu na rozdiel od iných veľkých festivalov počítajú na desiatky, nie na stovky, bol aj nejaký slovenský film. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Slovenské alebo koprodukčné filmy sa postupne po Berlíne a Cannes začínajú objavovať aj na Lide. A nielen objavovať. Z Benátok prišli v septembri dve dobré správy. Svetloplachosť Pavla Pekarčíka a Ivana Ostrochovského, uvádzaná v programe Autorských dní, paralelnej sekcie festivalu, si z Lida odniesla cenu European Cinemas Label. Pred dvomi rokmi uspel Ostrochovský v Benátkach s Cenzorkou, keď si spolu s Petrom Kerekesom odniesli zo sekcie Horizonty cenu za scenár. Tento rok v sekcii Horizonty zvíťazil maďarsko-slovenský film Vysvetlenie na všetko režiséra Gábora Reisza. „Som hrdý na to, že naša spoločnosť MPhilms a tým pádom aj Slovensko sa stalo koproducentom tohto vynikajúceho filmu. Režisér, Gábor Reisz veľmi kriticky, ale zároveň empaticky zobrazuje rozdelenú maďarskú spoločnosť. Verím, že sa na Slovensku k až takto rozdelenej spoločnosti nedopracujeme. Paradoxne slovenský Audiovizuálny fond je jediný fond, ktorý tento film podporil, lebo v Maďarsku nezískal žiadnu podporu,“ povedal slovenský koproducent filmu Mátyás Prikler.

To, že sa slovenské filmy môžu prezentovať v Benátkach je iste aj zásluhou Audiovizuálneho fondu. Dobrou správou je, že po horúcom auguste prijali zástupcovia širokého spektra profesijných združení a inštitúcií z audiovízie pozvanie prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie do diskusie na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Stretnutie napriek názorovým rozporom potvrdilo schopnosť zástupcov slovenskej audiovízie vecne diskutovať. 

Náš septembrový text o dianí v Audiovizuálnom fonde, ktorý sme najskôr zverejnili na webe, vyvolal niekoľko upresňujúcich reakcií, a tak v septembrovom tlačenom vydaní Film.sk vyšla už jeho korigovaná verzia. Aktuálny redakčný text o priebehu spomínanej diskusie organizovanej SFTA nájdete na stranách 4 – 5 v rubrike Aktuálne. V diskusii zaznel aj apel, aby Rada Audiovizuálneho fondu skúsila medzi prihlásenými uchádzačmi o post riaditeľa AVF nájsť kandidáta, ktorý nebude Radu polarizovať, ale nájde v nej silnú oporu pre svoju víziu ďalšieho fungovania fondu. Kto sa nakoniec do výberového konania prihlásil, nebolo do uzávierky čísla známe. Jasné bolo iba to, že voľba riaditeľa Audiovizuálneho fondu nebude jediná dôležitá voľba.

Matúš Kvasnička, šéfredaktor