Televízia českých a slovenských filmov
Slovenské pondelky 2014

6. október 2014

20.00  Víťaz, r. D. Trančík, 1978, 78 min.

22.00  Príbehy z lepšej spoločnosti 4 – 7, r. J. Balík, 1969, 109 min.


13. október 2014

20.00  Zvony pre bosých, r. S. Barabáš, 1965, 96 min.

22.00  Karline manželstvá, r. V. Kavčiak, 1980, 87 min.


20. október 2014

20.00  Boxer a smrť, r. P. Solan, 1962, 102 min.

22.00  Trofej neznámeho strelca, r. V. Pavlovič, 1974, 98 min.


27. október 2014

20.00  Archimedov zákon, r. A. Lettrich, 1964, 86 min.

22.00  Senzi mama, r. V. Pavlovič, 1964, 85 min.