Umelci v politike

Do roku 1972 vstupovala spoločnosť v Československu presne pred päťdesiatimi rokmi s novoročným príhovorom prezidenta Ludvíka Svobodu. Hoci svojou životnou dráhou plnou protikladov patril k umiernenejším predstaviteľom politickej scény, ako jeden z vrcholných predstaviteľov normalizátorskej budúcnosti vyslovil toto presvedčenie: „Uplynulý rok bol rokom dobrej práce. Urobme všetko, aby ten, do ktorého vstupujeme, bol ešte lepší.“ Nuž, ten uplynulý dobrý nebol a dnes vieme, že ten nasledujúci bol ešte horší.

Prvý týždenník sa začínal na vtedajšiu dobu symbolicky: oslavou 20. výročia spustenia prvej vysokej pece v Novej hute K. Gottwalda v Ostrave. Žiara žeravého železa a dym stúpajúci k čistej oblohe boli obrazom prosperity a optimálneho vývoja.

Ten sa snažila podporiť aj slovenská vláda, ktorá ústami svojho predsedu Petra Colotku predstavila Slovenskej národnej rade svoj program. Kamera si medzi počúvajúcimi poslancami vyberala: hudobný skladateľ Eugen Suchoň, spisovateľ Vladimír Mináč, herec, choreograf a režisér Martin Ťapák. Národný a zaslúžilí umelci... 

Niektorí boli v politike takpovediac „na ozdobu“, iní – a tých bolo viac – z nej ťažili výhody. Napríklad týždenník prezentoval v čísle 5 ako výsledok súťaže na pomník na Námestí SNP v Bratislave návrh dvojice Ladislav Beisetzer a Ladislav Snopek. Ale, čuduj sa svete, v roku 1974 už stál na námestí pomník Jána Kulicha!

O význame ďalších umelcov, ktorých portréty zaznamenal žurnál pri príležitosti ich životného jubilea, netreba ani dnes pochybovať: herec Július Pántik sa dožil päťdesiatky (TvF 2), akademický sochár Jozef Kostka šesťdesiatky (TvF 5) a maliar Ľudovít Fulla sedemdesiatky (TvF 9). Ich obrazové záznamy sú cenným dokumentárnym materiálom.

V týždenníkoch nájdeme atraktívne snímky z rôznych oblastí: pätorčatá v Gdansku (č. 1), Karol Dobiáš ako futbalista roka a výcvik filmových kaskadérov (č. 2), kalamita vo Vysokých Tatrách (č. 6).

Marcové monotematické číslo 10 bolo vzhľadom na Medzinárodný deň žien už tradične venované nežnému pohlaviu (autor si nie je istý, či je tento termín korektný). Po sondáži špeciálnych služieb pre ženy, sociálnych podmienok v ich zamestnaní atď. im na záver detský zbor zaspieval optimistickú pioniersku: Na svete je detí ako smetí... Ktože z dnešného liberálneho či konzervatívneho krídla politického spektra by súhlasil s takýmto titulom?!

Týždeň vo filme č. 01 – 04/1972        13. 1. o 19.15; 14. 1. o 5.30 h  
Týždeň vo filme č. 05 – 06/1972        15. 1. o 7.30 h, 16. 1. o 14.30 h  
Týždeň vo filme č. 07 – 08/1972        22. 1. o 7.30 h, 23. 1. o 14.30 h
Týždeň vo filme č. 09 – 10/1972        29.1. o 7.30 h a 30.1. o 14.30 h 

Milan Černák