Giorgio Gosetti: 
Cinecittà. Facts and Personalities in Cinema and Current Affairs 
(ANSA, Rím 2017, 143 strán)

V roku 2017 si legendárne rímske filmové ateliéry Cinecittà pripomínali osemdesiat rokov od svojho vzniku. Publikácia, ktorú pri tej príležitosti vydali v spolupráci so spravodajskou agentúrou ANSA, približuje nielen osem desaťročí talianskej kinematografie od filmov bielych telefónov cez Federica Felliniho až po Paola Sorrentina, ale aj osem dekád talianskej histórie, často zložitej a tragickej; jednu z najsilnejších európskych kinematografií totiž nemožno oddeliť od dejinných udalostí. Začiatky ateliérov sú späté s Benitom Mussolinim, ktorý osobne položil ich základný kameň. Nasledovali hrôzy druhej svetovej vojny, povojnová chudoba, ale neskôr aj ekonomický rozmach, hoci na druhej strane i prehlbovanie politických rozdielov, rozmach terorizmu a vzostup mafie, ktorý prerástol až do jej otvorenej vojny proti talianskemu štátu. Filmy i články a fotografie agentúry ANSA odrážali a dokumentovali tento vývoj a kniha s množstvom zaujímavých snímok a textov je nielen svedectvom o osemdesiatich rokoch existencie ateliérov, ale aj o histórii krajiny.

 

Marco Cattaneo (Ed.):
Cinecittà. Endless Magic
(National Geographic, Rím 2012, 96 strán)

Keď ateliéry Cinecittà v roku 2012 oslavovali 75. výročie svojej existencie, pripomenuli si ho špeciálnou publikáciu, ktorá vyšla v spolupráci s National Geographic. Na rozdiel od obsiahlejšej knihy, ktorá vyšla o päť rokov neskôr v spolupráci s agentúrou ANSA, sa táto publikácia nevenuje ateliérom a ich histórii chronologicky po jednotlivých desaťročiach, ale sústreďuje sa na jednotlivé zložky ich existencie; priestor nedostávajú len herecké a režisérske hviezdy, ale aj množstvo zamestnancov v menej viditeľných, no často rovnako fascinujúcich profesiách. Tí sú takisto súčasťou mesta filmu a zároveň mesta v meste, tak ako samotná architektúra a permanentné kulisy. Niektoré z nich už „videli“ vznik desiatok filmov, ktorých sa v ateliéroch za 75 rokov nakrútilo viac než 3 000, a to nielen talianskych. Vznikali tam veľké americké filmové spektákle ako Ben Hur či Kleopatra a v nedávnej minulosti tam svoje snímky nakrúcali Martin Scorsese, Wes Anderson či Ridley Scott. Mesto filmu však neslúžilo vždy len filmu. Po vojne v ňom našli útočisko rodiny vysídlencov, v nedávnom období reality show zase celé jedno štúdio ovládla talianska verzia formátu Big Brother. V tom istom čase tam Matteo Garrone nakrúcal svoju ironickú kritiku tohto fenoménu s názvom Reality Show. Cinecittà je miestom plným fascinujúcich súvislostí a táto kniha prináša pohľad zblízka aspoň na niektoré z nich.

Monika Mikušová