Zažili sme: Intenzívne stretnutia s dokumentárnym filmom

Slovenskú producentku Moniku Lošťákovú sme oslovili, aby sa s nami podelila o skúsenosti zo vzdelávacieho a networkingového programu IDFAcademy, ktorý absolvovala v druhej polovici novembra v Amsterdame.

Účasť na programe IDFAcademy by som odporučila každému, kto si chce rozšíriť obzory v rôznych oblastiach práce na dokumentárnych filmoch – autorom (režisérom, scenáristom) aj producentom. Ide o štvordňový tréningový program, ktorý sa koná počas medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov IDFA v Amsterdame (17. – 28. 11. 2021). Do programu sa môžete zapojiť s konkrétnym projektom, ale aj bez neho. Mňa vybrali na IDFAcademy aj vďaka odporúčaniu Slovenského filmového ústavu a išla som tam predovšetkým s cieľom pohnúť sa ďalej s dokumentom Velvet Generation v réžii Ivany Hucíkovej. Aktuálne je v štádiu vývoja a pripravujeme ho pod hlavičkou spoločnosti nutprodukcia.

Napínavé to bolo ešte predtým, než som vôbec odcestovala: týždeň pred začiatkom to pre festival IDFA, a teda aj moju účasť na IDFAcademy vyzeralo pre zhoršujúcu sa covidovú štatistiku nepriaznivo, no organizátorom sa nakoniec pod obrovským tlakom podarilo zorganizovať festival na mieste a nemuseli program na poslednú chvíľu presunúť do online priestoru. Ak by sa to bolo stalo, bolo by to nešťastné vo všetkých smeroch, IDFAcademy nevynímajúc. Osobná účasť na tréningových programoch je neporovnateľne efektívnejšia, než keď sa k nim pripojíte online. Fyzickú podobu programu ani festivalu nakoniec nezasiahli výraznejšie obmedzenia. Jedinou výnimkou bola večerná zábava, ale párty mohli účastníci nahradiť filmovými projekciami.

Program bol počas štyroch intenzívnych dní nabitý prednáškami, prípadovými štúdiami filmov a okrúhlymi stolmi na rôzne témy. Prvý deň sme začali špeciálnou projekciou otváracieho filmu celého festivalu IDFA Four Journeys (Štyri cesty) za účasti mladého režiséra Louisa Hothothota. Ako dvadsiatnik odišiel z Číny študovať do Holandska a vo filme spracúva veľmi osobnú tému svojej rodiny. Na IDFAcademy nás bolo spolu 65 a hneď v prvý deň nás rozdelili do štyroch menších skupín, každú s vlastným tútorom. Naše diskusie s tútorom tak mohli byť koncentrovanejšie. Našu skupinu viedol kanadský producent Bob Moore, ďalšími tútormi boli Christian Popp, Gitte Hansen a Cecilie Bolvinkel. Všetci štyria majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou dokumentárnych filmov a ako experti alebo tútori sa už zúčastnili na mnohých iných tréningových programoch a festivaloch. Skupinové diskusie boli pre mňa v mnohých aspektoch zaujímavé a inšpirujúce. Za jeden z mála nedostatkov programu IDFAcademy preto považujem to, že počas nasledujúcich dní sa nepracovalo na úrovni vytvorených skupín, ale program sa rozdrobil, čím úvodné rozdelenie trochu strácalo zmysel.

Na druhej strane sme tak ako účastníci získali väčšiu možnosť zvoliť si program podľa tém, ktoré nás najviac zaujímali, a ďalšie tri dni boli oproti prvému ešte intenzívnejšie. Ako producentka som si vybrala programy zamerané na financovanie dokumentov, tvorbu medzinárodných spoluprác a distribučné stratégie. Zároveň som sa zúčastnila na okrúhlych stoloch so zástupcami sales agentov, fondov a iných festivalov, kde sme mohli v menších skupinách, tvorených piatimi až desiatimi ľuďmi, získať spätnú väzbu a cenné postrehy k našim projektom. Veľmi zaujímavou a užitočnou časťou programu bol aj Pitch & Trailer Workshop. Viedol ho Mikael Opstrup a spolu so štyrmi ďalšími expertmi nám na piatich prezentáciách ukázali, ako správne predstaviť svoj projekt, aké sú najčastejšie chyby pri prezentácii či tvorbe trailerov a teaserov a ako sa im ideálne vyhnúť.

Okrem programu IDFAcademy ma vybrali aj medzi desať tzv. Young Producers 2021. Táto iniciatíva je pomerne nová; IDFA na nej spolupracuje s Holandským filmovým fondom a vytvára priestor na spoluprácu holandských a zahraničných producentov (päť producentov bolo z Holandska, piati sme boli z iných krajín). Ako Young Producers 2021 sme navyše získali jedinečný prístup na IDFA Forum, kde sa prezentovali pripravované dokumentárne projekty. Môj pobyt na IDFA sa vďaka tomu ešte predĺžil. 

Po dlhých mesiacoch, počas ktorých som sa na rôznych festivaloch či platformách zúčastňovala len online formou, som konečne mohla naplno využiť všetky výhody fyzického festivalu a potvrdila si tak, že atmosféru a osobné stretnutia s ľuďmi online priestor jednoducho nenahradí.

Monika Lošťáková, filmová producentka