OKTÓBER 2014

2. 10. 1949 Katarína Minichová – dramaturgička, scenáristka

3. 10. 1939 Ján Šuda – režisér, dramaturg, scenárista (zomrel 6. 7. 2012)

10. 10. 1954 Vašo Patejdl – hudobný skladateľ, spevák

13. 10. 1914 Alfonz Bednár - spisovateľ, scenárista (zomrel 9. 11. 1989)

13. 10. 1934 Dušan Kulíšek – dramaturg, scenárista (zomrel 23. 12. 2013)

13. 10. 1954 Oleg Makara-Kalmáry – režisér, scenárista

14. 10. 1894 Karel Plicka – režisér, dokumentarista, fotograf (zomrel 6. 5. 1987)

14. 10. 1924 Jaroslav Rozsíval – herec (zomrel 13. 1. 1996)

16. 10. 1944 Ivan Popovič – režisér, scenárista, animátor

16. 10. 1944 Ladislav Volko – filmový publicista

19. 10. 1919 Mikuláš Huba – herec (zomrel 12. 10. 1986)

19. 10. 1939 Judita Vicianová – herečka

21. 10. 1924 Igor Fábry – vedúci výroby (zomrel 25. 9. 1991)

21. 10. 1954 Peter Sulík – výtvarník, animátor

23. 10. 1949 Viera Dekišová – filmová architektka

24. 10. 1954 Jozef Ráž – spevák, hudobník

25. 10. 1924 Vladislav Pavlovič – režisér, scenárista (zomrel 31. 10. 1973)

28. 10. 1944 Marián Labuda – herec

30. 10. 1929 Viera Strnisková – herečka (zomrela 31. 8. 2013)

31. 10. 1919 Štefan Ondrkal – režisér (zomrel 1. 5. 1973)