Prezident na Rysoch a Armstrong na Mesiaci

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Bolo to podivné obdobie... (Ticho pred búrkou prvého výročia augusta ʼ68.) Deti si ešte užívali prázdniny v skautských táboroch (TvF č. 32), ktoré boli dvadsať rokov nie de iure, ale de facto zakázané, komentáre k spravodajským šotom o inaugurácii prezidentov Francúzskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky (č. 29) neboli ako predtým plné žlče a nenávisti a víťaznou piesňou Bratislavskej lýry sa stala Černochova Píseň o rodné zemi (č. 27), ktorá pre svoj jasný politický podtext zatienila aj slávnych „konšelov“ Karla Gotta. 

Kolekcia týždenníkov je plná zaujímavostí – však išlo o uhorkovú sezónu: okrem Černochovej piesne si diváci môžu vypočuť aj juhoslovanskú speváčku Terezu a Katalánku Salome (č. 29), uvidieť brazílsky súbor Braziliana (č. 33) a známych hercov Mariána Slováka a Ivana Romančíka, ako vyzerali pred päťdesiatimi rokmi (spolu s nimi aj hokejistov Vlada Dzurillu, Václava Nedomanského či televíznu moderátorku Jarmilu Košťovú v č. 27).

V Bratislave vystúpila krasokorčuliarska revue Holiday on Ice (č. 32) s viacerými exmajstrami sveta, aj so súrodencami Romanovcami. Prezident Ludvík Svoboda so svojím poľským partnerom vystúpili na Rysy – Svoboda tam bol už devätnásty raz – a z Tatier je aj snímka o exkluzívnych saniach „vlukoch“, ktorými dopravujú Jezerčania seno do doliny (č. 32).

Žurnál zaznamenal aj jeden bezprecedentný fakt: zrušenie obce (č. 27). Pre nebezpečný vplyv neekologickej výroby hliníka v Žiari nad Hronom prestali zákonným výnosom existovať Horné Opatovce a posledných dvadsať rodín, ktoré v nich ešte ži(vori)lo, sa muselo vysťahovať.

V týždenníku č. 34 sa hľadajú príčiny, prečo nie sú v Čiernej nad Tisou schopní prekladať všetok tovar zo Sovietskeho zväzu a pranieruje sa aj stav našej národnej kultúrnej pamiatky Devína, kde „nie je nič“, a čo tam je, teda výsledky práce archeológov, podlieha skaze vplyvom zuba času.

Blížiace sa 25. výročie SNP začal žurnál pripomínať spomienkou na prvú dohodu z Čremošného a vyvesenie československej zástavy v Sklabini (č. 31 a 33, oslavy budú nabudúce).

Nie sú lazy ako lazy, keď aj na salaši môžu na televíznej obrazovke simultánne sledovať vkročenie prvého človeka na Mesiac (č. 30) – vtedy ešte vďaka nejestvujúcim „fejkom“ z internetu nikomu nenapadlo pochybovať, či tam Armstrong naozaj bol...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – OKTÓBER 2019 
5. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 27/1969 a 28/1969 (repríza 6. 10. o 8.30 hod.)
12. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 29/1969 a 30/1969 (repríza 13. 10. o 8.30 hod.)
19. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 31/1969 a 32/1969 (repríza 20. 10. o 8.30 hod.)
26. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 33/1969 a 34/1969 (repríza 27. 10. o 8.30 hod.)

Milan Černák