Iný pohľad na výročie SNP

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich každý mesiac čitateľom približoval Rudolf Urc, od minulého čísla o nich píše Milan Černák, ktorý takisto pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Zobrazovanie výročia Slovenského národného povstania bývalo vo filmovom týždenníku stereotypné: opakovane používané archívne zábery – a potom oslavy za účasti najvyšších predstaviteľov strany a vlády s rovnakými nadšenými prejavmi a ešte nadšenejším potleskom tisícov zhromaždených. Rovnako to mohlo byť aj pri okrúhlinách – po dvadsiatich rokoch.

Ale nebolo. Už pred mesiacom som na tomto mieste spomínal, že v redakcii žurnálu sa začínalo „čosi diať“. Nuž a vyskúšať v súvislosti s Povstaním – so stálicou progresívnej histórie Slovenska vtedy i dnes – akýsi zregenerovaný pohľad nevyzeralo (ideologicky) nebezpečné. Vznikla séria šotov so skutočnými historickými reáliami: návšteva v Sklabini, kde prvýkrát na území Slovenska vyvesili československú zástavu a kde ešte žila veľká skupina žien aktívne podporujúcich povstanie (č. 29), návšteva ruín vypáleného a so zemou zrovnaného Kališťa (č. 30), návšteva Polomu, od ktorého neďaleko sa v Povstaní vyznamenali francúzski partizáni (č. 32), alebo turistický výlet po cestičkách partizánov ustupujúcich do hôr (č. 33). A Banská Bystrica je predstavená dokumentmi o rozhlasovom vysielači (Peter Karvaš) či o frontovom divadle (František Zvarík, Andrej Bagar). Séria sa síce končí (č. 35) archívnymi zábermi, ale predchádzajúce šoty boli prínosné...

Ponúkané týždenníky však boli tematicky bohatšie: už v prvom z nich (č. 28) je v strede záujmu Filmového festivalu pracujúcich československá star Valentina Thielová (o. i. Boxer a smrť, Florenc 13,30).

V č. 30 sa valí dym z komínov Kovohút v Istebnom: dymiace komíny boli ešte stále synonymom zvyšovania životnej úrovne, lebo znamenali zamestnanie pre prv zaostalé roľníctvo, rozumej – chudobu. No na druhej strane v tom istom týždenníku odznie kritika znečisťovateľov Váhu (garbiarne, papierne, celulózka).

V č. 33 je zaujímavá anketa o dovolenkovaní mladých vo dvojici. Odpovede sa rôznia: je to normálne, dokonca lákavé, ale rodičia nepustia. A psychologička odporúča: najlepšia dovolenka pre mladých je v kolektíve! V tomto čísle je aj reportáž z ligového futbalu. Zaujímavý nie je výsledok, ale dnes neuveriteľný fakt: vyše 30-tisíc divákov!

No a bodkou je konštatovanie, že medzinárodne unikátny lis Výskumného ústavu zváračského so zlatou medailou zo Svetovej výstavy v Bruseli (č. 34) existuje aj po roku len v prototype, lebo sa naň nenašiel výrobca – boli veci, ktoré nezariadil ani všemocný štát.


FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – OKTÓBER 2014

4. 10. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 28/1964 a 29/1964 (repríza 5. 10. o 15.30 hod.)

11. 10. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 30/1964 a 31/1964 (repríza 12. 10. o 15.30 hod.)

18. 10. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 32/1964 a 33/1964 (repríza 19. 10. o 15.30 hod.)

25. 10. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 34/1964 a 35/1964 (repríza 26. 10. o 15.30 hod.)

Milan Černák