GIORNATE DEGLI AUTORI – MFF BENÁTKY

Dominika Jarečná začína tento rok študovať dejiny umenia na Masarykovej univerzite v Brne, no za sebou má už účasť v porote jedného z najväčších filmových festivalov na svete – MFF Benátky (29. 8. – 8. 9. 2018). Ako ambasádorka Kina Lumière v Bratislave spolurozhodovala v Benátkach o víťaznom filme sekcie Giornate degli Autori. Dostala sa tam vďaka projektu 28 Times Cinema.

Je 20. jún, streda podvečer. Košický Art Film Fest odratúva svoje posledné dni a ja čakám s horúcou kávou v ruke na premietanie filmu 3 dni v Quiberone, keď pocítim vibrovanie mobilu. „Je nám potešením oznámiť Vám, že ste boli vybraná do projektu 28 Times Cinema.“ Na chvíľu zabudnem, že človek potrebuje na život kyslík, ruka sa chveje a dvojité espresso sa postupne vylieva na podlahu. Z narušiteľky kaviarenskej spoločnosti sa zrazu stala reprezentantka Slovenska a Kina Lumière v porote autonómnej sekcie MFF Benátky Giornate degli Autori. Sekcia sa ako samostatná časť festivalu zrodila v roku 2004 a od svojho vzniku slúži na podporu nezávislých režisérov, mladých umelcov a rozmanitosti kinematografie, pri výbere filmov dôsledne dbá na kvalitu, originalitu a pestrosť. Samotný projekt 28 Times Cinema vznikol v roku 2010 pod záštitou LUX Film Prize – Ceny Európskeho parlamentu a partnermi projektu sú Europa Cinemas, Cineuropa a Giornate degli Autori.

Úlohou poroty, zostavenej z 28 mladých cinefilských duší zastupujúcich členské štáty Európskej únie a kiná zo siete Europa Cinemas, bolo vybrať jeden z 11 filmov, ktoré súťažili o Giornate degli Autori Award. Hlavnou cenou je suma 20 000 eur, ktorá sa má využiť na medzinárodnú distribúciu a propagáciu víťazného filmu. 

Pre mnohých z nás predstavoval tento festival nielen výnimočnú filmovú udalosť a šancu rozšíriť si obzory v priemysle, ale aj kolosálnu výzvu, keďže sme si plne uvedomovali, že zastávame aktívnu rolu porotcov a budeme rozhodovať o filmoch uznávaných režisérov. Väčšinu snímok sme mali možnosť vidieť za účasti tvorcov a po projekciách sa konali diskusie, vďaka ktorým sme sa dozvedeli viac o celkovom procese vzniku daných filmov. Takmer všetky snímky boli inovatívne, s veľkou dávkou umeleckej invencie, nebáli sa dotknúť odvážnych, miestami až percepčne náročných tém, skvostne ich spracovať či s úctou prekročiť všetky zaužívané postupy v rámci ich žánrov. Mnohé z nich si vyžadovali trpezlivého a aktívneho diváka. Vždy po niekoľkých projekciách sa konali namáhavé, no súčasne fascinujúce stretnutia poroty (dokopy boli štyri), na ktorých sme zanietene diskutovali o videných filmoch. Každý dostal priestor kriticky vyjadriť svoj názor a na predposlednej schôdzke sme sa zhodli na troch finalistoch, medzi ktorými sme napokon našli víťaza. Živý prenos posledného zhromaždenia poroty odhalil, že hoci sme mali často konfliktné názory a rôzne preferencie, po dvoch kolách hlasovania sa zaslúžene stal víťazom celovečerný debut režisérky Claire Burger Cʼest ça lʼamour.

Giornate degli Autori je sekcia špeciálna svojou rôznorodosťou i filmovým zastúpením režisérok. Oproti hlavnej súťaži o Zlatého leva, kde bola jediná režisérka – Jennifer Kent s filmom The Nightingale, v „našej“ sekcii nakrútili ženy až päť z jedenástich filmov. Giornate zároveň organizuje aj takzvané Womenʼs Tales, ktoré dávajú priestor ženám vyjadriť svoju umeleckú víziu prostredníctvom filmu.

Ako porotcovia sme mali prístup aj k širokému okruhu workshopov či panelov a v našom rozvrhu boli zaradené i tri európske filmy súťažiace o LUX Film Prize. Z pôvodnej oficiálnej selekcie desiatich snímok sa tam počet znížil na troch finalistov: filmy StyxWolfganga Fischera, Kona fér í striðBenedikta Erlingssona a Druga strana svegaMily Turajlić. Hoci sa dotýkali silných súčasných tém, aktuálnych v Európskej únii, ich politické námety a dôležité posolstvá boli spracované veľmi nekonvenčne. Trojica finálnych snímok bude preložená do 24 jazykov a čaká ich novembrová premiéra po Európe vrátane Slovenska.

Hoci sme sa museli nepretržite venovať porotcovským povinnostiam, nemohli sme si dať ujsť ani projekcie filmov v súťaži o Zlatého leva. Medzi najlepšie snímky z výberu radím titul At Eternityʼs GateJuliana Schnabela – kinematograficky nádhernú biografiu Vincenta van Gogha, a majstrovské dielo Alfonsa Cuaróna Roma, ktorého víťazstvo nikoho neprekvapilo.

Mala som možnosť vidieť 29 skvelých filmov, stretnúť nespočetné množstvo vplyvných ľudí z filmovej brandže, jesť lahodné talianske jedlo a vidieť krásu Lida i historických Benátok, no najviac vďaky pociťujem za to, že som spoznala 27 rovnako zmýšľajúcich ľudí, milovníkov kinematografie – po stretnutí s nimi mi nasadnutie do lietadla pripadalo ako bolestné ráno, keď sa človek zobudí z neuveriteľne dobrého sna.

text: Dominika Jarečná