Ostře sledované vlaky
Lukáš Skupa (ed.)
(NFA, Praha, 2014, 336 strán)

Zreštaurovaný a do digitálnej podoby prevedený slávny debut Jiřího Menzla z roku 1966 slávnostne prezentovali na tohtoročnom festivale v Karlových Varoch. S jeho vydaním na blu-rayi prichádza aj knižný zborník, v každoročne rozvíjanej sérii už – či skôr ešte len – tretí svojho druhu. Sprístupňuje viaceré interné dokumenty týkajúce sa výroby a financovania filmu aj debát o charaktere diela. Pripomína kultúrne a politické súvislosti, v ktorých sa prepis Hrabalovej knihy uskutočňoval – je tu napríklad príspevok o vývoji zobrazovania témy protinacistického odboja alebo o vtedajšom prístupe k erotickým motívom. Priestor dostala úloha filmovej hudby aj opis distribúcie filmu na Západ. Dobový kolorit má reportáž z nakrúcania, recenzie aj ohlas na oscarový triumf. V rozhovoroch spomínajú režisér, jeho stály spolupracovník kameraman Jaromír Šofr, predstaviteľ hlavnej postavy Václav Neckář a herečka Jitka Zelenohorská. A hneď na začiatku knižky je opísaná najnovšia etapa života tohto filmu – proces jeho digitalizácie.


Kinematograf! Věnec studií o raném filmu
Ivan Klimeš

(Casablanca/Národní filmový archiv, Praha, 2014, 256 strán)

Obdobie raného filmu bolo v českých krajinách podobne živé ako v tých priekopníckych, a to kinársky a postupne aj produkčne. Dlhoročne priťahuje aj záujem filmového historika a univerzitného pedagóga Ivana Klimeša. S pregnantne uplatňovanou odbornosťou, pritom však jazykom zrozumiteľným širšiemu publiku približuje prostredníctvom pätnástich zobraných textov (publikovaných predtým prevažne v časopise Iluminace) kryštalizáciu filmu ako nového média, ktoré sa z atrakcie a technickej hračky stáva kultúrnym fenoménom. Pred hodnotením vtedajšej produkcie uprednostňuje fenomény spojené s jej prezentáciou a ustanovovaním spoločenskej funkcie kina. V zornom poli jeho výskumu sú vtedajší diváci, kino ako spoločenská udalosť, osobitý charakter projekcií, reklama, cenzúra, nábožensky vedené horlivé mravnostné ataky, členenie filmov do dejstiev, hudobný alebo aj slovný sprievod k nemým filmom a zároveň obraz „biografu“ v českej beletrii a memoárových prózach, prinášajúci zaujímavé poznatky.

Peter Ulman