Ako ženy z Telgártu komentovali prejav v OSN

Avizovaná degradácia bratislavskej redakcie Spravodajského filmu na filiálku pražskej vypukla už krátko po schválení novej ústavy. Od č. 37 čítame v titulkoch okrem režisérov aj mená pražských strihačiek, zvukárov a finišérov, z čoho jednoznačne vyplýva, kde sa žurnály dokončovali, a teda tvorili. Na lepšiu orientáciu súčasníka treba uviesť niekoľko informácií.

V sledovanom období sa vyrábali a premietali v kinách v celej republike tri filmové týždenníky s troma rôznymi obsahmi: Československý filmový týdeník/týždenník (ČFT), Týden ve filmu a Týždeň vo filme. ČFT sa premietal celoštátne, a to približne v polovici z celkového počtu kín. V ostatných premietali v českých krajoch Týden ve filmu a v slovenských Týždeň vo filme. Po novom sa distribúcia nezmenila, ale výrazne sa zmenilo tematické plánovanie.

Neprekvapí preto, keď sa v Týždni vo filme začali objavovať vo väčšom počte aj lokálne české či pražské témy a problémy: napr. v č. 37 Průboj v Ústí vychádza už ako denník, v č. 38 aj 42 Výstavba plynárne v Užíne na Ústecku, Kde sa podeli v Prahe plagátové plochy (č. 41) či kritika nevhodného umiestnenia pražského archívu (č. 42). Ďalšou „samozrejmosťou“ bol striedavý dvojjazyčný česko-slovenský komentár, čo sa síce uplatňovalo aj v ČFT, ale pre český Týden to – takisto samozrejme – neplatilo.

K svetlejším miestam tejto kolekcie patria niektoré tematické kuriozity: v č. 39 sa diváci dozvedeli, že v Alžbetinom dvore zabraňujú kačkám plávať, aby lepšie priberali, a v Británii vyrábajú mimoriadne výživnú šťavu zo slimákov. V č. 40 zas filmári ukázali, ako rybári v Třeboni naháňajú ryby do sietí elektrickými impulzmi. V tomto vydaní sa to zvieratami len tak hemží: vo Dvore Králové sa narodili leopardie trojčatá, vo Varšave dokonca levie pätorčatá, v Kolíne nad Rýnom mali tancujúceho tuleňa a v Anglicku derby somárov! V č. 42 sťahovali v Rodézii vzácneho sivého nosorožca.

Aj s vedomím neschopnosti konkurovať už rozšírenej televízii v aktuálnosti správ sa v žurnále objavili niektoré zahraničnopolitické informácie: kým československý prezident sa zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN vrátil, Nikita Chruščov sa „na prechádzku“ do New Yorku vydal (č. 41). A v nasledujúcom vydaní jeho prejav komentovali ženy zo Švermova (dnes Telgárt). Čo k tomu dodať?

 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – NOVEMBER 2020

8. 11. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 37/1960 a 38/1960 (11 + 10 min)

15. 11. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 39/1960 a 40/1960 (10 + 11 min)

22. 11. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 41/1960 a 42/1960 (10 + 10 min)

29. 11. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 43/1960 a 44/1960 (11 + 11 min)

Milan Černák