Žurnál s novými tvorcami

Oku pozorného diváka, ktorý si všíma aj autorské titulky, iste neujde nové meno režiséra vydania: Oto Krivánek. Ako sa tam dostal tento absolvent Divadelnej fakulty VŠMU (ináč, nabitého ročníka – s Evou Rysovou, Zlaticou Gillovou, Jurajom Sarvašom, Michalom Slivkom a ďalšími)?

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch bola Slovenská filmová tvorba (ani tento názov neplatil počas celého tohto obdobia) poznamenaná neustálymi reorganizáciami. V ročníku, ktorý sledujeme, zlúčili tvorivé skupiny spravodajského a dokumentárneho filmu. Medzi autormi týždenníka sa tak ocitli mnohé mená, ktoré sú autorsky spojené so základným fondom nielen slovenského dokumentárneho, ale aj hraného filmu: okrem už spomínaného Krivánka (ďalší boli absolventmi FAMU v Prahe) to bol Ivan Húšťava, ďalej minulí i budúci dramaturgovia dvoch zlatých ér dokumentu Miroslav Horňák, Paľo Sýkora a Rudolf Urc a režisér Jaroslav Pogran spolu s neskorším normalizačným šéfredaktorom Štefanom Bujnom. Ďalší „famák“ Július Schmidt neskôr zakotvil v Košiciach ako šéf pobočky a po jej zrušení pokračoval v televíznom štúdiu. Pestrý okruh autorov dopĺňali rozhlasák Ctibor Kováč, redaktor a hlásateľ povstaleckého vysielača v Banskej Bystrici, a – z iného súdka – Vladimír Čech, ktorého kvalifikáciou na pozíciu riaditeľa štúdia bola vysoká funkcia vo Zväze československo-sovietskeho priateľstva. Takáto bohatá zostava na súpiske redakcie predtým ani nikdy potom nebola (okrem uvedených do nej, samozrejme, patril stabilný okruh režisérov a kameramanov), no, žiaľ, objektívne podmienky tvorby v tomto období jej nedovoľovali vyprodukovať niečo pozoruhodné.

Týždenníky aktuálnej série registrovali pohyby vo svetovej politike: armádny prevrat v Turecku a pokračujúce demonštrácie v Japonsku (č. 27), návštevu Nikitu Chruščova v Rakúsku (č. 28), vznik nových štátov v Afrike (Mali v č. 32 a Kongo v č. 34).

No najvýznamnejšou udalosťou leta bolo prijatie novej ústavy: socializmus v Československu zvíťazil, oznamuje hrdo a s radosťou komentátor v čísle 30. Prvýkrát slávnostne zasadla Slovenská národná rada, nepriznajúc si, ako tvrdo boli obmedzené jej právomoci. Poslanci sa večer premiestili do Národného divadla, kde si pozreli slávnostné predstavenie Suchoňovej opery SvätoplukSvätoplukauviedli aj krátko nato na slávnosti s mnohotisícovým publikom na Devíne (č. 31). Hudba to bola – aj je – excelentná.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – OKTÓBER 2020
3. 10. – 21.30 hod. – Týždeň vo filme č. 27/1960 a 28/1960 (repríza 4. 10. o 16.30 hod.)
10. 10. – 21.30 hod. – Týždeň vo filme č. 29/1960 a 30/1960 (repríza 11. 10. o 16.30 hod.)
17. 10. – 21.30 hod. – Týždeň vo filme č. 31/1960 a 32/1960 (repríza 18. 10. o 16.30 hod.)
24. 10. – 21.30 hod. – Týždeň vo filme č. 33/1960 a 34/1960 (repríza 25. 10. o 16.30 hod.)
31. 10. – 21.30 hod. – Týždeň vo filme č. 35/1960 a 36/1960 (repríza 1. 11. o 16.30 hod.)

Milan Černák