Elo Havetta Collection
(Slovenský filmový ústav)

Jeden z najoriginálnejších slovenských filmových režisérov Elo Havetta stihol počas svojho života nakrútiť iba dva celovečerné filmy. Slávnosť v botanickej záhrade (1969) aj Ľalie poľné (1972) vydal Slovenský filmový ústav vlani opäť na 2-DVD ako Elo Havetta Collection. Teraz vyšli obe snímky aj ako blu-ray kolekcia s viacerými bonusmi. O Havettovom živote a tvorbe sa diváci dozvedia viac z dokumentu Slávnosť osamelej palmy (2005), ktorý spoločne nakrútili Marko Škop a Juraj Johanides. O Havettovi tu rozprávajú scenárista Meir Lubor Dohnal, výtvarník Ivan Popovič, herec Marián Filadelfi, dramaturg Albert Marenčin, filmový historik Václav Macek aj obyvatelia režisérových rodných Vozokán. Blu-ray kolekcia obsahuje aj Havettove krátke filmy. Divákom prináša študentskú hranú etudu Svatá Jana (1963), dokument o „novodobom Robinsonovi“ 34 dnů absolutního klidu(1965) a hranú študentskú snímku Předpověď: nula (1966) o partii mladých ľudí s Ivou Janžurovou v hlavnej úlohe. Na všetkých troch filmoch spolupracoval ako kameraman nedávno zosnulý Igor Luther. Filmy Ela Havettu vyšli prvýkrát na DVD pred takmer pätnástimi rokmi. V posledných rokoch však prešli digitálne prepisy Havettových diel dôkladným procesom reštaurovania a farebných korekcií, na ktoré dohliadal kameraman Dodo Šimončič. Snímky sa tak dnes dostávajú k divákom precízne vyladené do pôvodnej obrazovej podoby. 
 

Obchod na korze 
(Slovenský filmový ústav)
Príbeh Tóna Brtka, ktorého chamtivá manželka a švagor dotlačia k tomu, aby sa stal arizátorom, ukazuje, ako málo stačí, aby sa slušný človek osudovo zaplietol so zlom. Digitálne reštaurovaný film z obdobia slovenského štátu nestratil ani po vyše polstoročí od svojho vzniku na aktuálnosti, skôr naopak. Vďaka najosobnejšiemu filmu Jána Kadára, ktorý nakrútil, tak ako ďalšie, spolu s Elmarom Klosom, sa Slovensko môže pýšiť Oscarom – v čase vzniku filmu mu však málokto veril a aj za Oscara vďačí tak trochu aj súbehu náhod. Viac o tom v jednom z bonusových materiálov rozpráva syn Elmara Klosa. Dvoj-DVD i blu-ray vydanie prinášajú ďalej medzi bonusmi aj rozhovory s filmovými historikmi Stanislavou Přádnou a Václavom Macekom a s filozofom Egonom Gálom. Medzi bonusmi sú aj povojnové krátke strihové filmy Jána Kadára z roku 1946 Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti! a Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní!. Kadár ich vystaval z materiálov filmových týždenníkov a zaoberá sa v nich zodpovednosťou slovenského štátu za genocídu vlastného obyvateľstva a potlačenie povstania. Dvoj-DVD i blu-ray vychádzajú s anglickými titulkami, so slovenskými titulkami pre nepočujúcich a s audiokomentárom pre nevidiacich a slabozrakých, ako aj s bookletom na 64 stranách.

mak