Matúš Kvasnička

šéfredaktor Film.sk

Film.sk vychádza už 24 rokov, jeho internetová stránka (momentálne v rekonštrukcii) však nie je www.film.sk, ale www.filmsk.sk. (Genézu ponechajme bokom.) 

Film.sk sledujem od jeho vzniku. Za tie roky som si zvykol, že keď si chcem pozrieť Film.sk na webe, musím do internetového prehliadača zadať jedno sk navyše. V Pravde som mal kolegyňu, ktorá mi z času na čas pílila uši tým, že stránka film.sk nefunguje. „Musíš dať filmsk.sk,“ vysvetľoval som jej. Sk navyše ma vtedy netrápilo, bral som ho ako fakt. 

Keď niekomu píšem o Film.sk cez chat, nemôžem mu napísať Film.sk, lebo smart aplikácia z názvu spraví automaticky „link“ a odkáže príjemcu na stránky Štvorky, ktoré so slovenským filmom nemajú vôbec nič spoločné. Preto si myslím, že stránku film.sk Štvorka používa v „zlej viere“. Možno sa mýlim, ale kto zadá do vyhľadávača www.film.sk v dobrej viere, že sa dostane na stránku mobilného operátora? Niekto, kto nevie narátať do päť?

Pritom v Pravidlách registrácie domény .sk na stránke národného registrátora domén SK-nic (až do roku 2017 patril do rovnakého holdingu ako Štvorka), sa uvádza (), že držiteľ domény je počas registračného obdobia ním registrovaných domén povinný „nepoužívať ani neumožniť používanie Domény v zlej viere“. Možno práve takto, v zlej viere, doménu využíva spoločnosť, ktorá je jej držiteľom už bezmála 20 rokov, nikdy však na nej neponúkala žiaden obsah (ak doména pred vznikom Štvorky fungovala, tak ako presmerovanie na stránky SWAN.) 

Spoločnosť SWAN takto vlastní cca 450 stránok (zdroj: Registrátori | DNS info). Stránka film.sk pritom nie je jediná, ktorú nijako nevyužíva. Vezmime si napríklad stránku kultura.sk. Keď si ju SWAN pripísala do portfólia, spôsob, akým sa to stalo, vyvolal v roku 2008 viacero otázok. SWAN tvrdila, že konala čestne, a tiež, že doménu zaregistrovala pre svojho zákazníka (Swan: Doménu Kultúra.sk sme zaregistrovali zákazníkovi (aktuality.sk) ). Ten zrejme chcel, aby na nej nasledujúcich 15 rokov nič nebolo (zdroj: Wayback Machine (archive.org)). 

Podľa už citovaných Pravidiel (bod 3.4.4) držiteľ Domény nesmie nepoužívať ani neumožniť používanie Domény spôsobom, ktorý narušuje práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb. Myslím si, že Film.sk s neodškriepiteľnou štvrťstoročnou tradíciou v písaní o slovenskom filme by mohol mať oprávnený záujem využívať túto doménu. Aj keď právnici by ma možno vyviedli z omylu.  Pravidlá ďalej (3.6.1) ďalej uvádzajú, že je neprípustné označenie Domény slovom, ktoré je všeobecne známou známkou. Myslím si, že Film.sk takouto všeobecne známou známkou v audiovizuálnom priestore je. 

Vrátim sa ešte k spoločnosti SWAN (mimochodom, v minulosti realizovala digitálny informačný systém v rezorte Ministerstva kultúry SR za 1 194 947 eur) a k hromadeniu následne nevyužívaných domén. Jej „spravodlivé“ rozhorčenie, keď v liste istému úradu reagovala na návrh iného úradu k plánu využitia frekvenčného spektra a v štyroch stranách svojich námietok podčiarkla o. i., že jej záleží, aby bolo zabezpečené „zabránenie špekulatívneho hromadenia spektra“, ma pobavilo.

Samozrejme, do iných domén, ma nič nie je , ale doménu Film.sk by podľa mňa nemal držať niekto, kto na nej takmer dvadsať rokov neponúka žiaden obsah. Nepropaguje slovenskú kinematografiu, neslúži verejnému záujmu. Slovenský filmový ústav, ktorý je vydavateľom Film.sk, je v oblasti kinematografie jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou. Kto by teda mal byť držiteľom domény www.film.sk? Nie som labuť, hoci ani právnik...