Polnočná omša
(Magic Box Slovakia)

Dramatický príbeh malomeštiackej rodiny Kubišovcov, ktorá túži prežiť vojnu v bezpečí, sa začína na Štedrý večer roku 1944 v stredoslovenskom mestečku neďaleko územia ovládaného partizánmi. Mestečko je poznačené nacistickými represiami, ktoré ešte zosilnejú, keď sa doň dostane trojica partizánov. Jedným z nich je aj najmladší syn Kubišovcov Ďurko. Filmovú adaptáciu známej divadelnej hry Petra Karvaša nakrútil v roku 1962 režisér Jiří Krejčík. Na rozdiel od hry sa príbeh neobmedzuje na rodinu Kubišovcov, ale osvetľuje pomery v celom mestečku. Okrem práce režiséra, kameramana a hereckých výkonov (Hana Meličková, Jozef Kroner, Margit Bara, Hannjo Hasse, Ladislav Chudík, Karol Machata, Ivan Mistrík, Emília Vášáryová) za pozornosť stojí i hudba Zdeňka Lišku, ktorá je v kontraste s dejom na plátne. Špeciálne vydanie filmu k 11. Noir Film Festivalu obsahuje booklet s textom Nicholasa Davida Hudaca Polnočná omša a slovenská filmová kultura 60. let

Film je na DVD s obrazom vo formáte 16:9, zvukom Dolby Digital 2.0, anglickými titulkami a českými titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím. Ako bonus je na nosiči spot Noir Film Festival –unikát na hvězdné hoře.
 

Slobodní
(gotthardt film)

Biografický dokument Slobodní (2022) vznikol v koprodukcii gotthardt film, Rozhlasu a televízie Slovenska a Ústavu pamäti národa v réžii Slavomíra Zrebného. Ten bol v roku 2017 režisérom jednej z poviedok filmu DOGG

Film začínajúci zábermi zo sviečkovej manifestácie je príbehom priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi“. Zakladali krúžky, malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia počas totality slobodne myslieť a veriť. Kritickí boli už voči slovenskému štátu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola sviečková manifestácia: zúčastnili sa na nej tisíce ľudí, ktorí nenásilne prejavili protest proti režimu. Neskôr sa ich hnutie aktívne zapojilo do Nežnej revolúcie. Tento príbeh hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností bol so 4 222 divákmi najúspešnejším domácim dokumentom v slovenských kinách v roku 2022.

Film je na DVD s obrazom vo formáte 16:9, zvukom Dolby Digital 2.0 a Dolby Digital 5.1, audiokomentárom pre nevidiacich a anglickými, nemeckými, talianskymi a poľskými titulkami i slovenskými titulkami pre nepočujúcich bez bonusových materiálov.

mu